Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fondpengar ska rulla fram och tillbaka när Karis får nytt kulturhus

Från 2019
Uppdaterad 07.01.2020 15:18.
En visualisering av det nya kulturhuset i Karis stadsbild
Bildtext Det nya kulturhuset kanske blir ett hus med grönt grästak (mitt på bilden). Till höger om kulturhuset syns de planerade två flervåningshusen och längst till höger K-Supermarkets takparkering.
Bild: Arkitektbyrå Stefan Ahlman / Tietoa Finland Oy

En helt ny fond ska få ett miljonbelopp av en fond som är tätt knuten till Kulturfonden och Svenska folkpartiet. Sedan ska den nya fonden knacka på hos andra fonder och be dem om mer pengar.

Den nya fonden bokar säkert också in ett besök på bankens låneavdelning. Och stadsfullmäktige i Raseborg ska bevilja sin andel av finansieringen, 5 miljoner euro.

Efter det kan kulturhuset i Karis bli verklighet.

Yle Västnyland tog en titt på vad som hittills har skett.

Varför behövs en ny fond?

Den nya fonden ska ledas av Karisbon Stefan Mutanen, tidigare långvarig vd för en viktig finlandssvensk aktör, Folkhälsan.

Mutanen förklarar att den nya fonden ska bli en arbetshandske för kulturhuset.

Det var den så kallade investeringsfonden, officiellt Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI), som tog initiativ till kulturhusprojektet i Karis.

Den fonden håller inte i trådarna för enskilda projekt utan den har en helt annan roll, förklarar Mutanen.

- Den är mera en utdelande stiftelse.

En vit marmorbyggnad, inte längre i fräscht skick. I huset finns Karis bibliotek. Sommar, blå himmel, solsken.
Bildtext Fokus i Karis har sett sina bästa dagar.
Bild: Yle / Pia Santonen

SKUI har lovat dela ut fem miljoner euro för bygget, ingen liten summa ens i finlandssvenska fondsammanhang. Hela projektets kostnadskalkyl är cirka 10 miljoner euro.

Vi ska söka stöd från många håll, från alla håll som vi kan tänka oss

Stefan Mutanen

Det nya kulturhuset i Karis ska ersätta två kulturbyggnader i Karis centrum: gamla Fokushuset med bibliotek och Tryckeriteatern ett par kvarter ifrån.

Ägare till Fokushuset är Raseborgs stad. Tryckeriteatern ägs av investeringsfonden och används av Västnyländska ungdomsringen (VNUR).

Det är ett av våra viktigaste uppdrag att klargöra arbetsfördelningen mellan staden och oss

Stefan Mutanen

Raseborgs stads fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist (SFP), stadsstyrelseordföranden Anders Walls (SFP), ungdomsringens ordförande, den starka unga SFP-profilen Henrik Wickström och investeringsfondens direktör, tidigare partisekreteraren för SFP Johan Johansson träffades redan i höstas.

Men allra först ute var ungdomsringen, berättar ordföranden Henrik Wickström.

- Projektet körde för min del igång i början av 2018. Från VNUR:s sida konstaterade vi att Tryckeriteatern är i behov av en större uppdatering varefter vi var i kontakt med fastighetsägaren, det vill säga SKUI.

Och någon månad senare, på hösten, kopplades Raseborgs stad med i planeringen.

Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar

Det här är Västnyländska Ungdsomringen (VNUR)

Karisbon som känner dem man behöver känna och har lett stora projekt

Det finns flera orsaker till varför Stefan Mutanen är exakt rätt man för att driva den nya fonden - som ännu inte är grundad.

- Jag har nätverk i Svenskfinland.

Mutanen har jobbat med Johan Johansson, mannen som nu leder investeringsfonden. Johansson har tidigare också jobbat med Mutanen på Folkhälsan.

- Jag vet också ganska mycket om byggande. Jag har ansvarat för över tio byggprojekt som har varit större än det här, fortsätter Mutanen.

Det handlar om såväl Folkhälsans byggprojekt som till exempel yrkesutbildaren Prakticums bygge i Helsingfors.

Interiör i Fokus i Karis. Vita väggar, röda trappräcken och dörrar. Grått innertak som ser smutsigt ut.
Bildtext Biblioteket finns på andra våningen.
Bild: Yle / Pia Santonen

För det tredje är Mutanen ortsbo. Han är född i Pojo och har bott i Karis också under alla de år han jobbade på Folkhälsan.

