Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ny palliativ vårdenhet planeras vid ÅUCS – cancerläkare välkomnar initiativet

Från 2019
Uppdaterad 12.06.2019 08:20.
T-sjukhuset, ÅUCS
Bild: Yle/ Nora Engström

Efter beslutet om att Karinahemmet läggs ner hoppas nu läkare vid Åbo universitetscentralsjukhus på en ny enhet som kunde ta emot patienter, som behöver vård i livets slutskede.

Beskedet om att Karinahemmet, som erbjudit vård i livets slutskede läggs ner har upprört många.

Exempelvis har 4 000 personer skrivit under en namninsamling för att bevara Karinahemmet. Men trots det ser spelet ut att vara förlorat för Karinahemmets del.

Ny enhet planeras

Istället funderar nu Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt på att starta en ny enhet, som skulle samla all den kunskap och service som finns för personer som behöver vård i livets slutskede.

Enligt en utredning kan sjukvårdsdistriktet inte ta hand om Karinahemmet, eftersom det inte finns pengar reserverade för det.

Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kom på sitt möte under tisdagen fram till att det finns beredskap för att grunda en ny palliativ vårdenhet.

Inga besluts har dock fattats.

ÅUCS
Bild: Yle/Nora Engström

Vården kan bli ännu bättre

Nu blickar läkarna på Åbo universitetscentralsjukhus framåt och hoppas på nya och bättre lösningar för den palliativa vården i Åboland.

Den nya enheten skulle samla all kompetens på ett ställe och personalen på enheten kunde förutom att vårda även konsultera hälsocentraler och bäddavdelningar.

Vid den nya enheten kunde också utbildning och forskning bedrivas.

Det hoppas Mira Huhtala som är cancerläkare och har specialkompetens i palliativ medicin.

Hennes kollega Outi Hirvonen betonar att varje patient behöver olika typer av vård i livet slutskede. Vissa kan somna in lugnt medan andra lider av mycket svåra symtom som kräver specialistvård.

- En enhet specialiserad på palliativ vård skulle säkra att varje patientgrupp får just sådan vård som patienten behöver, säger Hirvonen.

Outi Hirvonen och Mira Huhtala poserar i sjukhusets aula.
Bildtext Outi Hirvonen och Mira Huhtala är cancerläkare vid ÅUCS och har specialkompetens i palliativ medicin.
Bild: Ida-Maria Sola

Outi Hirvonen säger att ÅUCS ligger efter i utvecklingen i den här frågan jämfört med de andra universitetssjukhusen.

Till exempel har universitetssjukhusen i Tammerfors och Helsingfors redan enheter för palliativ vård.

Mira Huhtala jobbar både vid ÅUCS och vid Karinahemmet.

Hon och Hirvonen är överens om att det är beklagligt att Karinahemmet måste läggas ner, eftersom det varit ett ställe där man haft möjlighet att få bra och specialiserad vård.

Vården behöver vara både bra och nära

Men hur ser den palliativa vården ut i Åboland fram till att den eventuella nya vårdenheten startas upp?

Mira Huhtala berättar det finns en liten palliativ avdelning vid ÅUCS där patienternas vårdbehov bedöms.

I fortsättningen erbjuds palliativ vård vid Kaskenlinna sjukhus som lyder under Åbo stad.

Många hoppas ändå att den expertis som finns vid Karinahemmet i framtiden ska kunna utnyttjas, till exempel på den nya palliativa vårdenheten.

Vårdare håller äldres hand.

Outi Hirvonen säger att det bästa skulle vara att den palliativa vården finns nära hemmet så att det är lätt för närstående att besöka patienten.

Avståndet till vårdhemmet spelar en roll speciellt för patienter med äldre eller sjuka närstående.

Samtidigt som vården behöver vara nära måste den vara högklassig för patienter med alla olika behov i livets slutskede, påpekar Hirvonen.

Ny lagstiftning behövs

Hirvonen tillägger att ny lagstiftning skulle göra arbetet lättare och förbättra patientens ställning.

Just nu finns endast en rekommendation om vård i livets slutskede.

Hirvonen tycker att det inte räcker och hänvisar till våra nordiska grannland där lagstiftningen gällande vård i livets slutskede är tydligare.

- Ofta leder rekommendationer inte till praktiska åtgärder men lagstiftningen gör det, sammanfattar Hirvonen.

Diskussion om artikeln