Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Taxin får inte vänta på mig när jag lyfter pengar" - svårt att få livet att gå ihop med ny färdtjänstmodell, säger synskadade Raoul

Från 2019
Uppdaterad 13.06.2019 13:09.
En man sitter framför ett fönster. Bilden är på hans ansikte. Hans ögon är stängda.
Bildtext - Det blir svårt att få livet att gå ihop med den nya färdtjänstmodellen, säger användaren Raoul Leidenius.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Både användare och politiker är kritiska till en ny färdtjänstcentral som ska tjäna hela Västra Nyland. Esbos social- och hälsovårdsnämnd har skickat stadens färdtjänstdirektiv tillbaka till beredning två gånger. "Ovanligt, men frågan är svår", säger nämndmedlem.

- En av de största försämringarna är att det inte längre går att stanna under resan för att utföra ärenden. Visserligen finns det en möjlighet till en kort paus under den på förhand bestämda rutten, men stoppet måste meddelas på förhand, säger Raoul Leidenius.

Leidenius arbetar som osteopat i Helsingfors centrum. Eftersom han är synskadad använder han färdtjänsten för att ta sig till jobbet från hemmet i Vichtis varje dag.

I nuläget kan han begära att färdtjänsttaxin stannar vid till exempel bankautomaten under resan. Men när den nya gemensamma färdtjänstcentralen för Västra Nylands kommuner tas i bruk kan han endast säga var resan ska börja och sluta. Rutten mellan punkterna bestäms av färdtjänstcentralen.

- Många av de behov vi har ligger inte på den kortaste rutten. Vi har inte längre möjlighet att till exempel åka via matbutiken och plocka upp en färdigt packad kasse med livsmedel, säger Leidenius.

I stället måste han beställa en skild taxi för de här ärendena.

- Taxin får inte heller vänta vid bankautomaten, så jag måste beställa en nya taxi för hemfärden.

Tidigare fick taxin vänta eftersom stoppet var en del av resan.

En man sitter på en stol framför ett fönster. Han har en blå skjorta på sig. Han ser in i kameran.
Bildtext De nya direktiven är ett steg i rätt riktning, men de största problemen kvarstår, säger Raoul Leidenius.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Nej tack till Helsingforsmodellen, säger Esbo

Efter att den nya taxilagen kom i kraft i fjol valde många kommuner att konkurrensutsätta sina färdtjänster.

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och resten av kommunerna i Västra Nyland bestämde sig då för att skapa en gemensam färdtjänstcentral som ansvarar för alla resor i regionen.

- Vi beslutade redan i september om färdtjänstens kriterier. Alternativet var att gå med i Helsingfors central. Beslutet att skapa en egen central var så gott som enhälligt, säger Gustav Båsk (SFP), som sitter i Esbos social- och hälsovårdsnämnd.

I Helsingfors stötte en ny liknande taxicentral, som däremot var för FPA-skjutser, på grova problem - bland annat fick många användare vänta flera timmar på försenade taxibilar, trots att de förbeställt resan.

Du kan få rätt till skjuts med en FPA-taxi till en vårdplats om du har svårt att ta dig till dig dit på grund av ditt hälsotillstånd eller dåliga trafikförbindelser. Färdtjänst får du rätt till om du har en funktionsnedsättning.

FPA-taxin betalas av FPA, medan kommunen står för färdtjänst.

Problemen kulminerade i Helsingfors med att FPA, konkurrensutsatte Helsingfors FPA-taxitjänst på nytt i början av året. Orsaken var för många okörda och försenade skjutsar.

Det finns enstaka klinter som är missnöjda. Vi har aldrig hört en tjänsts användare i förväg så grundligt som i det här fallet

― Juha Metso, omsorgsdirektör vid Esbo stad om färdtjänstanvändarnas kritik

I Esbo har den nya färdtjänstmodellen redan stött på patrull.

Social- och hälsovårdsnämnden arbetar med stadens nya färdtjänstdirektiv, som lägger ramarna för den gemensamma centralen.

