Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangöläkaren Outi McDonald får ännu vänta på beslut om uteblivna löner

Från 2019
Uppdaterad 05.06.2019 07:22.
Hangö hälsocentral, en vit tegelbyggnad i 1-2 våningar. Soligt väder, grönt gräs. En blå skylt där det står Terveyskeskus Hälsovårdscentral.
Bildtext År 2014 flyttades Outi McDonald från tjänsten som ledande läkare till hälsocentralläkare. Hon avskedades året därpå felaktigt av stadsfullmäktige.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Diskussionen kring Hangöläkaren Outi McDonalds uteblivna löner fortsätter. Än så länge har inget definitivt beslut fattats ifall staden ska betala flera hundra tusen euro eller inte.

Det var i april som stadsstyrelsens personalsektion beslöt att staden skulle betala nästan 450 000 euro för utebliven lön under tiden McDonald varit felaktigt uppsagd.

Stadsdirektör Denis Strandell var då tydlig med att han ansåg beslutet vara felaktigt.

Bilagor gör att ärendet dröjer

Stadsfullmäktiges ordförande Jouko Kavander (SDP) har sedermera begärt att beslutet rivs upp eftersom han anser att lagen inte kräver att McDonald ska ersättas.

Stadsstyrelsen behandlade Kavanders förslag på sitt möte i måndags (3.6) men beslöt enhälligt att remittera ärendet. Det på grund av att alla inte haft möjlighet att ta del av samtliga bilagor.

Ärendet tas upp igen vid styrelsens nästa möte.

Inget beslut gällande advokatkostnader

På samma möte behandlades Outi McDonalds begäran om att staden ska ersätta hennes advokatkostnader.

Personalsektionen har tidigare beslutat att staden ersätter de rättegångskostnader som domstolarna förpliktat staden att erlägga.

McDonald anser att även advokatkostnaderna under dialogen med staden bör täckas.

Förslaget var att McDonalds begäran förkastas. Styrelsen beslöt ändå remittera också det ärendet på förslag av Aila Pääkkö (SDP) med understöd av Torbjörn Ekholm (SFP).

Det här har hänt i fallet Outi McDonald

Det var i slutet av år 2014 Hangö stadsstyrelse beslutade flytta Outi McDonald från sin tjänst som ledande läkare till en tjänst som hälsocentralläkare.

I mars 2015 beslutade stadsfullmäktige att man avskedar Outi McDonald. Orsaken var att hon anklagades för förskingring och för att ha överträtt sina befogenheter.

Efter en lång rättsprocess, som fick ett sista avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen den 23 november i fjol, stod det klart att Hangö stad hade begått ett formellt fel då man avskedade McDonald.

Eftersom McDonald hade flyttats över till en tjänst som hälsocentralläkare var det grundtrygghetsnämnden som skulle avskeda henne och inte stadsfullmäktige.

Under tiden har en annan rättsprocess rullat på kring Outi McDonald. Det handlar om anklagelserna om förskingring.

Outi McDonald hade tagit föråldrat vårdmaterial, bland annat bandage och engångshandskar, som skulle slängas bort och donerat det till välgörenhet.

McDonald hävdade att hon agerade enligt tidigare praxis medan staden hävdade att hon gjorde det utan tillstånd.

I tingsrätten dömdes McDonald för brott, men lämnades utan straff. Åbo hovrätt förkastades åtalen.

Hangö stad gick inte vidare med fallet utan McDonald ska få börja jobba vid staden igen.

Rättelse 5.6 klockan 7.21: Tidigare antyddes det i artikeln att hela summan som staden skulle betala skulle tillfalla Outi McDonald vilket inte är fallet. Artikeln är ändrad.

Diskussion om artikeln