Han är dessutom ordförande för Karis-Pojo Sparbanksstiftelse som delar ut bidrag till lokala projekt och byggen. Inom kort kanske också till Nya Fokus.

5 miljoner euro är ett mål, inte en summa som redan finns

Vad är då som Stefan Mutanen i praktiken ska göra? Först ska den nya fonden grundas och sedan ska den få en styrelse, förklarar han.

- Vi ska få med bra människor i styrelsen, som brett representerar både kultur och ekonomi och är möjligast bra både åldersmässigt och i övrigt, både lokalt och regionalt. Det ju inte enbart ett Karisprojekt utan det handlar om regionen.

Följande stora uppdrag är att skaffa mera pengar.

- Vi ska söka stöd från många håll, från alla håll som vi kan tänka oss. Desto mera stöd vi får för vårt projekt, desto lättare har vi i driften framåt.

Donationspengarna är viktiga eftersom det då behövs mindre lån.

Om det behövs mycket lån för projektet, innebär det högre kostnader för dem som använder huset. Högre hyror helt enkelt, antyder Mutanen.

- Om vi måste ta lån och det främmande kapitalet blir stort, blir driften svårare.

En del av en vit marmorbyggnad. Texten Kirjasto syns på väggen.
Bildtext Fokus byggdes 1972-73. Fasaden förnyades 1999.
Bild: Yle / Pia Santonen

Mutanen går ännu inte in på vilka fonder hans nya fond ska knacka på hos.

- Det finns säkert de här finlandssvenska som har just utbildnings- och kulturändamål. Vi kommer nog att antasta dem alla.

Mutanen tillägger att nya fonden också kommer att knacka på hos andra än enbart finlandssvenska stiftelser och fonder.

Mutanen räknar med att investeringsfonden står för hälften av hälften

Investeringsfonden har med andra ord ännu inte den utlovade summan på 5 miljoner euro utan den börjar samlas ihop nu.

Men Mutanen är inte oroad.

- Jag räknar nog med att det stora beloppet kommer därifrån. Men vi behöver mer än så. Så vi måste nog ordna många träffar för att komma vidare. Men det finns en bra grund.

Vad är en bra grund, 30 procent, hälften eller 80 procent?

- Vi kan säkert prata om hälften åtminstone. Det utgår jag ifrån.

Nyckelpersonerna träffades i riksdagshuset i oktober 2018

Det har nu gått långt över än ett halvt år sedan investeringsfonden kontaktade staden och diskussionerna om samarbete kom igång.

Men än så länge har stadsstyrelsen i Raseborg inte behandlat frågan, i alla fall inte offentligt.

Kanske det är därför som Stefan Mutanen, investeringsfondens Johan Johansson eller stadsstyrelseordföranden i Raseborg Anders Walls (SFP) är förtegna om arbetsfördelningen och de praktiska arrangemangen för kulturhusbygget: vem som ska vara byggherre, vem som ska äga huset, hur staden och Västnyländska ungdomsringen (VNUR) ska dela på huset.

Ett fönster där man ser en skylt med texten: Raseborgs kulturinstitut, Raaseporin kulttuuriopisto. Vita marmorväggar.
Bildtext Också kulturinstitutet verkar i Fokushuset. Tidigare fanns här också polisstation.
Bild: Yle / Pia Santonen

De konstaterar att mycket är öppet.

- Det är ett av våra viktigaste uppdrag att klargöra arbetsfördelningen mellan staden och oss, säger Mutanen.

- Ganska mycket har nu skett snabbt på en kort tid.

Johan Johansson från investeringsfonden berömmer hur samarbetet har kommit igång.

Då det visade sig att en renovering av Tryckeriteatern inte lönar sig, diskuterade investeringsfonden saken med stadens tjänstemän. De berättade att staden planerar renovera Fokus i Karis.

- Vi insåg att vi eventuellt kunde hitta ett win-win-koncept ifall vi inledde ett samarbete, säger Johansson.

Om det praktiska säger han endast att det ska grundas en juridisk person som blir ägare till den nya fastigheten.

Stadsstyrelseordföranden: Vi träffades på investeringsfondens initiativ

Anders Walls fick för första gången höra om projektet när investeringsfonden hade märkt att en renovering av Tryckeriteatern inte lönar sig.

