Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringsprogrammet nästan klart – partierna överens om förlängd läroplikt

Från 2019
Uppdaterad 31.05.2019 18:18.
Socialdemokraternas ordförande Antti Rinne
Bild: Lehtikuva

Regeringsförhandlingarna fortsätter efter avbrottet över kristihimmelsfärdsdagen.

Regerinssonderaren Antti Rinne tror att fredagen är den sista dagen då man förhandlar om regeringsprogrammet.

- Några frågor är fortfarande öppna och jag går inte in på dem, sade Rinne inför förhandlingarna i morse.

Rinne informerar om regeringsprogrammet först efter veckoslutet. Frågan om antalet ministrar och fördelningen av posterna mellan partierna ska lösas under veckoslutet. Tidigare har det i offentligheten talats om 18 ministerposter.

Förlängd läroplikt

Enligt Yles uppgifter har alla stora frågor lösts, bland dem frågan om att förlänga läroplikten. Där kom partierna överens natten till torsdag.

Det bekräftade också Rinne i morse.

Rinne ville inte säga något om tidtabellen för att genomföra läropliktsreformen, det blir klart i regeringsprogrammet. Att förlänga läroplikten betyder också att eleverna får gratis studiematerial och böcker.

Jan-Erik Mansikka universitetslektor vid Helsingfors universitet säger att det är en bra idé.

– Utbildning är en skyldighet i Finland och förlänger man läroplikten förlänger man också skyldigheten. Vissa kan tycka att alltför mycket tvång inte rimmar med vår liberala demokrati. Däremot skulle en förlängning definitivt stärka vårt arbete.

2016 sade Finlands gymnasistförbund att endast 50 personer inte sökte till andra stadiets utbildning efter grundskolan.

– Det blir en prioriteringsfråga. Man måste skapa sig en bild av vilka konsekvenser det har.

Universitetslektor Jan-Erik Mansikka poserar framför flaggor på Yles parkeringsplats.
Bildtext Jan-Erik Mansikka vill också satsa mer på småbarnspedagogik.
Bild: Yle / Ted Urho

Mansikka säger att man också borde satsa mer på småbarnspedagogiken, han säger ändå att barn inte borde börja i skolan tidigare .

– Vi ska akta oss att tala i de termer att man skulle inleda läroplikten tidigare. Det finns ingen forskning som tyder på att man skulle vinna i kognitiva innehåll om man börjar skolan tidigare.

Enligt Undervisningssektorns fackorganisation OAJ fanns det ungefär 69 000 marginaliserade ungdomar år 2018. Att förlänga läroplikten ska motverka det här.

– Småbarnspedagogiken är också väldigt viktig. Vi vet att det har stor inverkan på barnens trivsel och integration i samhället. Om man satsar på andra stadiet så att man lyckas fånga upp allihopa till en utbildningsstig så ser jag det inte som en negativ lösning. Gärna skulle jag se att man satsade på båda.

Skapar flera jobb

I förhandlingarna har man också kommit överens om att arbetsmarknadsorganisationerna och Finlands företagare tillsammans börjar fundera över hur man ska skapa flera tiotusen nya jobb i landet.

I måndags blev det klart att utgifterna kommer att öka och de ska täckas genom att öka sysselsättningen och sälja statens egendom.

Förnyat socialskydd ska beredas parlamentariskt

Den kommande regeringen planerar en parlamentarisk beredning för att förnya socialskyddet.

Enligt Yles uppgifter planerar nästa regering tillsätta en kommitté för att bereda lagen, men för att få till stånd beslut redan under nästa valperiod ska en del ändringar beredas utanför kommittén.

Reformen är komplicerad och man är oenig om hur byråkratin ska minskas och stödformerna förenklas.

En tvistefråga mellan de kommande regeringspartierna är om basinkomsten ska vara bunden till motprestationer.

Enighet om familjeledigheten

I regeringsförhandlingarna har man gjort linjedragningen att pappornas andel av familjeledigheten förlängs. Den här förlängningen förkortar inte den kvot som är reserverad för mammorna.

I framtiden är tanken att mamman och pappan har lika många månader.

Det här kan linjedragningen kan innebära att pappan får faderskapspenning och ledigt i åtminstone två månader, men Yle har inte lyckats bekräfta det här till fullo.

Nu är pappamånaden en månad lång, så som namnet säger.

Detaljerna i familjeledigheten klarnar efter förhandlingar med arbetsmarknadsorganisationerna.

Hemvårdsstödet som förut

Regeringsförhandlarna har också enats om att hemvårdsstödet fortsätter som förut.

Man har rätt till hemvårdsstöd om man vårdar ett barn som är under tre år hemma.

Frågan om hemvårdsstödet har varit speciellt viktig för Centern.

Regeringsförhandlingarna har pågått i tre veckor.

Kl. 14:13: Texten kompletterades med uppgifterna om familjeledigheten. Kl. 16:35: Kommentarer av Jan-Erik Mansikka angående läroplikten lades till.

Programmet är inte längre tillgängligt
Hallitusneuvottelut jatkuvat Säätytalossa - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Diskussion om artikeln