Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samuli Saviala får privat förebyggande hälsovård: "Visst hade jag räknat ut mycket av det här själv, men jag betalar gärna för hälsan är ovärderlig"

Från 2019
Uppdaterad 11.06.2019 11:23.
Kunden Samuli Lähteenmäki och läkaren Pertti Lähteenmäki. De sitter vid ett bord och läser i papper i ett mottagningsrum.
Bildtext Kunden Samuli Saviala får konkreta, individuella hälsoråd hos läkaren Pertti Lähteenmäki.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Flera privatpersoner och företag är missnöjda med den vanliga hälsovården. Som ett svar på det här har det dykt upp vårdföretag som erbjuder omfattande förebyggande vård, och individuellt stöd i att bibehålla och förbättra hälsan.

– När jag ser på den hälsovård som är vanlig i vårt samhälle så är den lite sönder. Vården är dålig för den fokuserar främst på symptom som kan tyda på någon viss sjukdom, säger Samuli Saviala.

Han är 36 år, vd och medgrundare av en bokföringsbyrå, och har sedan i början av det här året köpt privata förebyggande hälsovårdstjänster.

I praktiken kommer han att besöka en privat klinik i Helsingfors flera gånger i år, och totalt betalar han tusentals euro för den här hälsohjälpen. Eller egentligen är det hans företag som betalar, och han har också för avsikt att låta fler anställda få samma förmån snart.

Flera olika tester

Till att börja med var Saviala med om flera tester. Bland annat togs blodprov, avföringsprov, fetthalten i kroppen mättes, och han fick frågor om livsstil och livsmiljö.

Hans blod analyserades också för intolerans mot olika födoämnen, och han fick förslag på vad han kunde låta bli att äta i framtiden för att må ännu bättre.

– Min grillsommar blir förstörd. Jag måste minska på vissa grejer, säger han och skrattar.

Men han tillägger att förändringarna redan har gett önskad effekt, och han har också gått ned i vikt en aning, vilket han ville.

– Det här är saker jag nog har räknat ut själv redan tidigare, men när man får det paketerat och tolkat på ett fint och lättförståeligt sätt så innebär det att man faktiskt gör något åt saken, säger han.

Den privata aktören, uppstartsföretaget Neosmart health i Helsingfors, tolkar alltså de olika testerna och berättar vad man borde prioritera med tanke på hälsan.

– Vår uppgift är att samla och presentera all info som vi anser att är relevant för att förstå kunden, och som kan hjälpa oss att optimera hans eller hennes hälsa och förebygga hälsoproblem, säger läkaren Pertti Lähteenmäki.

Han tillägger att det handlar om att ta hela människan i betraktande.

– Läkarvetenskapen har av historiska skäl delats in enligt kroppens olika delar och det har inneburit en del problem när det gäller att förstå människan som helhet, menar han.

Cirka 700 personer har betalat för företagets förebyggande hälsotjänster under dess tio första månader. Det finns också konkreta planer på att starta en mottagning i Dubai i augusti, och i Tallinn och Stockholm innan årets slut.

En läkares händer ligger på ett bord. I förgrunden ligger ett stetoskop och ekg-utskrifter.
Bildtext Läkaren ska tolka en hel del mätdata för att kunna skräddarsy vården.
Bild: Mostphotos.

Billigare vårdkostnader för företag

Ett annat företag inom branschen är Heltti. Det är ett några år gammalt växande företag som erbjuder förebyggande arbetshälsovård. Företaget finns nu på sex orter i Finland – bland annat i Helsingfors och Åbo – och har ett sjuttiotal anställda som sköter om cirka 10 000 kunder.

– Om vi kan förebygga sjukdomar så mår folk bättre, och vi vet att speciellt om de får psykiska sjukdomar eller nack- och ryggproblem så är det oftast längre sjukfrånvaron och det kostar förstås då företagen mera, säger företagshälsovårdare Mira Mattila.

Företaget gör till exempel en digital hälsogranskning varje år för att försöka hitta de kunder – eller medlemmar som man väljer att kalla dem – som har störst behov av att förebygga hälsoproblem. Personerna får också personlig hälsorådgivning.

– Dessutom är vi jätteaktivt också i företagen för att folk ska känna oss och veta vem vi är, och ha lättare att ta kontakt med oss, tillägger Mattila.

Hur omfattande man jobbar varierar från företag till företag.

Handlar främst om personligt stöd?

Men Ilkka Vohlonen som är professor i hälsopolitik vid Östra Finlands universitet säger att privat förebyggande hälsovård inte nödvändigtvis ger så stort mervärde som man kanske kunde tro.

