Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Anhörigas vilja ska betonas när Esbo förnyar äldreomsorgen - Professor: "Det här är ett modigt, om inte våghalsat, försök"

Från 2019
Irmeli och Heikki Laajanen på ett vårdhem. Heikki sitter i rullstol och Irmeli tittar på honom och håller handen på hans rygg.
Bildtext Irmeli Laajanen besöker dagligen sin man på vårdhemmet i Esbo.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Esbo vill höja på kvaliteten inom äldreomsorgen med hjälp av en ny modell för konkurrensutsättning. Enligt modellen ska kundens och anhörigas vilja betonas.

I ett vårdhem i Esboviken smeker Irmeli Laajanen, 80, sin man Heikki Laajanen på kinden. Irmeli har promenerat hit, så som hon brukar göra ett par gånger om dagen. Hon bor bara ett par minuter från vårdhemmet.

Heikki Laajanen fick en plats på vårdhemmet för drygt ett år sedan. Tidigare då hennes man insjuknade skötte Irmeli honom hemma. Vändpunkten som ledde till flytten inträffade då båda två insjuknade i influensa.

Fastän Heikki Laajanen vårdades på sjukhus för sin influensa så försämrades hans tillstånd. Läkaren ansåg att han i fortsättningen skulle vårdas på vårdhem.

För Irmeli var det tungt. Paret fick ändå hjälp och stöd av Esbo stads socialarbetare och seniorrådgivningen Nestor.

Irmeli och Heikki Laajanen utanför ett vårdhem. Heikki sitter i rullstol och Irmeli tittar på honom och håller handen på hans rygg. Bakom dem finns en blommande buske och utomhusmöbler.
Bildtext Irmeli Laajanen sålde sitt hem så att hon kunde flytta närmare vårdhemmet där hennes man bor.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Som nära anhörig tackar Irmeli för att man lyssnat på parets önskemål och att en vårdplats hittades där de hoppats. Det gemensamma hemmet såldes och Irmeli flyttade ännu närmare vårdhemmet så att hon skulle kunna delta i Heikkis vardag ännu mer.

- Vi tar det en dag i sänder, säger Irmeli Laajanen.

Hon skuffar sin man i rullstolen och torkar mungiporna. Heikki talar inte längre men han känner igen sin fru och blir rörd då de träffas.

Paret Laajanen hade tur då de råkade få en vårdplats nära hemmet. Alltid går det inte så lyckligt, och det vill Esbo stad nu råda bot på.

Valfriheten ska öka

Vid årsskiftet ska Esbo stad förändra sin modell för konkurrensutsättning av sina tjänster för äldre. Kommuner ska i fortsättningen inte binda sig till samarbete med vissa specifika tjänsteleverantörer utan staden ska kunna köpa tjänster från de vårdhem som uppfyller staden krav på kvalitet och pris.

I den traditionella konkurrensutsättningen har tjänsteleverantörerna gett en offert till staden. Då har priset varit den avgörande faktorn. Efter konkurrensutsättningen har staden valt på patientens vägnar var vården ska erbjudas.

Enligt den nya modellen ska kundens valfrihet öka och man ska själv få bestämma vart man flyttar. I praktiken kommer beslutet i stor grad att fattas av anhöriga.

Kostnaderna kommer i viss mån att stiga

Enligt chefen för äldreservice i Esbo, Matti Lyytikäinen, strävar staden uttryckligen nu efter att höja på kvaliteten.

- Vår vision är att den nya modellen ska producera bättre kvalitet och således gynna kunden, säger Lyytikäinen.

I Esbo tror man att kunderna nu kommer att söka sig dit där vården är bra. I den nya modellen ingår också att man ska få byta vårdhem om man är missnöjd.

Äldreomsorgen har i år varit på tapeten i den offentliga diskussionen. De stora vårdjättarna har fått kritik för hu de skött äldreomsorgen.

Teppo Kröger, professor i samhällspolitik och ledare för forskning inom åldrande och vård vid Jyväskylä universitet, tycker att man kan hoppas på bra vård. Men enligt honom garanterar den nya modellen inte en förhöjd kvalitet.

