Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas stad kan göra en helomvändning gällande daghemmet Karusellen - Naguförälder missnöjd och besviken

Från 2019
Uppdaterad 10.06.2019 15:26.
daghemmet karusellen
Bildtext Arkivbild. Daghemmet Karusellen behöver renoveras och därför behöver verksamheten flyttas till nya fastigheter.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Naguföräldrar hade på ett föräldramöte blivit lovade att daghemmet Karusellens verksamhet skulle flyttas till baracker medan fastigheten renoveras. Men nu kan staden göra en helomvändning, och istället inhysa daghemmet i bollhallshuset.

Stadsstyrelsen i Pargas tog ställning till daghemmet Karusellens renovering och ersättande utrymmen för daghemmet under ett extra insatt möte på måndagen (10.6). Beslutet godkändes.

Till föräldrarna har stadens tekniska sida sagt att det kommer att bli baracker, men nu verkar det som att man ändå föreslår ett annat alternativ till styrelsen.

Det här alternativet rör både biblioteket och ungdomsenheten Lyans utrymmen.

Utdrag ur stadsstyrelsens extra möte om Karusellens flytt:

I alternativet nedan flyttar småbarnspedagogiken till biblioteks-/ungdomsutrymmena.
Inga baracker behövs och bollhallen som används aktivt av många aktörer berörs inte.

Biblioteksverksamheten föreslås flytta till områdeskontoret, ca 100 m2, våning 1 (till vänster från ingången).
Det tilltänkta utrymmet används nu som kontorsutrymmen för socialen och ungdomssidan samt ett rum som är uthyrt till Nordiska skärgårdssamarbetet samt kopiering.
Ersättande utrymmen för dessa kan ordnas.

Ungdomsverksamheten föreslås fortsätta till vissa delar i nuvarande utrymme, så att Lyans stora rum används både av småbarnspedagogiken och ungdomssidan.
Församlingsstugan hyrs eventuellt.

Vid behov kan också matsalen och salen för husliga ekonomin i skolbyggnaden användas av ungdomarna under eftermiddagarna.
Verksamheten i bollhallen berörs inte, förutom gymmets första rum.

"Det slog ner som en bomb"

Erica Helin är lokalpolitiker och förälder och har barn på Karusellen i Nagu.

Hon är otroligt missnöjd med både det nya förslaget och stadens diskussion med föräldrarna.

- Så sent som den 20 maj hade vi ett möte där vi fick höra att det blir tillfälliga baracker. Alla var jätteglada och lättade.

- Då slår det här nog ner som en bomb, att planen helt ändras på bara några veckor.

Erica Helin tittat allvarsamt i kameran. Svart klädsel, havet i bakgrunden.
Bildtext Erica Helin säger att sådana här förändringar påverkar hela samhället i Nagu.
Bild: Privat

"De har påstått sig föra en dialog med oss - men sedan fallerade det totalt"

Helin berättar att stadens tekniska sida varit i kontakt med föräldrarna sedan mars i vår med möten och träffar.

I mars presenterades situationen för föräldrarna och staden ville gärna höra föräldrarnas åsikter, synpunkter och förslag.

- De sade att de lyssnar på oss, att de vill hålla en nära dialog och informerar oss om allting som händer så vi vet inför hösten vad som sker.

Därför är den stora besvikelsen enligt Helin att Pargas stads tekniska sidan påstått sig föra en dialog med föräldrarna till barnen i Karusellen, men egentligen inte gjort det, enligt henne.

Helheten är viktig för Naguborna - speciellt under vinterhalvåret

Med det nya förslaget kommer åtminstone biblioteket och Lyans utrymmen att påverkas.

Helin säger att det här har stora påverkningar.

- Det är svårt för utomstående att förstå hur viktig den här helheten är under vinterhalvåret för Naguborna. Det är navet i Nagu.

Tar man bort det här så slår det nog hårt mot Nagu och Nagus sammanhållning.

Erica Helin, kritisk förälder i Nagu.

Helin säger också att hon pratat med dem som sköter om ungdomsverksamheten i Nagu, och som säger att det här kommer att ha stora konsekvenser för dem.

- Det påverkar ju inte bara föräldrarna mera, utan alla Nagubor.

Helin är också kritisk till att det här inte tagits upp alls i Nagunämnden, men hon har ännu inte hunnit prata med någon därifrån.

Staden svarar: "Vi behövde ta fram ett billigare alternativ än barackerna"

Från stadens sida säger Ted Bergman, som är teknisk chef, att man undersökt väldigt många olika alternativ, och att barackerna bara var ett av dem.

Det nya förslaget är enligt honom mycket säkrare.

- Vi har undersökt och tagit luftprover vid bollhallsbyggnaden, och allt är i bra skick. Men går vi in för baracker, så är det inte sagt att vi har perfekta baracker. Det har sina risker.

Dessutom är det en avsevärd kostnadsskillnad, säger Bergman.

Barackerna skulle nämligen kosta 270 000 euro, och om renoveringen tar över ett år, så kommer en tilläggskostnad på närmare 250 000 euro uppskattar han.

Ted Bergman.
Bildtext Ted Bergman, teknisk chef på Pargas stad.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Alternativet med att flytta verksamheten till bollhallen och biblioteket skulle istället bli kring 100 000 euro.

Och vissa väggar som kommer att ändras om i biblioteket är något som också får vara kvar efter flytten.

- Biblioteket kommer ändå att behöva förändras i framtiden, så genom att skapa ett större mötesrum med de här väggarna, kan det till och med finnas en fördel att göra så här.

En stor summa ledde till nya diskussioner i styrelsen

Summan var så pass stor för barackerna att styrelsen började diskutera den.

Det måste tas fram ett annat alternativ som är billigare, fick tekniska sidan höra.

Varför har man inte meddelat föräldrarna om det här ändrade förslaget?

- Vi har helt enkelt inte haft tid att diskutera det här med föräldrarna. Det mest optimala skulle ha varit att ta upp det på ännu ett föräldramöte, men det blev ett extra insatt möte för att få budgetmedlen till fullmäktige nu före sommarpausen.

Annars skulle ärendet tas upp först under oktobermötet, och det skulle inte varit bra, säger Bergman.

- Då skulle vi behöva vara i byggnaden ett halvår till, och det är verkligen dåligt.

"Baracker starkt alternativ men för dyrt"

Stadsstyrelsen behandlade frågan på ett extra insatt möte på måndagseftermiddagen.

- Vi beslöt att barnen på daghemmet Karusellen kommer att hålla till i biblioteket och i delar av Lyan, säger stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg (SFP).

Enligt Holmberg var förslaget om att flytta in i baracker ett starkt alternativ - men föll på att det var för dyrt.

Holmberg säger att beslutet oundvikligen kommer att leda till en del specialarrangemang från bibliotekets och Lyans håll, bland annat kommer ungdomarna vid Lyan inte kunna vistas där dagtid då daghemsbarnen använder lokalen.

Stadsstyrelsen beslöt också att omdisponera de pengar som hade reserverats för ombyggnaden av Paraisten Lukio så att de istället går till renoveringen av Karusellen.

Frågan om daghemmet Karusellen behandlas under stadsfullmäktigemötet i Pargas på tisdag (11.6).

Artikeln har uppdaterats 10.6 klockan 15.22 med uppgifter om stadsstyrelsens beslut i frågan.

Diskussion om artikeln