- Det första vi då kollade var om vi kunde göra något tillsammans i nuvarande Fokus.

Staden beställde en konditionsgranskning som enligt Walls visade att inte heller Fokus är värd en renovering.

- Då föddes den här tanken att bygga ett helt nytt hus.

En marmorvägg där en bit marmor lossnat och den har tejpats fast med isoleringstejp. I bakgrunden syns gata, hus, cyklist. Blå himmel, sommar.
Bildtext Fokushusets kondition granskades i vintras.
Bild: Yle / Pia Santonen

Konditionsgranskningen gjordes i februari och rapporten kom i april.

Stadens tekniska direktör Jan Gröndahl bedömer att 5 miljoner euro inte skulle räcka för en sådan renovering som Fokus kräver.

Konditionsrapporten har ännu inte behandlats i förtroendeorganen. Men den kommer upp när politikerna i stadsstyrelsen behandlar kulturhusprojektet Nya Fokus på måndag (17.6).

Anders Walls, vem var det som tog initiativ till samarbetet, staden eller investeringsfonden?

- Den ursprungliga träffen i oktober i fjol skedde på deras initiativ. Vi stämde träff i riksdagen med fondens representant och Ungdomsringens och fullmäktiges ordförande och mig.

Alla nyckelpersonerna var med andra ord med: Johan Johansson från investeringsfonden, Henrik Wickström (SFP) från Västnyländska ungdomsringen, Raseborgs stadsfullmäktigeordförande, riksdagsledamoten Thomas Blomqvist (SFP) och Anders Walls själv.

En delvis tom fog mellan vita marmorplattor. En detalj på en yttervägg på Fokushuset i Karis.
Bildtext Alla fogarna på gamla Fokus är inte längre täta.
Bild: Yle / Pia Santonen

- Vi blev väldigt glada, säger Walls om reaktionen när staden fick höra att fonden är villig att satsa miljonbelopp.

På tomten planeras nu också möjlighet att bygga två femvåningshus. Men de fanns enligt Wall inte med när parterna träffades i oktober utan de kom till i ett senare skede, på stadens initiativ. Fonden har inget med dem att göra.

En sliten interiör, ett tomt väntrum på busstationen i Karis. Gulbrunt golv, vita väggar. Utanför skiner solen.
Bildtext Ingen väntar på bussen i busstationens väntrum. Här finns också ett kafé.
Bild: Yle / Pia Santonen
Ett ventilationsrör som har tejpats fast i en dörr med orangefärgad tejp. Men röret har lossnat.
Bildtext Busstationens dörr i gamla Fokus.
Bild: Yle / Pia Santonen

Varför publicerades planerna först nu, i slutet av maj, över ett halvt år efter första träffen?

- När man har olika parter så vill ju alla förankra processerna i sina organisationer innan man går ut med information, förklarar Walls.

Fokuskvarteret plockas ut ur större centrumplan

Raseborgs stad har i flera år redan arbetat med att uppdatera planen för Karis centrum, också Fokuskvarteret.

Planläggningsnämnden i Raseborg beslutade i slutet av maj att detaljplanen för Nya Fokus och de två höghusen ska lösgöras från helheten och planläggas i snabb takt eftersom “nybyggnationsprojektet är brådskande”.

Varför är det bråttom?

- Nå, inte vet jag om det är bråttom - men det är ingen orsak att vänta, säger Anders Walls.

En sliten vit marmorbyggnad. Texten Karis Karjaa på väggen. Det är Karis busstation i Fokushuset.
Bildtext Karis Karjaa. Busstationen finns på Fokushusets anda sida.
Bild: Yle / Pia Santonen

- Det är väl närmast stiftelsens önskan att det här skulle kunna komma igång, gissar planläggningsnämndens ordförande Sven Holmberg (SFP).

Men stiftelsen har ingen brådska intygar Johan Johansson.

- Jag antar att det har att göra med att de i stadens ekonomiplan har reservat medel för Fokusfastigheten 2020-2021. Verksamheten i Tryckis (Tryckeriteatern) fortsätter tills vi har en ny fastighet. Så för vår del är vi flexibla vad gäller tidtabellen, förklarar Johansson.

