Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Regeringen ser över fastighetsskatten - skyddade områden ska befrias från skatt

Från 2019
Uppdaterad 03.06.2019 15:12.
Klippa ute i havet.
Bildtext Så kallade impediment har beskattats hårt i den Åboländska skärgården.
Bild: Yle/Nora Engström

Den nya regeringen kommer att förnya fastighetsskatten.

Det kommer fram i det färska regeringsprogrammet.

Enligt regeringsprogrammet ska fastighetsskatten i fortsättningen bättre avspegla det verkliga värdet på fastigheter.

När reformen bereds ska man bättre ta i beaktande markområdens och byggnaders verkliga marknadsvärden.

Förändringarna i fastighetsskatten får inte leda till orimliga förändringar för enskilda skattebetalare, står det i regeringsprogrammet.

Låg betalningsförmåga ska beaktas

Tidigare i våras fick många skärgårdsbor i den åboländska skärgården besked om att deras fastighetsskatt hade chockhöjts.

I samband med regeringens reform av fastighetsskatten ska man också utreda hur man kan ta i beaktande en enskild skattskyldigs låga betalningsförmåga.

Yle Åboland har rapporterat om enskilda skärgårdsbor i Åbolands skärgård som plötsligt har fått mycket hög fastighetsskatt.

I samband med att fastighetsskatten förnyas kommer man också att ta miljöaspekter i beaktande. Vindkraftverk till havs kommer att få ett lägre beskattningsvärde.

Skyddade områden ska befrias från fastighetsskatt

I den nuvarande lagstiftningen och enligt skatteförvaltningens tolkning ska också områden som är skyddade i Natura 2000-programmet beskattas.

Enligt regeringsprogrammet ska områden som är skyddade med stöd av naturvårdslagen befrias från fastighetsskatt.

Fastighetsskatten ska inte utvidgas och omfatta jord- och skogsbruksområden står det i regeringsprogrammet.

Diskussion om artikeln