Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Från klasslärare till rektor, vikarierande skoldirektör och bildningsdirektör – efter 39 år i Borgå stads tjänst går Hilding Mattsson i pension

Från 2019
Bildningsdirektören i Borgå, Hilding Mattsson 05.06.19
Bildtext Hilding Mattsson kommer att spendera pensionstiden med bland annat segling.
Bild: Yle/Stefan Härus

Den 14 juni är Hilding Mattssons sista arbetsdag före pensionen. Han ser tillbaka på sin karriär inom Borgå stad med glädje.

Efter den 14 juni kommer Mattsson att fira sitt livs kanske längsta semester, eftersom alla semesterdagar ska tas ut. Därefter börjar hans tid som pensionär.

– Det känns fortfarande som om jag går på semester efter nästa vecka. Känslan att ha gått i pension tror jag att kommer först på hösten, säger Mattsson.

Karriären började som klasslärare

Sin arbetskarriär på Borgå stad började han som klasslärare på Kvarnbackens skola.

– Då var jag en ung och ivrig lärare. Jag kommer ännu ihåg mitt första föräldramöte. Jag var självsäker och trodde att jag visste och kunde allt.

Riktigt så enkelt, fortsätter Mattsson, har det under årens lopp ändå visat sig att det inte alltid är.

– Nu försöker jag mera se saker ur så många synvinklar som möjligt. Som tjänsteman är det förstås viktigt att kunna se saker ur kommuninvånarnas perspektiv, det är ju därför vi finns här.

Som lärare finns sanningen alltid i läroboken, vilket gör struliga situationer enklare än i Mattssons nuvarande jobb.

– Som lärare kunde jag alltid falla tillbaka på läroboken. Nu är det närmast i kollegerna jag söker stöd för att hitta de rätta lösningarna.

Ingen planerad karriär

Efter inledningen som klasslärare blev Mattsson rektor för Kvarnbackens skola. Det var inget han hade planerat, snarare något som växte fram.

– Jag har aldrig haft en plan för min karriär. Som för många andra föll saker och ting helt enkelt bara på plats.

Rektorsjobbet var inte alltid bekvämt, erkänner Mattsson.

– Jag upplever ändå att jag aldrig har ryggat tillbaka för ansvar.

Drömjobb med otrevliga beslut

2010 gick han från att vara rektor till att bli bildningsdirektör.

– Jag har haft förmånen att jobba på olika nivåer och på det sättet se staden ur olika synvinklar.

Under alla sina 39 år i stadens tjänst har Mattsson ändå upplevt Borgå stad som en god arbetsgivare.

Jobbet som bildningsdirektör beskriver han som ett drömjobb. Visst ingår det ändå också mindre trevliga uppgifter i det här jobbet.

– Det är såklart inte trevligt att fatta beslut som folk upplever som dåliga, säger Mattsson och syftar på stängningar av byskolor.

Besluten har ändå varit nödvändiga att ta.

– Trenden har ju varit att folk flyttar till centrum. Om bebyggelsen inte ser likadan ut som på 60-talet kan vi heller inte bevara ett skolnät som ser ut som på 60-talet.

Mattsson tycker ändå inte att all utbildning koncentrerats till centrum.

– Vi har skolor i alla väderstreck.

"Vi borde bli bättre på att lyssna på invånarna"

Beslut som rör andra människor ger i vilket fall som helst upphov till diskussion. Under åren har Mattson fått höra och bemöta en hel del åsikter.

– Det gäller att lyssna på kommuninvånarna och på basis av den fakta som finns till hands försöka bereda besluten så att beslutsfattarna de facto ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt.

Jobbet innebär att du får en hel del respons. Då gäller det att ha fakta på hand, konstaterar Mattsson.

– Vi borde kanske ännu bli lite bättre på att lyssna på kommuninvånarna innan beslut fattas, medger han ändå.

Segling för att koppla av

Det är främst under sommarsemestrarna som Mattsson helt och hållet har kunnat koppla bort jobbet.

– Själv har jag rört mig på sjön och där har jag inget problem att koppla av.

Pensionärstiden, medger Mattsson, kommer också att spederas till havs.

– Segling är fortfarande en viktig del av mina somrar. Nu blir det bara lite mera tid att fylla.

Lägerskolor och budgetmål

Snabbspolar Mattsson sin tid i Borgå stads tjänst minns han två olika saker bäst.

– När jag jobbade på skola var jobbet med barnen det bästa. Lägerskolor och sådant som alla parter upplevde som positivt är extra bra minnen. Som tjänsteman var det alltid en glädje att uppfylla olika mål som vi ställt, till exempel i budgetsammanhang.

5.6 2019 En morgon med kockbrist i Borgå och pensionsklar bildningsdirektör

20:42

Diskussion om artikeln