Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå centrum kan få 200 nya invånare och kyrkbyn växer också västerut - nu förhandlar kommunen med Marcus Grönholms bolag om tomtaffärer

Från 2019
Uppdaterad 05.06.2019 05:18.
Ett område i Ingå kyrkby som kallas Ingåstrand där det planeras bostadsmässa.
Bildtext Så här ser området ut i dag. I framtiden ska det fyllas av nytt liv, nya hus, nya invånare.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå har nu gett grönt ljus åt byggplanerna i kommunens centrum.

Tidtabellen har varit snabb eftersom det ska ordnas en bostadsmässa i området år 2022.

Kräver dyra investeringar av kommunen - tolkningsfråga om tomtpriset täcker investeringskostnaderna

I hjärtat av planeringsprocessen finns området som kallas Ingåstrand, flera nya kvarter som ska bildas vid stranden alldeles invid nuvarande centrum.

Kommunen har låtit värdera marken som ska säljas där.

- Fyra olika aktörer har värderat egendomen och en jurist har sammanställt informationen, berättar samhällstekniska chefen Aija Aunio.

Närbild av grävmaskin i vass
Bildtext Det kan bli dyrt att bygga kommunalteknik om marken är mjuk. Bilden är inte från Ingå.
Bild: Teiju Jahn

Tomterna i de nyplanerade huskvarteren väntas ge en försäljningsintäkt på cirka 2 miljoner euro. Dessutom får kommunen 0,4 miljoner i form av olika anslutningsavgifter.

Men det kostar också att bygga ut infrastrukturen, det vill säga vägar, vatten och avlopp och dylikt. Det kostar extra mycket eftersom marken på området är krävande att bygga på.

Grundinfrastrukturen beräknas kosta cirka 2 miljoner euro. Men utöver det måste kajkanten stärkas och det kostar cirka 1,1 miljoner euro.

Allt som allt handlar det med andra ord om över 3 miljoner euro.

Men det är en tolkningsfråga om infrakostnaderna för kommunen blir 2 eller 3 miljoner euro förklarar Aunio.

- Kajkanten måste göras oberoende. Och den måste stärkas innan det går att bygga i det nya kvarteret.

Planen är nu godkänd - Ingå kan få 200 nya invånare i centrum

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen för området Ingåstrand på sitt möte på måndagen (3.6).

En tecknad översiktskarta över det nya planerade centrumområdet i Ingå, Ingåstrand. Det syns bostadskvarter, grönområden, båtbryggor.
Bildtext På den här kartan syns det området som de nya planerna omfattar.
Bild: Ingå kommun

Planen innebär att det kan byggas ett hundratal nya bostäder för över 200 invånare. Bostäderna byggs längs med den nya gatan Kaptensvägen, som löper parallellt med stranden.

En tecknad bild som visar hur området Ingåstrand i Ingå centrum kan se ut i framtiden. En rad röda och andra låga mysiga hus vid en kajkant.
Bild: Ingå kommun
En tecknad bild som visar hur området Ingåstrand i Ingå centrum kan se ut i framtiden. En rad röda och andra låga mysiga hus vid en kajkant.
Bildtext Illustrationsbilder som visar havsfasaden (kyrkan till vänster) och kajkanten.
Bild: Ingå kommun

I de norra kvarteren planeras tre till fyra våningar höga bostadhus. På den södra sidan, närmare stranden, byggs det småhus i högst två våningar.

I närheten av torget har det reserverats plats för affärslokaler.

Båtförvaringen försvinner

Alldeles invid Ingåstrandområdet ligger småbåtshamnen och torget. Också för dem har planen förnyats.

Hamnområdet på åns östra sida, centrumsidan, har blivit mindre. Där som båtar nu förvaras om vintern planeras det bostäder och affärslokaler.

Bryggan kommer att förlängas fram till vågbrytaren, så området där man kan vistas vid stranden blir större.

Ingå centrum sträcker sig också västerut

Hamnbolaget kommer att öka båtplatserna på den andra, västra sidan av ån till runt 600.

Det behövs mera båtplatser på västra sidan eftersom en stor del, ungefär 300, av platserna på östra sidan reserveras för Ingåstrands nya invånare och för gästhamnen.

Kommunen vill att också västra sidan av ån blir en del av centrum. Därför tillåts nu också byggnader för turismservice vid ån samt bostäder på Fjärdsvägens västra sida.

Ett sandfält med parkerade bilar och båtar som förvaras. I bakgrunden syns båtbryggor med båtar. Solen skiner.
Bildtext På västra sidan av ån ska båtplatserna öka markant. Området ska i framtiden kännas som en del av Ingå centrum.
Bild: Yle / Pia Santonen

Eftersom trafiken i området kommer att öka har kommunen reserverat en bro för fotgängare och cyklister över ån bredvid den befintliga bron.

Marcus Grönholms bolag ska köpa de nya kvarteren

Det är bolaget Inkoon keskustakehitys som enligt ett föravtal med Ingå kommun ska köpa de nya kvarteren och bebygga dem.

Tidigare rallyvärldsmästaren Marcus Grönholm blickar ut mot hamnområdet som han vill förnya i Ingå.
Bildtext Marcus Grönholm utanför sitt köpcentrum (den röda byggnaden) alldels invid det nu aktuella nya området. Affärsbyggnaden heter Strand, det nya området kallas Ingåstrand.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Kommunens egen son, rallystjärnan Marcus Grönholm är bakgrundsfigur och styrelseordförande i bolaget.

Tekniska chefen Aija Aunio berättar att det handlar om ungefär 11 000 våningskvadratmeter ny byggrätt. Största delen är bostadsbyggrätt.

Kommunen hoppas på nya invånare.

- Nu pågår förhandlingar för att sälja tomterna.

Diskussion om artikeln