Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

PET-CT apparaten i Vasa används inte så mycket som man önskat – Österbottens cancerförening går in och finansierar professur i radiologi

Från 2019
Uppdaterad 11.06.2019 16:26.
Markku Suoranta på Österbottens cancerförening.
Bildtext Markku Suoranta
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens cancerförening samfinansierar en professur i radiologi vid Vasa centralsjukhus. Nu kan diagnostiken hålla sin höga nivå, säger Markku Suoranta på Österbottens cancerförening.

Brist på radiologer har länge varit ett problem vid Vasa centralsjukhus men nu kan situationen underlättas genom ett intentionsavtal med Österbottens cancerförening. Inom några år kan centralsjukhuset ha en professor i radiologi.

- Det är lite som en fortsättning på projektet PET for Bothnia när vi samlade in pengar för PET-CT-röntgenapparaten tillsammans med vårddistriktet, säger Markku Suoranta, verksamhetsledare för Österbottens cancerförening.

PET-CT-röntgenapparaten har inte använts så mycket som man önskat och som det finns behov för på grund av bristen på radiologer.

- Vi har nog känt av den här bristen men man måste vara medveten om att det tar en tid att få in rutinerna för PET-röntgen. Det sker inte över en natt, säger Suoranta.

PET/CT-kameran vid isotopenheten i Vasa centralsjukhus.
Bildtext PET-CT apparaten togs i bruk vid Vasa centralsjukhus i början av året.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Professuren lockar läkare till Vasa

Finansieringen från cancerföreningen kommer dels från donationer som blev över efter PET for Bothnia- projektet och dels från öronmärkta donationer för bland annat medicinsk forskning.

Marina Kinnunen, direktör vid Vasa sjukvårdsdistrikt, säger att man hoppas att en professur ska locka personer till Vasa eftersom det ger möjlighet att undervisa i radiologi.

I beredningen står det att avsikten med professuren i radiologi är att förbättra undervisningen i cancersjukdomar och i
övriga specialiteter för de läkare som specialiserar sig inom radiologi och samtidigt främja Vasa centralsjukhus attraktivitet som specialiseringsplats.

Diskussion om artikeln