Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Strålsäkerhetscentralen STUK vill låta Terrafame utvinna uran - De gröna ställs inför en svår fråga i regeringen

Från 2019
Uppdaterad 11.06.2019 13:26.
Krista Mikkonen.
Bildtext Krista Mikkonen.
Bild: Lehtikuva

Under de senaste åren har STUK ibland observerat enstaka förhöjda uranhalter i gruvområdets omgivning, men ser ändå inga hinder för att bevilja Terrafame tillstånd för att utvinna uran. Tillståndet kan bli en svår fråga för De gröna i regeringen.

Terrafame har ansökt om tillstånd att börja utvinna det uran som man får som biprodukt då övriga metaller utvinns, och förädla det till uranoxid. Det används i sin tur för tillverkning av bränsle för kärnkraftverk.

Terrafame ska utvinna uran i gruvbolatets område i Sotkamo.

STUK har bedömnt de miljökonsekvenser som utvinningen av uran medför. Vid bedömningen framkom inga problem gällande strålsäkerhet i miljön som skulle förhindra uranutvinningen.

I bedömningen konstateras det att de kärn- och strålsäkerhetsrisker som uranproduktionen förorsakar miljön och invånarna i anläggningens omgivning är begränsade.

– Begränsade risker innebär i praktiken att de anställda vid anläggningen för utvinning av uran endast exponeras för små mängder strålning och att inledningen av uranproduktionen inte förorsakar befolkningen extra exponering, säger Jarkko Kyllönen, överinspektör vid STUK, i ett pressmeddelande.

Enstaka förhöjda uranhalter har observerats

Verksamhetsutövaren ansvarar för strålsäkerheten och STUK har till uppgift att övervaka att det sker.

– STUK har utfört långsiktig miljöövervakning av strålning i omgivningen av Terrafames gruvområde sedan miljöskadan år 2012. Övervakningen fortsätter även efter att anläggningen för utvinning av uran har startats, säger Pia Vesterbacka, direktör för avdelningen för miljöövervakning av strålning och beredskap vid STUK.

Under de senaste åren har STUK ibland observerat enstaka förhöjda uranhalter i gruvområdets omgivning. Betydande mängder uran har ändå inte kommit ut i miljön efter miljöskadan.

Terrafame är ett statsägt gruvbolag som tidigare hette Talvivaara. I november 2012 läckte över 200 000 kubikmeter förorenat vatten ut från en gipsfällningsbassäng på gruvområdet i Sotkamo.

Staten betalade 4 miljoner euro för att rena vattendragen som förorenades i samband med läckan.

Kan bli en svår fråga för De gröna i regeringen

Att utanbrytningen fått grönt ljus från STUK är en central del av tillståndsprocessen. Tillståndet beviljas slutligen av statsrådet, möjligen i höst.

– Nu har Strålsäkerhetsverket gett sitt utlåtande, men vi måste göra en helhetsbedömning där miljö- och hälsoeffekter utreds, säger miljöminister Krista Mikkonen (Grön) till Svenska Yle.

– I det här skedet kan jag inte säga mer än så. Jag vågar inte ens säga någonting om tidtabellen.

Uranbrytningen kan leda till spänningar i regeringen. De gröna har tidigare motsatt sig ett liknande tillstånd för Terrafames föregångare Talvivaara 2012. Den dåvarande miljöministern Ville Niinistö (Grön) kämpade mot tillståndet, som ändå beviljades.

Också några av Vänsterförbundets och Socialdemokraternas ministrar röstade mot tillståndet.

Den gången blev det ingenting av uranbrytningen eftersom Talvivaara fick problem och Högsta förvaltningsdomstolen upphävde tillståndet. Enligt Mikkonen har De gröna inte någon kategorisk åsikt om uranbrytning.

– Jag har inte några principiella åsikter och tror inte att De gröna har det heller, säger Mikkonen.

Diskussion om artikeln