Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

”Jag tror att vi kommer att kunna visa vad konstkritiken kan vara när den får lite vind i seglen”

Från 2019
Uppdaterad 07.06.2019 16:55.
tatjana brandt
Bildtext Tatjana Brandt är en av bakgrundskrafterna i Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker.
Bild: Copyright Hakan Lindgren uvanga@gmail.com

Under flera år har de finlandssvenska konstkritikerna befunnit sig i ett pressat läge när såväl arvoden som arbetstillfällen minskat kraftigt.

I går meddelade Svenska kulturfonden att man satsar 380 000 euro på att stärka konstkritiken på svenska i Finland.

Kulturfondens treåriga bidrag går till Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker som har initierat satsningen och som också ska driva projektet.

Tatjana Brandt, som för några år sedan grundade föreningen och som fortfarande är en aktiv bakgrundskraft, är givetvis jätteglad över beskedet:

- Det ligger år av mycket arbete bakom detta, och vi är många som har funderat, vridit, vänt och tänkt på vad man skulle kunna göra för att skapa bättre förutsättningar för kritiken på svenska i Finland. Jag tror att detta kan bli en superbra satsning.

Kritiken i Svenskfinland behöver mångfald

Det treåriga projeketet går under namnet ”Kritikbyrån”, och tanken är att de frilansande kritiker som vill delta i projektet ansöker om medlemskap.

Till de antagna kritikerna utbetalar Kritikbyrån sedan textarvoden som matchar dem som uppdragsgivaren (tidningen/tidskriften) betalar. Kritikbyrån förutsätter också att tidningarna inte sänker kritikernas arvoden under projekttiden.

Enligt Tatjana Brandt kommer byrån att ha många olika slags projekt på gång parallellt:

- Förutom den viktiga honorardubbleringen kommer vi att satsa på kompetenshöjande verksamhet för den egna kritikerkåren och på att föra ut kritiken till den breda allmänheten. Tanken är att få folk att reflektera kring konstkritik för att på så sätt kunna stärka genren och likaså allmänhetens intresse att reflektera kring konst och att delta i det offentliga samtalet kring konst.

Salen i Alexandersteatern med läktare och stolar.
Bild: Yle / Hanna Othman

Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker (IFFF) grundades år 2015 för att samla ihop alla frilansande konstkritiker på fältet kring gemensamma frågor.

I Svenskfinland finns mycket få (om överhuvudtaget några) kritiker som skriver kritik på heltid, så frågan är hur många frilansande kritiker som kan tänkas omfattas av Konstbyrån-projektet?

- Det finns en rätt stor grupp kritker som skriver sporadiskt och för väldigt låga arvoden. Jag uppskattar att vi har ungefär 100 verksamma frilanskritiker i Svenskfinland idag. Idén med honorardubbleringen är att vi ska stöjda kritiken och vår roll är snarast en gångjärnsfunktion, säger Tatjana Brandt.

Kommer projektet att öka utbudet av kritik i våra finlandssvenska tidskrifter och dagstidningar?

- Det är definitivt min förhoppning. Drivkraften i vårt arbete är att få tillbaka många duktiga skribenter som av olika anledningar har slutat skriva kritik. För några år sedan gjorde man en undersökning i Norge där man kunde se att klasstrukturer blir tydliga när en bransch som kritiken blir pressad. Människor som känner sig socialt mer osäkra eller kommer från en osäker social bakgrund är de som först faller bort, och jag hoppas givetvis att också de ska hitta tillbaka.

Boktrave
Bild: Pekka Elomaa

Tatjana Brandt konstaterar att kritiken i Svenskfinland behöver diversitet:

- Vi behöver olika röster och ett brett spektrum av erfareheter. Men jag saknar också ett antal starka prominenta kritiker som skrev kritik förut och dessutom hoppas jag på nya unga ivriga förmågor. Jag tror verkligen att vi kommer att kunna visa vad kritiken kan vara när den får lite vind i seglen, den behöver inte självdö.

Vilka har signalerna varit från tidningarna och tidskrifterna?

- Idag är alla glada och ser positivt på projektet. Det är en given win-win-situation och jag hoppas på bra samarbete och ett lyft för kritiken.

Plats för samtal och reflektion kring konst

I höst kommer föreningen att anställa ett ombud som bl.a. kommer att ha som uppgift att medvetandegöra allmänheten om kritikens plats och funktion i samhället.

Tatjana Brandt lyfter fram projekt i Norge där kritiker har besökt skolor och jobbat kring kritik med skoleleverna, och i Sverige har man jobbat med kritik på arbetarinstitut.

- Skrivandet är ett sätt att läsa. Att prova på att skriva kritik är att försöka förstå konsten inifrån. Personligen drivs jag av en vilja att punktera en alltför kommersialistisk och råkapitalistisk syn på konsten som konsumtion. Jag önskar mer plats för konsten som diskussion, samtal, reflektion och närvaro.

Frilanskritiker som önskar vara med i Kulturbyrån-projektet kan kolla in Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritikers Facebookgrupp för närmare information.

Diskussion om artikeln