Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HBL:s chefredaktör Susanna Landor: Borde Svenska Yles utbud på webben begränsas?

Från 2019
Uppdaterad 07.06.2019 14:35.
Hufvudstadsbladets chefredaktör Susanna Ilmoni
Bildtext Susanna Landor är HBL:s chefredaktör
Bild: Sus productions

Chefredaktören för Hufvudstadsbladet, Susanna Landor, vill diskutera begränsningar i Svenska Yles uppdrag eftersom hon anser att Yles satsningar på textbaserad nyhetsproduktion snedvrider den allt tuffare mediemarknaden.

Hon hoppas att den nya regeringen börjar föra en mediepolitik som innehåller fler visioner och konkreti. I regeringsprogrammet står det att Yles oberoende ska tryggas och att dess roll som ett offentligt medium som betjänar alla finländare stärks.

- Vad betyder det här i praktiken, för andra mediehus? Jag efterlyser en uppgraderad definition av Yles roll och uppdrag.

Man borde kanske begränsa Svenska Yles uppdrag, funderar Landor. Nu jobbar Svenska Yle väldigt textbaserat, tycker hon.

- Man satsar mycket på nyheter på webben, vilket ju har varit de traditionella mediehusens starkaste kort.

Landor: Marknaden blir snedvriden

Enligt Landor har Svenska Yle idag 60-70 procent av den digitala nyhetskakan, finska Yle har 25 procent och i Sverige är siffran 10 procent.

- Det här påverkar övriga medier, och leder till en snedvridning då de andra medierna kämpar med att få till stånd en digital utveckling för egen del. Samtidigt matar Yle också de digitala jättarna Facebook och Google, genom att dela material där, påpekar Landor.

Hon tycker inte att det här är en utveckling som Antti Rinnes nya regering borde stöda. De andra medierna skulle också vara betjänta av stöd för att trygga mångfalden, och särskilt mångfald på svenska, säger Susanna Landor.

Läs Susanna Landors inlägg i HBL här.

Yle svarar på kritiken

Yle besvarar kritiken i dag. I en insändare som skickats till HBL säger direktörerna Gunilla Ohls och Marit af Björkesten att public service är en samhällsbärande kraft och att kritiken oftast brukar komma från högerpopulistiskt håll.

- När det gäller public service, så ligger regeringsprogrammets skrivning i tiden. Jag är kanske de facto lite förvånad över att finlandssvenska mediechefer tar upp en debatt som var aktuell i andra länder för några år sedan, säger af Björkesten till Svenska Yle.

Hon lyfter debatten i andra nordiska länder som exempel.

- I Sverige skriver många chefredaktörer nu om hur viktigt public service är för samhället. Nu senast skrev Dagens Nyheters Peter Wolodarski om det. Endast Danmark har varit ett undantag, där har populisterna fått diktera agendan. Nu förlorade de i valet och nu diskuteras det igen om man borde backa gällande sparpaketet. Så diskussionen känns lite främmande, fortsätter af Björkesten.

Gällande diskussionen om Svenska Yles regionala roll, säger af Björkesten att situationen på svenska är annorlunda än på finskspråkigt håll.

- På svenska är det lite unikt eftersom det inte finns någon annan som binder samman Svenskfinland mera. Vi är de enda som kan koppla ihop det regionala med det nationella.

af Björkesten tycker att det är viktigt för konkurrensen att det finns minst två aktörer i varje region. Annars är risken att det blir som i USA där det inte finns små tidningar på många mindre orter och då uppstår det ett regionalt medie-vakuum, säger af Björkesten.

Insändare

Yle svarar: Public service är en samhällsbärande kraft

Starka public servicebolag också främjar mediefältet.

Diskussion om artikeln