Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vindfällen efter nyårsstormen blir ohjälpligt kvar i skogen – risk att skadeinsekter får fotfäste

Från 2019
Uppdaterad 06.06.2019 14:32.
Fallna trädstammar ligger kors och tvärs.
Bildtext Fallna trädstammar ligger huller om buller efter stormen Aapelis framfart på Öjens naturskyddsområde i Vasa. Här ska virket ligga kvar, men inom det ekonomiska skogsbruket kräver lagen att större mängder fallna träd snabbt tas ur skogen.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Det föll så stora mängder träd under stormen Aapeli på nyårsdagen att de österbottniska skogsägarna omöjligt hinner röja undan allt inom de tidsramar som lagen ställer upp. Särskilt i skärgården har man problem. Mest oroar skadeinsekterna.

Fältchef Anders Hjortman på Skogsvårdsföreningen Österbotten berättar att telefonen fortfarande ringer med anledning av stormen på nyårsdagen.

- Det kommer in anmälningar hela tiden. Ännu är det folk som har varit ut till sina skogar först nu och märkt att de har vindfällen, säger Hjortman.

Just nu jobbas det febrilt i de skogsområden där Aapeli fällde träd. Det gäller att få ut virket ur skogen inom de tidsramar som lagen ställer upp. Det blir omöjligt att lyckas helt, menar Anders Hjortman.

- Inte vågar jag lova att allt kommer ut i tid.

De områden man vet om och de områden man når kan man lyckas hyfsat med, uppger Hjortman. Men alla ställen går inte att nå.

- Ett stort problem är att det har fallit så mycket ute i skärgården, dit kommer man inte så lätt. Det är nog på gång att röja upp i skärgården också, men mycket kommer att lämna till senare år.

Granbarkborren gör snabbt stor skada

Att det är så bråttom med att få ut det fallna virket ur skogarna beror på risken för skadeinsekter.

Enligt skogsskadelagen måste granar som vinden fällt i Österbotten avlägsnas senast i slutet av juli ifall mängden överskrider 10 kubikmeter per hektar.

Tallar som vinden fällt måste avlägsnas ifall mängden överskrider 20 kubikmeter per hektar, och då redan inom utgången av juni månad.

Granbarkborren har förstört barken på en gran, nästan kaläten
Bildtext Trädstammar angripna av granbarkborre.
Bild: YLE / Hanna Othman

Granbarkborren är skogsägarnas fiende nummer ett, berättar Anders Hjortman.

- Det är nog ett stort bekymmer. Har vi gamla granar som fallit omkull så är det i gammal granskog de har fallit omkull. Och kommer skadeinsekterna där så är det lätt att de även angriper de stående träden. På en enda sommar hinner de göra stor skada.

Det blir betydande ekonomiska förluster?

- Ja, det kan handla om stora förluster i gammal granskog, träden dör snabbt. Då kan virket inte längre säljas som stock utan blir massaved eller energived.

Få har försäkring

För branschfolket har det varit svårt att få en helhetsbild av exakt hur mycket som föll i stormen.

Men det handlar om stora mängder virke. Sanningen ligger enligt Anders Hjortman någonstans mellan 30 000 och 100 000 kubikmeter.

- Vi håller på och gör skadevärderingar för försäkringsbolagen, men inga sammanställningar finns ännu, säger Hjortman.

Det som redan står klart är däremot att väldigt få österbottniska skogsägare har försäkring som täcker stormskadorna.

I många fall kostar det mera att röja undan vindfällena än vad den enskilda skogsägaren får tillbaka för virket.

Mönster på barken från granbarkborrarna.
Bildtext Granbarkborren gör snabbt stor skada i virket.
Bild: Daniel Larsén

Då är skador av granbarkborre extra ovälkommet, menar Anders Hjortman.

- Vi har inte haft någon epidemi med granbarkborre i Österbotten, men i östra och sydöstra Finland har de haft stora problem. Och nu är det nog möjligt att det kan bli problem här också, granbarksborren finns nog hos oss nämligen.

Det är Skogscentralen som följer upp att lagarna följs. Skogsägare som inte sköter sig riskerar få ersätta för grannens förluster.

Än så länge har man vid Skogsvårdsföreningen Österbotten inte hört att det skulle ha uppstått konflikter mellan skogsägare för att någon låtit bli att röja undan vindfällen på sin mark.

Men fenomenet är känt sedan tidigare, berättar Hjortman.

- Den här typen av situationer har diskuterats hos oss tidigare och nu riskerar det bli ett stort problem.

Diskussion om artikeln