- Det här är ett mycket modigt, om inte lite våghalsat, försök. Vi har mycket lite information om vad som händer då man omorganiserar tjänsterna på det här sättet, säger Kröger.

Teppo Kröger.
Bildtext Teppo Kröger påpekar att valfriheten kommer att gynna den välutbildade befolkningen.
Bild: Yle/Janne Lindroos

Modellen som Esbo planerat är unik. Endast i Päijänne-Tavastland har man tagit i bruk en liknande modell, men några resultat på hur det fungerat finns ännu inte tillgängliga.

Kröger ställer sig ändå positiv till att Esbo i och med förändringen inte strävar efter kostnadsbesparingar. Tvärtom kommer kostnaderna i viss mån att stiga. Esbo uppger att det är avsiktligt.

Svårt att få pålitlig information

Esbo litar på att anhöriga är intresserade och villiga att ta reda på var den bästa vården erbjuds. Staden planerar att publicera övervakningsrapporter och information om kundtillfredsställelse samt kvalitet.

Att producera pålitlig och begriplig information är ändå svårt, medger Esbo.

- Det måste vi säkert öva på och lyssna noga till kunderna, säger Lyytikäinen.

Professor Teppo Kröger från Jyväskylä universitet anser att transparens är viktigt. Han tycker ändå att man inte kan lita på endast skriftliga rapporter då de bara belyser en sida av verkligheten.

- Det är också så att en del av anhöriga kommer att ha problem med dokumenten på nätet. Att gå igenom alla olika tjänsteproducenters material kommer att vara krävande för många, säger han.

Två äldre som håller varandra i hand. Händerna visas i närbild.
Bildtext Bakom den nya modellen för konkurrensutsättning ligger ett hopp om bättre kvalitet inom vården.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Esbo hoppas på minskat behov av övervakning

Esbo tror att valfriheten kommer att minska på behovet av övervakning och att det således frigörs tid att fokusera på till exempel samarbete.

Minskar behovet av att göra övervakningsbesök eller hur fungerar det?

– Nej, men vi tror däremot att systemet kommer att tvinga vårdhemmen att producera en viss kvalitet så att de ska få kunder, konstaterar Matti Lyytikäinen.

Valfriheten medför också problem

Esbo stad litar på att missnöjda kunder byter vårdhem och att kvaliteten såldes höjs. För en åldring kan en flytt ändå vara en mycket stor sak.

- För en minnessjuk kan all form av miljöbyte vara mycket jobbigt och ibland kan det till och med vara skadliga, påpekar Kröger.

Problem med valfrihet har också noterats i studier utomlands. Enligt dem gynnar modellen främst högutbildade som har mycket kunskap om social- och hälsovården.

Esbos modell väcker även frågor om anhörigas ansvar. Staden kommer ändå att se till att invånare får det stöd de behöver då de ska fatta beslut om vårdplats. Staden kan också fatta beslut i de fall där anhöriga saknas.

Enligt Teppo Kröger föser modellen ändå i princip ansvaret på de anhöriga.

Irmeli Laajanen ja Heikki Laajanen
Bildtext Irmeli och Heikki Laajanen tittar på bilder från sin ungdom.
Bild: Antti Kolppo / Yle

"Viktigast är en god vård"

Irmeli Laajanen är nöjd med att vårdplatser hittades snabbare än för många andra. Familjen anser att det avgörande slutligen var att Heikki sattes i kö via sjukhuset.

Då Irmeli får höra om den nya modellen ser hon främst positivt på den ökade valfriheten.

- Nog är det ju trevligt om man kan få höra andra anhörigas åsikter, säger Laajanen.

Hon betonar att det viktigaste för henne är att vården är bra och att personalen inte byts ut för ofta.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets artikel “Espoo romuttaa perinteisen tavan hankkia vanhustenhoitoa – ainutlaatuinen mutta uhkarohkea kokeilu, sanoo professori”
skriven av Salla Vuolteenaho.

Diskussion om artikeln