En analog väggklocka på fasaden av en sliten vit marmorbyggnad. Det är antagligen en 1970-talsklocka som finns kvar på busstationens vägg i Karis.
Bildtext Är det bråttom?
Bild: Yle / Pia Santonen

Stadsplaneringsarktitekten i Raseborg Simon Store förklarar att både staden och fonden har bråttom.

- Bygget ska kunna köra igång 2020-2021 i enlighet med fullmäktiges ekonomiplan för kommande åren. Dessutom vill såvitt jag vet investeringsstiftelsen också skynda med sin del av projektet.

Walls: De styr inte, vi har planläggningsmonopol

Kulturhuset ska byggas på ett av de mest centrala kvarteren i Karis.

Stadsstyrelseordföranden Anders Walls, fanns det någonsin en tanke att låta också andra aktörer komma med idéer för kvarteret eller ordna en arkitekturtävling?

- I princip är det ju det vi gör nu med planeringsprocessen. Nu har ju alla möjlighet att ha synpunkter på hur kvarteret ska utformas och vad som ska finnas där och på vilka villkor. Vem som ritar själva byggnaden är egentligen en separat process.

- Staden har ju sitt planläggningsmonopol och vi har en skyldighet att ha en öppen process.

Barnen får också planera?

På vilket sätt kan husets framtida användare påverka processen?

- Jag hoppas vi kan starta en bred process. Man ska kunna vara delaktig i utformning av funktionerna, i synnerhet stadens funktioner, biblioteket. Hur kan biblioteksfunktionen moderniseras? funderar Walls.

Fyra bussperronger, inga bussar. Solen skiner, sommar. På högra sidan syns en vit marmorbyggnad, till vänster lite grönt gräs och buskar.
Bildtext Busstrafiken är inte livlig.
Bild: Yle / Pia Santonen
Tomma bussperronger, gator och ett gult gammalt trähus. Gräs och buskar, blå himmel, sommar.
Bildtext På andra sidan busstationsområdet och ett litet grönområde finns ungdomsgården i en gammal villa, Villa Haga.
Bild: Yle / Pia Santonen

Han hoppas få invånarnas åsikter också på modernare sätt än vid traditionella invånarträffar. Staden kan använda sociala medier och ha webbomröstningar när huset planeras.

Alla åldersgrupper ska få vara med.

- Det är också viktigt att vi tar med barnen med i processen. Vi är en barnvänlig kommun. En stor del av huset kommer ju vara riktat till barn med musikundervisning, biblioteket och övriga funktioner.

Karis eget Ode

Anders Walls berättar också att både stadens tjänstemän och han själv ska åka på studieresa till Helsingfors nya centrumbibliotek Ode och kanske också till andra nyare bibliotek i närregionen.

Helsingfors centrumbibliotek fasad
Bildtext Nya centrumbiblioteket Ode i Helsingfors öppnades i december.
Bild: Barbro Ahlstedt

Han tror att det finns många idéer att hämta på Ode där man satsat på öppenhet, långa öppettider och tillåtande atmosfär.

- Jag hoppas att vi får många nya element in i helheten och att det blir ett levande hus som är öppet väldigt många timmar per dag med aktivitet i huset.

Men invånarsiffran i Karis begränsar förstås tillägger han.

- Så kanske vi inte håller öppet dygnet runt men hoppeligen nog från morgon till sena kvällen.

Johan Johansson är ordförande för Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland.
Bildtext Johan Johansson har lett investeringsfonden sedan han för några år sedan lämnade jobbet som partisekreterare för SFP.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn
En ansiktsbild på en medelålders man som tittar i kameran. Det är Karisbon Stefan Mutanen, tidigare vd för Folkhälsan.
Bildtext Stefan Mutanen ska leda kulturhusprojektet - han blir chef i den nya fonden som grundas för Nya Fokus.
Bild: Marica Hildén / Yle
Anders Walls
Bildtext Stadsstyrelseordföranden Anders Walls blev glad när investeringsfonden ville samarbeta med staden och delta i kostnaderna för ett nytt kulturhus i Karis.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund
En man iklädd en ljusblå skjorta och en mörkblå tröja. Han är utomhus. I bakgrunden skymtar kommunhuset i Ingå.
Bildtext Ingåbon Henrik Wickström (SFP) är vid sidan av sina politiska uppdrag också ordförande för Västnyländska ungdomsringen. Han hyser ett teaterintresse och har medverkat i flera pjäser.
Bild: YLE / Petter Sandelin

Diskussion om artikeln