Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mobbning kan göra värnplikten till ett månadslångt helvete

Från 2019
Militärparad.
Bild: Juha Metso / All Over Press

Under de senaste månaderna har pennalism och annat osakligt beteende inom försvarsmakten varit på tapeten. Enligt psykologen Satu Kaski kan den slutna gemenskapen inom försvarsmakten göra det svårt för den mobbade.

Mobbning, misshandel och missbruk av förmansställning har skett eller misstänks ha skett på bland annat Nylands brigad.

År 2017 gjordes en jämlikhetsundersökning bland beväringar. Det kommer fram i rapporten att varannan kvinna och var femte man har upplevt osakligt beteende eller mobbning under tjänstgöringstiden.

Jämfört med 2011 upplevde då över hälften av kvinnorna och var tredje man mobbning.

Antalet mobbningsfall håller alltså på att minska.

- Mobbning och osakligt beteende sker alltför ofta, bekräftar Hannu Maijanen, socialchef vid Försvarsmaktens huvudstab.

Mobbning kan pågå länge i det fördolda

Trots att mobbningen har minskat är fallen allvarligare än förr, säger Matias Pajula, ordförande för Beväringsförbundet rf.

I värsta fall kan mobbningen pågå flera månader inom kasernens väggar innan stampersonalen får nys om detta. Första steget till att få hjälp är att rapportera om mobbningen till beväringsledaren.

Mobbaren är ofta jämbördig men ibland händer det att det är beväringsledaren som mobbar, vilket kan hindra beväringen från att söka hjälp. Enligt Pajula är de sämsta fallen då mobbaren hör till stampersonalen.

- Då försvinner förtroendet för systemet.

Den hierarkiska och slutna miljön under värnplikten kan utgöra en grogrund för mobbning, berättar Satu Kaski som är doktor i psykologi. Inom ett slutet system går mobbningen oftast mycket längre.

Enligt Kaski vågar man inte tala om mobbning på samma sätt inom ett slutet system som man gör utanför eftersom man inte vågar slinka förbi kommandokedjan.

Varusmies juoksee tien poikki.

- Hela kulturen är baserad på att förmannen alltid har rätt. Trilskande ses inte med blida ögon.

Den som blivit mobbad av sin förman känner ofta skam och börjar tro att hen gjort fel fastän det inte är så.

- Skam är en förlamande känsla och det kan hindra en från att söka hjälp mot mobbningen. Ingen vill vara ett objekt för dålig uppmärksamhet.

Kaski önskar också att man dessutom skulle klargöra för beväringarna vad som är normala handlingar, som hör till militärtjänsten, och vad som är mobbning.

- Mobbning är som lömsk cancer. Att kunna identifiera det kräver kontinuerlig vaksamhet, också av andra beväringar.

Åt vem kan man berätta?

Enligt Hannu Maijanen håller man lektioner för alla beväringar för att undvika mobbning och annat osakligt beteende. Också stampersonalen utbildas i att hantera möjliga mobbningssituationer på rätt sätt.

Försvarsmaktens råd är att den mobbade ska säga till mobbaren om saken. Om det inte ger effekt ska beväringen meddela åt enhetschefen eller till exempel till socialkuratorn, militärpastorn eller personalen på garnisonens hälsocentral.

Det är inte alltid lätt att be om hjälp och många beväringar saknar konkret hjälp, som fungerar.

- Det är svårt att våga söka hjälp då man inte riktigt vet vilken dörr man ska knacka på, säger Matias Pajula.

Enligt Maijanen är det ett stort problem om mobbningen inte alls kommer till förmannens vetskap. Särskilt män kan låta bli att berätta om mobbningen.

Ensamhet

- De kan tänka att det inte lönar sig att berätta eller att det har en negativ inverkan på att komma in till ledarutbildningen.

Maijanen anser att varje beväring och kvinnor som gör frivillig värnplikt borde få veta hur man anmäler osakligheter åt beväringsledaren eller stampersonalen.

- Det finns tillräckligt med arbete inom det här området. Tröskeln för att berätta borde sänkas.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel "Simputus voi tehdä varusmiespalveluksesta kuukausien helvetin – 'Kiusaaminen on salakavala syöpä'", skriven av Tuomas Hirvonen.

Diskussion om artikeln