Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Trots regeringens positiva inställning fattas inga snabba beslut om förlängning för kärnkraftverket i Lovisa

Från 2019
kärnkraftverket i lovisa 25.04.16
Bild: Yle/Stefan Härus

Den nya regeringen förhåller sig positiv till fortsatta tillstånd vid existerande kärnkraftverk. I regeringsprogrammet betonas fossilfria energiformer, bland annat kärn- och vindkraft. Båda är aktuella i Lovisa.

- Redan före valet blev det mycket diskussion om kärnkraft och förlängda tillstånd för existerande anläggningar. I någon valdebatt talades det då kanske direkt om Lovisa, men att det nu skrivits ner så är det klart att vi på Fortum och på Lovisa kraftverk tar emot det med glädje, säger Thomas Buddas, biträdande direktör på Lovisa kärnkraftverk.

Lovisa stad för en regelbunden dialog med Fortum. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom tror också att kraftverket på Hästholmen har en framtid.

- Det är beskrivande att verksamheten är större eller mer omfattande än när kärnkraftverket ursprungligen togs i bruk. Kapaciteten har ökat och det har skett med tekniska förbättringar.

Fortum har tidigare berättat att man är medveten om vad galluparna visar, men att inga snabba beslut fattas angående en eventuell förlängning av nuvarande driftstillstånd.

Thomas Buddas
Bildtext Thomas Buddas
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Nu är regeringsprogrammet klart och i det framgår att den nya regeringen ställer sig positiv till fortsatta tillstånd för existerande kärnkraftsverk, bara Strålsäkerhetscentralen förordar detta.

De nuvarande reaktorerna Lovisa 1 och 2 får inte användas med nuvarande lov efter 2027 och 2030.

Enligt Thomas Buddas spekuleras det nu över huruvida Fortum borde fatta beslut redan under den här regeringsperioden. Följande omfattande säkerhetsbedömning ska lämnas in till myndigheterna 2023.

- Vi sätter ner tiotusentals arbetstimmar på den här säkerhetsbedömningen och det här projektet är redan igång. Säkerhetsbedömningen pågår som bäst men är inte ens halvfärdig. Det tar sin tid ännu.

Enligt Buddas kan företaget gott och väl fatta ett beslut när bedömningen är klar.

- Det finns förstås möjligheter att också lämna in den tidigare. Det är inte omöjligt..

Goda förutsättningar för fortsatt drift

Den senaste periodiska säkerhetsbedömningen av kärnkraftverken blev klar 2015. Den inkluderar alla aspekter, inklusive kommunikation, teknisk dokumentation och licenser.

2016 och 2017 utfördes en teknisk studie som bland annat beaktade de omfattande investeringar man gjort under de senaste åren.

- Vi har hållit anläggningen i ett bra skick. Man gjorde en förstudie på tekniska sidan för att se om det finns förutsättningar att fortsätta. Och så som det ser ut nu finns det inga förhinder att förlänga livstiden på den här anläggningen, säger Buddas.

Buddas nämner att företaget därtill måste följa med de förändringar som sker på energimarknaden i framtiden. Ett beslut är en matris av många parametrar, menar han.

porträtt på didde
Bildtext Jan D. Oker-Blom.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom ser Fortums investeringar från ifjol på över 100 miljoner euro som ett gott tecken på en fortsättning.

- Det betyder dels det att man ser möjligheter till fortsättning, dels att man i praktiken har uppdaterat och förbättrat båda reaktorerna redan en eller två gånger under årens lopp, säger Oker-Blom.

Tryckvattenreaktorerna vid Lovisa 1 och 2 togs i kommersiellt bruk 1977 respektive 1981. Vid starten var nettoeffekten 440 MW, men har senare höjts till 520 MW.

Lovisa stad för en regelbunden dialog med Fortum och stadsdirektören är inte orolig för kärnkraftverkets ålder och potentiella livslängd.

- De har skött allt exemplariskt och satsat ovetande oberoende vetskapen om en eventuell förlängning, säger Oker-Blom.

Lovisa lobbar inte aktivt

Jan D. Oker-Blom är nöjd över de klara signaler som framkommer i regeringsprogrammet, men är inte säker på om staden ska lobba för fortsatt drift på Hästholmen.

- Jag vet inte om det är direkt stadens sak att utan Fortum måste själv ta ställning hur de vill fortsätta. Jag tror att de vill och det har de indikerat. Jag hoppas att de går vidare med sina planer.

Oker-Blom tycker att det låter mycket bra att regeringen också är inne på samma linje, det vill säga det enda vettiga är att fortsätta med verksamhet på de orter som redan har kärnkraft och där all infrastruktur finns.

Lovisa stad har redan tidigare indikerat mot regeringshåll, partier och Fortum staden önskar en fortsättning.

Enligt Oker-Blom fungerar samarbetet väl och han anser det vara nationalekonomiskt vettigt att fortsätta i Lovisa.

Staden vill dessutom behålla arbetsplatserna, men också garantera en trygg energiproduktion som inte bidrar till koldioxidutsläpp.

Thomas Buddas, har jobbat på Lovisa kärnkraftverk i över 20 år
Bildtext Thomas Buddas framför huvudingången.
Bild: Jonna Nupponen / Yle

Vindkraftsparken i Tetom

I regeringsprogrammet betonas ett antal energipolitiska satsningar för att förebygga klimatförändringen. Man önskar avveckla användningen av fossila bränslen såsom stenkol, torv och olja.

Samtidigt vill regeringen öka både landbaserad vindkraft och till havs. I programmet står att administrativa och planläggningsmässiga hinder för utbyggnad av vindkraft ska elimineras.

I Lovisa har man planerat vindkraftsparker på olika håll sedan några tillbaka, men just ju är ett projekt aktuellt i och med en förnyad delgeneralplan.

- Vi har ett konkret projekt på gång. Det är den enda orten i Nyland med aktuella planer på en vindkraftspark just nu. När det gäller vindkraften är Lovisa också i spetsen, säger Oker-Blom.

Företaget Ilmatar Loviisa planerar en vindkraftspark med åtta möllor i Tetom. Kraftverkens planerade navhöjd är 180 meter. Totalhöjden får inte överstiga 340 meter över havet.

Vindkraftverk på landsbygden.
Bildtext Illustrerande arkivbild.
Bild: Mostphotos

Elöverföringen är 4,5 MW per vindkraftverk, vilket utgör en total kapacitet på omkring 36 MW.

Eftersom staden gjort förändringar i delgeneralplanen ordnas ett ett invånarmöte torsdagen den 6.6 i Liljendal angående projektet.

4.6.2019: Trängselavgifter väcker blandade känslor hos östnylänningarna och vi besöker det gamla sågområdet i Tolkis

20:23

Diskussion om artikeln