Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

På Åland vill man att fler utflyttare återvänder efter studierna: "Utan unga dör samhället ut"

Från 2019
Uppdaterad 12.06.2019 15:14.
Ålands flagga på båt.
Bildtext Arbetsplatser och service är kunde locka fler återflyttare till Åland.
Bild: Markku Ojala/All Over Press

Åländska unga flyttar bort för universitetsstudier, men hur ska man få dem att flytta tillbaka? Det här var ett av de samtal som fördes på Alandica Debatt, Ålands svar på Suomiareena och Sveriges Almedalen, som ordnades i början av veckan i Mariehamn.

Emma Lindvall valde Hanken i Helsingfors för sina studier i ekonomi. Hon ägnade en stor del av gymnasiet åt att fundera och ta reda på om de olika alternativen.

- Ja, jag funderade länge om jag skulle fara till Sverige eller Finland. Jag var på lite evenemang i Finland med Åländska studentföreningen i Helsingfors före jag började studera och tyckte jag det verkade väldigt roligt.

Emma Lindvall i Mariehamns centrum.
Bildtext Emma Lindvalls finska har blivit bättre under åren i Helsingfors.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Det som också avgjorde till fördel för Helsingfors var det hon hört av kompisar och släktingar.

- Jag visste att utbildningen var mycket bra. Jag har hört väldigt mycket gott av kompisar som studerat där tidigare. Det var ett ganska enkelt val.

Elias Lindströms val föll i sin tur på ekonomutbildningen vid Uppsala universitet. Han hade också släkt där, men det svenska språket var en viktig faktor då han valde studieort. Han är mycket nöjd med sitt val.

- Ja, det är väldigt intressant, de har en väldigt många olika linjer, det är väldigt internationellt inriktat med utbyten med universitet, både i Europa och i övriga världen. Studierna är väldigt bra, det är väl en av de bästa i Sverige eller till och med i Norden.

De flesta unga väljer Sverige

De som går ut Ålands lyceum kan studera vidare på Högskolan på Åland, bland annat inom elteknik, företagsekonomi, sjöfart och sjukvård, men för universitetsstudier måste ungdomarna flytta bort.

Flytten bort från Åland för studier är i sig inte ett problem. De unga får en god utbildning på annan ort och får se sig om i världen, men dessvärre är det många som inte återvänder till Åland efter avslutade studier.

Under de senaste åren har närmare hälften av de åländska unga valt att flytta bort för fortsatta studier. Av de som väljer Finland är det lite fler som återvänder. Men de flesta, cirka 70 procent, väljer ett universitet i Sverige och av dem återvänder bara hälften.

Här vill man se en förändring, säger Mats Löfström, riksdagsledamot från Åland.

- Utan unga människor i samhället så dör samhället ut. Därför är det viktigt att vi får tillbaka våra ungdomar som flyttat ut helt enkelt. Det här är inte en fråga för bara Åland utan för hela Finland och i synnerhet Svenskfinland.

Mats Löfström 19.10.2016
Bildtext Mats Löfström hoppas att fler ålänningar skulle flytta tillbaka efter studierna.

Under flera år har det talats om en slags hjärnflykt, där unga finlandssvenskar av olika orsaker valt att flytta, vanligen till Sverige, där utbudet av studie- och arbetsplatser på svenska är av naturliga skäl större.

Ett komplext fenomen utan enkla lösningar

Folkloristen Blanka Henriksson har forskat i varför unga finlandssvenskar väljer att flytta till Sverige.

Henriksson säger att det sällan är en endast orsak bakom valet att flytta, utan skälen varierar från person till person.

- För en del är det en specifik utbildning, för den andra är det utbildningsspråket och för den tredje är det mera känslan av att man har alla möjligheter – man kan göra det någon annanstans än hemma. Man vill bort från det hemtama och småskaliga eller man vill bara pröva sina vingar helt enkelt.

Blanka Henriksson
Bildtext Blanka Henriksson har studerat varför svenskspråkiga flyttar till Sverige. Orsakerna är många, säger hon.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Därför kan det också vara svårt att försöka hitta en enda lösning till att locka hem de unga igen efter examen.

Men Henriksson poängterar att dagens teknologi också gör det möjligt att bibehålla starka band till hemorten trots att man flyttar till en annan ort, vilket kan tänkas göra det lättare att flytta tillbaka i ett senare skede.

- Det är inte samma sak att flytta idag som det var för 100 år sedan. Du har lika mycket kontakt med dina bekanta hemma, som du hade när du bodde där, så det här kan ju hjälpa till att tänka att folk har ju ena foten kvar.

Åland inte uteslutet, men måste erbjuda mer möjligheter

Emma Lindvall kunde tänka sig flytta till Åland i ett senare skede efter studierna.

- Jag tror jag kommer att vilja stanna utomlands ett tag, fara utanför Norden och se vad jag kan hitta på, men sedan till slut komma tillbaka till Åland. Åtminstone sedan när man börjar skaffa familj. Åland känns som ett så tryggt ställe och jag hade själv en väldigt trygg barndom här, säger Lindvall.

Elias Lindström överväger också att flytta tillbaka efter studierna.

- Ja, det lutar nog åt Åland, men det som det egentligen hänger på är om det finns jobb här på Åland. Det är egentligen det viktigaste. Och att allting finns här, servicen, att det är tryggt och att det finns kommunikationer att ta sig ut i världen.

Elias Lindström i närheten av Östra hamnen i Mariehamn.
Bildtext Elias Lindström ville studera på svenska och valde Uppsala.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Hur kunde man locka fler tillbaka till Åland? Det är framför allt arbetsplatserna som avgör, det framhåller också Lindvall - och att samhället fungerar.

- Att det skulle finnas flera jobb som är eftertraktade och moderna. Att det skulle finnas en fungerande kollektivtrafik och ett större utbud av saker att göra, som skulle göra det åländska livet lite mer spännande. Så att man har lite mer valmöjligheter, förklarar Lindvall.

Bild av panelen under seminariet på Alandica Debatt.
Bildtext Mats Löfström, Emma Lindvall, Elias Lindström och Blanka Henriksson deltog i diskussionen som leddes av Ålandstidningens Daniel Dahlén
Bild: Yle / Annika Holmbom

Diskussion om artikeln