Direktiven har behandlats två gånger, och båda gångerna återremitterats. Politikerna har med andra ord varit så pass missnöjda med dem att tjänstemännen fått bereda dem på nytt. Det är ovanligt att ärenden återremitteras flera gånger, säger nämndmedlemmen Båsk.

- Det tyder på att det här är en svår fråga. Vi vill alla att vi tar ett bra beslut och att vi förstått alla detaljer rätt.

"Självklart att man inte ska förlora en resa om man får ett sjukdomsanfall"

Ett nytt direktivförslag ska behandlas i nämnden på torsdag.

Leidenius säger att tjänstemännen tagit steg i rätt riktning men att de inte åtgärdat direktivens största problem.

I det nya direktivförslaget finns bland annat en force majeur-klausul som gör att användaren inte förlorar en av sina månatliga resor ifall hen måste avboka den på grund av ett sjukdomsfall.

- Det är tragikomisk. Om man får en sjukdomsattack borde det vara självklart att man inte förlorar en resa på grund av det, säger Leidenius.

Han tycker att klausulen borde ta betydligt fler situationer i beaktande - speciellt situationer som inte beror på användaren.

- Om bussen, tåget eller flyget inte kommer i tid till exempel. Eller om hemvården inte kommer inom utsatt tid så måste taxin också avbeställas - men det vet man inte på förhand, säger Leidenius.

En man sitter på en stol framför ett fönster. Han ser ledsen och och har knäppt händerna.
Bildtext Raoul Leidenius är orolig för att han blir utan taxi ifall han endast kan använda bilar som gjort avtal med färdtjänstbolaget.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

I de nya direktivförslaget har möjligheten att ta en taxi från stolpen lagts till. I de tidigare förslagen var den enda möjligheten att beställa en taxi via färdtjänstcentralen.

Leidenius säger att tillägget är bristfälligt.

- De förutsätter att man alltid ska använda en taxi från ett bolag som gjort avtal med färdtjänstcentralen. Hur ska en synskadad person hitta en sådan taxi?

Om färdtjänstcentralen har svårt att få tag på en taxi finns det knappast en färdtjänsttaxi vid taxistolpen, säger han.

- Om centralen kollapsar, eller taxin du beställt helt enkelt inte kommer - då ska klienten ha rätt att använda en taxi från vilket bolag som helst. Det är orimligt att man ska tvingas stå och vänta hur länge som helst.

"Nämnden är klar att godkänna direktiven"

Nämndmedlem Båsk tror att direktivförslaget kommer att godkännas på torsdagen.

- Jag tror att många kommuner skulle ha varit nöjda med de direktiven som presenterades under det senaste mötet.

Det tror även Juha Metso, omsorgsdirektör vid Esbo stad. Han ansvarar för beredningen av färdtjänstdirektiven.

Enligt honom har återremitteringarna berott på missförstånd.

- Det är viktigt att nämnden är noggrann och förstår ärendet rätt, säger Metso.

Färdtjänstanvändare säger att ni inte lyssnat på deras önskemål när ni gjort upp direktiven. Hur svarar du på den kritiken?

- Det finns enstaka klinter som är missnöjda. Vi har aldrig hört en tjänsts användare i förväg så grundligt som i det här fallet. Jag har träffat klienter som tackat mig för hur grundligt arbete vi gjort, säger Metso.

En äldre man står framför en krukväxt inomhus. Han ler och ser in i kameran.
Bildtext Omsorgsdirektör Juha Metso tror att de nya färdtjänstdirektiven kommer att godkännas på torsdagen.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Den här artikeln är uppdaterad.

I den ursprungliga artikeln, som publicerades 12.6.2019 18.26, stod det att även Helsingfors förnyat sin färdtjänst sedan den nya taxilagen kom i kraft. Det här stämmer inte - Helsingfors färdtjänst fungerar i dag på samma sätt som den gjorde före den nya taxilagen. Däremot förnyade Helsingfors sina FPA-taxitjänster, vilket orsakade mycket problem.

I den uppdaterade artikeln, som publicerades 13.6.2019 13.10, är detta fel korrigerat. Ett stycke som förklarar skillnaden mellan FPA-taxi och färdtjänst har också lagts till.

Svenska Yle beklagar misstaget.

Diskussion om artikeln