Han betonar nämligen att den offentliga hälsovården i Finland också är bra på att identifiera olika slags hälsorisker.

– Det handlar istället om vad som sker efter att en risk har identifierats, påpekar han.

Vohlonen ser att det mervärde man främst får av privata aktörer handlar om personligt stöd, så att man faktiskt ändrar sin livsstil på det sätt som verkar vara bäst för hälsan.

Johannes Kananen som är docent i socialpolitik vid Helsingfors universitet är inne på samma linje. Han säger att individuell handledning är något som många gärna vill ha nuförtiden.

– Den offentliga sektorn har kritiserats mycket för att vara ineffektiv. Jag tror att bakom den kritiken finns ett missnöje när det gäller hur folk blir bemötta i vården, i den offentliga sektorn.

Johannes Kananen i en svart skjorta stående bredvid en bokhylla.
Bildtext Johannes Kananen jobbar vid Helsingfors universitet.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Hur borde vi bli bemötta?

Kananen menar också att vi i vårt samhälle inte riktigt har kunnat diskutera att folks förväntningar på hälsovård har förändrats, och hur vi blir bemötta som individer.

Han tillägger att privat förebyggande hälsovård riskerar att öka hälsoskillnaderna, samtidigt som det ändå är en ganska komplicerad fråga. Man kan också leva hälsosamt utan att köpa privat hälsovård.

– De som har resurser och möjligheter, inte bara ekonomiska resurser utan också andra slags resurser att ta hand om sig själva, så gör det, och blir friskare och mår bättre, medan det finns de som är mer utsatta, har mindre finansiella och andra resurser, som mår sämre.

Benen av tre kvinnor som joggar på gräs.
Bildtext Vissa väljer att leva mer hälsosamt än andra .
Bild: Boggy

Marko Nurmela, vd på den privata hälsokliniken Neosmart health, berättar dessutom att de som söker sig till företagets förebyggande hälsovård för det mesta redan är vid ganska god hälsa.

– De är sådana människor som är medvetna om sin egen hälsa och dess betydelse, särskilt när det gäller hur man presterar i vardagen - i arbetslivet och på fritiden, säger han.

Dyrt, men tekniken pressar priserna

Nurmela påpekar att företagets tjänster är relativt dyra, men att man har för avsikt att kunna sänka priserna i framtiden, till exempel med hjälp av dataanalys och nya tekniska lösningar, så att fler ska ha råd med dem.

Marko Nurmela i ett mötesrum framför en whiteboard.
Bildtext Vd:n Marko Nurmela har tidigare jobbat med globala konsumentfrågor hos Nokia och Samsung.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Också försäkringsbolag experimenterar med förebyggande hälsovård. Lokaltapiola erbjuder i dagens läge hälsoråd till 10 000 av sina livförsäkringskunder, via mobila appar.

Försäkringsbolaget räknar med att spara en hel del pengar på det här, eftersom kunderna väntas bli friskare och det blir färre och mindre ersättningar att betala ut.

En leksaksdoktor som står bredvid en leksaksambulans på en filt.
Bildtext Förebyggande vård minskar på behovet av sjukvård.
Bild: YLE Antti Lempiäinen

I praktiken är det samarbetspartners till försäkringsbolaget som ger den här tjänsten för företaget får inte göra det själv.

– I praktiken saknas det en fungerande förebyggande hälsovård. Det gäller inte bara Finland, utan också andra länder. Det behövs nya lösningar på problemet, kommenterar Jani Tikkanen, direktör för hälsotjänster vid Lokaltapiola.

Hälsoskillnader och vård man kan lita på?

Kananen vid Helsingfors universitet påpekar att det skulle vara viktigt att utveckla också den offentliga sektorn i en mer förebyggande och individanpassad riktning, med tanke på jämlikheten i samhället.

Han tillägger att det finns risker med privat individanpassad vård. Det handlar till exempel om huruvida det vårdföretag man anlitar agerar i ens bästa intresse.

– Jag menar om det börjar vara väldigt dyrt, och så är det inpaketerat vissa tjänster, och så kartlägger man din hälsa och ser att nu finns det de här riskerna och vi kan förhindra dig att bli sjuk om ett år om du betalar 10 000 euro, och så är bolaget kopplat till nån annan som just råkar erbjuda den här tjänsten.

Samuli Saviala har för sin del för avsikt att fortsätta köpa förebyggande hälsovård under en längre tid för att kontinuerligt kunna optimera sin egen hälsa.

– Jag ser det som en investering i min egen hälsa, det är något som man inte kan sätta en prislapp på, säger han.

Diskussion om artikeln