Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå stad vill stänga Koivulas skyddshärbärge - för lite personal, avsaknad av nödutgångar och vårdutrustning skulle bli för dyrt att åtgärda

Från 2019
En samling hus med ett grönområde i mitten.
Bildtext Arkivbild på Koivula.
Bild: YLE/ Lone Widestam

Den inofficiella tillnyktringsstationen vid Koivula uppyller inte kraven. Staden vill därför stänga den och hänvisar också till att det är få klienter som övernattar där.

Koivula har 47 stödboendeplatser för människor med missbruk eller mentala problem. Dessutom driver Koivula ett skyddshärbärge vid sidan om. Det är det härbärget som staden nu vill stänga.

Social- och hälsovårdsnämnden ska ta ställning till stängningen den 13 juni.

- Skyddshärbärget har funnits till för människor som bör nyktra till, säger Annika Immonen, vikarierande servicedirektör på Borgå stads social- och familjetjänster.

I praktiken har personer i behov av tillnyktring fått övernatta på en madrass på ett cementgolv.

Bristfälliga lokaler och för lite personal

Skyddshärbärget är av inofficiell art och enligt Borgå stad är det bristfälligt både vad gäller lokaler och personaldimensionering.

Det är bland annat problem med säkerheten på härbärget. Det saknas till exempel nödutgångar.

En man håller i en skylt som pekar till höger. På skylten står Skyddshärbärget Koivula.
Bildtext Arkivbild.
Bild: fri

Personalen på Koivula har inte heller den rätta utbildningen för att arbeta på en tillnyktringsenhet.

- Man bör ha hälso- och sjukvårdsutbildning för att kunna kolla upp hur de personer som övernattar där mår, säger vikarierande servicedirektör Annika Immonen.

Men allt det borde väl kunna åtgärdas om man vill satsa på stället?

- Jo, men stället är så litet att det inte är värt en så stor satsning, säger Immonen.

För att uppfylla kraven borde man till exempel ha mer personal under natten. För tillfället finns det bara en arbetstagare på plats under nattskiftet. Det borde vara minst två.

Dessutom borde det i så fall investeras i en hel del utrustning som kan hjälpa till med att övervaka hur de som övernattar på tillnyktringsenheten mår.

Annika Immonen, chef för barnfamiljearbete i Borgå
Bildtext Annika Immonen
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Antalet klienter som har övernattat på enheten har inte varit stort, enligt Immonen. Mest har den använts av klienter som redan bor på Koivulas stödboende. Tjugo utomstående personer övernattade på härbärget i fjol.

- Det är inte bara Koivula som har tagit hand om berusade personer som behöver hjälp, säger Annika Immonen. Man samarbetar också med polisen och med akutmottagningen på sjukhuset.

Polisen tar hand om de som uppträder aggressivt och sjukhuset tar hand om de klienter som behöver sjukvård.

- Koivula har stått för en ganska smal mellanform av service, säger Immonen.

Möjligt med regionalt samarbete kring tillnyktringen i framtiden

Om det i framtiden finns vilja i östra Nyland att grunda en gemensam regional tillnyktringsstation med full service, ska ärendet i fortsättningen utredas i samarbete med kommunerna i regionen och med polisen.

- Dessutom måste man se vilka linjer som dras upp i regeringsprogrammet och vad landskapsreformen för med sig, säger Immonen.

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå behandlar stängningen av Koivulas skyddshärbärge på sitt möte den 13 juni.

Avsikten är att Koivulas stödboendeverksamhet ska fortsätta som tidigare. Förändringen berör endast skyddshärbärget.

Östnyland på 20 minuter

Spela upp

Diskussion om artikeln