Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Den yttre pressen på att ha roligt och vara lycklig under sommarlovet är så mycket större" – sommarlov kan också innebära ensamhet och brist på trygga vuxna

Från 2019
ungdom sitter ensam i en korridor
Bild: Mannerheims barnskyddsförbund

Medan många räknar dagarna till skolavslutningen, så kan sommarlovet för andra innebära allt annat än sommarlycka och bekymmersfria dagar. Den långa ledigheten är för många barn och unga både en tung och ensam tid.

Sommarlovet kan betyda ett bortfall av vardagsrutiner, struktur och skyddsnät. När betygen har delats ut och skolan stänger sina dörrar finns det många som är i behov av stöd.

Vid Mannerheims Barnskyddsförbund märks detta tydligt under hela sommaren. Hjälptelefonen och chat-tjänsten för barn och unga används aktivt under de skolfria veckorna.

- Vi ser de här problemen dagligen hela sommaren, säger Tatjana Pajamäki som är chef för hjälptelefon- och nättjänster vid Mannerheims Barnskyddsförbund.

- Alla väntar inte ivrigt på sommarlovet, säger hon.

Längre telefontid under måndagen

För att lyfta fram den andra sidan av sommarlovet håller man linjerna öppna längre under den första vardagen på lovet. Då kan man kontakta tjänsterna ända fram till klockan 22 på kvällen, vanligtvis endast till klockan 20.

- Vi vill på ett kampanjmässigt sätt här lyfta fram dessa problem genom att erbjuda en längre jourtid den dagen, säger Pajamäki.

- Genom den här endagskampanjen vill vi också uppmuntra barn att ta kontakt med oss anonymt och berätta om sina problem i förtroende. Sedan kan vi efter bästa förmåga försöka hitta en lösning tillsammans.

Till hjälptelefonen kan man ringa anonymt och tala med en vuxen om sina problem. Om man inte vill ringa kan man använda chat-tjänsten för att skriva om sina bekymmer. Efter midsommar håller tjänsterna öppet varje dag, berättar Pajamäki.

Tatjana Pajamäki, päällikkö, auttavat puhelin- ja nettipalvelut Mannerheimin Lastensuojeluliitto.
Bildtext Tatjana Pajamäki är chef för hjälptelefon- och nättjänster vid Mannerheims Barnskyddsförbund.
Bild: Sasha Silvala / YLE

Sommaren kan förvärra dessa problem, eftersom den yttre pressen på att ha roligt och vara lycklig under lovet är så mycket större

Enligt Pajamäki fyller skolan en viktig funktion för de barn som saknar en trygg och stabil tillvaro.

- Skolan erbjuder ett skyddsnät för barn, man får ett mål mat vid samma tidpunkt varje dag, man kan umgås med jämngamla och det finns vuxna som håller koll på en. Skolans personal kan vara de enda vuxna personerna i ett barns liv som står för struktur, säger Pajamäki.

Pajamäki lyfter speciellt fram skolhälsovården och tillgången till skolpsykologer.

- I vår tjänst märker vi hur extremt viktigt det är för dessa barn att ha en trygg vuxen att tala med och hur tufft det är när det här tillfälligt tar slut.

Större yttre press

Bland de vanligaste orsakerna till att barn kontaktar stödtjänsten är enligt Pajamäki vuxnas alkoholanvändning, ekonomiska svårigheter, ensamhet och psykiska problem.

- Sommaren kan förvärra dessa problem, eftersom den yttre pressen på att ha roligt och vara lycklig under lovet är så mycket större.

I synnerhet för barn och unga med gryende psykiska problem kan bristen på vardagsrutiner och en vuxens tillsyn vara förödande, säger Pajamäki.

- Psykiska problem tar inte sommarlov.

barn på ett sparkbräde
Bildtext Under sommarlovet är ensamhet ett stort problem för många barn.
Bild: Mannerheims barnskyddsförbund

Pajamäki berättar att det är mer vanligt att barn och unga ringer hjälptelefonen under eftermiddagen för att man saknar sysselsättning eller känner sig ensam. Frustration över ensamhet och brist på sysselsättning framkommer dagligen i stödtjänsten under sommaren, säger hon.

- Ensamhet är ett mycket stort bekymmer för barn och det kan vara förödande att inte ha jämngamla kompisar att umgås med, säger Pajamäki.

- Fastän man det bra hemma och får stöd från sina föräldrar, så kan inte föräldrar ersätta kontakten till jämngamla kompisar.

Under kvällstid är det vanligare att barn och unga kontaktar nättjänsten gällande psykiska problem som ångest eller depression men även föräldrarnas alkoholanvändning, berättar Pajamäki.

- Vår tjänst kan erbjuda en första hjälp till barn och unga som inte har någon att tala med. Men den anonyma kontakten kan inte ersätta relationen till en trygg, vuxen person som man kan vända sig till.

- Det är en stor utmaning för oss att motivera dem att söka hjälp. Men vi gör allt vi kan för att söka hjälp för deras räkning om de ger lov till det, säger Pajamäki.

Gunga och skuggan av ett barn.
Bildtext För barn och unga med gryende psykiska problem kan bortfallet av vardagsrutiner och vuxnas tillsyn vara förödande.

Stanna upp och fråga om allt är okej

Pajamäki efterlyser finkänslighet bland de som arbetar med barn och vill påminna om att alla barn inte har samma utgångsläge.

- I slutet av skolåret talas det mycket om vilka planer man har för sommarlovet eller vart man ska åka på resa. Vi vill påminna om att det här inte gäller alla barn.

Pajamäki hoppas att det inte är enbart på barnens ansvar att hitta stöd och hjälp, utan att även vuxna i barnens omgivning skulle vara uppmärksamma på barns välmående.

- Stanna upp och fråga om allt är okej eller om det finns något som man som vill tala om.

- Barn och ungas välmående ligger på alla vuxnas ansvar, säger hon.