Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny undersökning om val av boendeform: Priset avgör för hälften av finländarna och under 40-åringar väljer ofta att bo i hyreslägenhet

Från 2019
Uppdaterad 06.06.2019 07:01.
Åbo domkyrka
Bildtext Grönska önskas - också inne i städerna.
Bild: Yle/ Nora Engström

Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT har genom en undersökning fått fram finländarnas preferenser gällande val av boningsort. Undersökningen är för första gången gjord med hjälp av en urvalsprovsmetod.

Preferenserna varierar beroende på åldersgrupp och invånarprofil.

För finländare under 40 år är till exempel trafikförbindelser till arbetsplatser och skolor viktiga, 40-60 åringar vill också ha goda trafikförbindelser i närheten men utöver det vill de även ha grönområden i närheten. Över 60-åringar vill bosätta sig där tjänster finns nära till hands.

Under 40-åringar vill allt oftare hyra

För hälften av finländarna är det priset som avgör, framgår det i undersökningen. De förhåller sig neutralt till förorten som boningsort. Den andra hälften är inte intresserade av att bo i förorten.

Enfamiljshus i närheten av centrum lockar en fjärdedel, 15 procent vill bo urbant inne i städer och 11 procent betonar vikten av grönska.

Människors önskan om grönska kunde uppfyllas genom rymliga balkonger och trädgårdsaktiga kvartersgårdar. Man kunde även öka trivsamheten i förorterna genom att utveckla mångsidiga tjänster och förbättra trafikförbindelserna.

De urbana stadsborna föredrar enligt undersökningen att hyra framom att äga, eftersom det är mer flexibelt och man upplever att bostadslån binder en för mycket.

Under 40-åringar ställer sig mer positivt till hyresbostäder än vad deras föräldrar gör. Det är den vanligaste bostadsformen bland unga finländare.

Av dem som bor på hyra uppger 93 procent att de planerar att byta bostad under de kommande fem åren.

Den största orsaken är priset, men av under 40-åringarna uppger nästan hälften att bostadens storlek inte är passande och att de därför vill byta bostad.

De olika preferenserna spelar ut varandra

I undersökningen fick deltagarna väga mellan olika egenskaper för att visa vad de är beredda att betala för och vilka faktorer som faller bort. Allt som allt deltog 2 900 finländare i 21 städer i undersökningen.

PTT:s projektledare Emmi Haltia förklarar att man sällan tar i beaktande att en viss preferens ofta väljer bort någon annan egenskap då man undersöker hur människor väljer att bo. Det är sällan man lyckas bo så att alla ens preferenser uppfylls, man måste kompromissa.

– I stället för att få höra om människors drömmar ville man helt enkelt få reda på hur hushållen värderar olika nämnare och hurdana val de gör då ekonomiska begränsningar tas i beaktande, säger Haltia.

En stor del av de som deltagit i undersökningen vill gärna se en mellanform mellan ägarbebodda bostäder och hyresbostäder. Ett sådant alternativ kunde till exempel vara bostadsrättsbostäder.

Artikeln uppdaterad 4.6.2019 kl. 17.00 med en korrigering av det mindre rekommenderade uttrycket "bo på hyra" till "att hyra" och "att bo som hyresgäst".

Diskussion om artikeln