Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kommunerna i Jakobstadsområdet vill ta över Kårkullas boenden – hotar Kårkullas framtid

Från 2019
Uppdaterad 12.06.2019 07:44.
Sofia Ulfstedt i Butikken.
Bildtext Sofia Ulfstedt på Kårkulla.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Kommunerna i Jakobstadsområdet vill ta över de boenden som i dag drivs av Kårkulla. Om flera kommuner hoppar av är hela Kårkulla hotat säger direktör Sofia Ulfstedt.

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad vill påbörja arbetet med att ta över boenden för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Alla kommuner utom Larsmo har redan behandlat frågan, och sagt ja. Det betyder att avtalet med Kårkulla ligger i vågskålen.

Det gäller totalt 108 boendeplatser i gruppboende, lägenheter och stödboenden runt om i medlemskommunerna.

Redan nära den kritiska gränsen

Beskedet oroar Kårkullas samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt.

- Volymen på klientmassan i dag är ganska nära den kritiska gränsen, om den sjunker ytterligare blir det svår att upprätthålla den här servicen, säger Ulfstedt.

Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad godkände förslaget på sitt möte i går, men man kommer att skynda långsamt säger nyvalde ordförande Marcus Suojoki (SFP).

- Vi vill inte ta några förhastade beslut utan ska nu diskutera ärendet ordentligt. Vi vill inte skapa obefogad oro, säger Suojoki.

Ekonomi och överlappande tjänster

Både ekonomiska orsaker och det att de tjänster som kommunerna och Kårkulla erbjuder i vissa fall överlappar varandra ligger bakom beslutet.

Speciellt gäller överlappningen just boenden och stödboende.

Tf. vårddirektör Pia-Maria Sjöström säger att själva boendeplatserna inte är i farozonen. De kommer att finnas kvar även om hälsovårdsverket tar över verksamheten.

Kårkulla bedriver också dagverksamhet i Jakobstad, Nykarleby och Pedersöre och den omfattar 150 användare. Dagverksamheten påverkas inte.

Behöver Kårkullas spetskunskap

Samtidigt som social- och hälsovårdsverket vill ta över boenden så har man fortfarande behov av den spetskunskap som finns inom Kårkulla säger Pia-Maria Sjöström.

Men det är inte så enkelt att bara plocka russinen ur kakan säger Sofia Ulfstedt.

- Om alla tänker på det här sättet så finns det snart inga specialtjänster kvar att fås av oss. Vi kan inte existera utan det här underlaget med klienter, säger Ulfstedt.

Om kostnadsökningen säger Ulfstedt att alla priser är godkända av fullmäktige där representanter från alla kommuner sitter med.

Uppgifter om en miljon i kostnadsökning utan medlemskommunernas godkännande är inte sann hävdar Ulfstedt.

Den beror på att kommunerna köpt ytterligare kompletterande tjänster av Kårkulla till nya användare, alltså köpt mera än vad de ursprungligen beställt och budgeterat för.

Påverkar hela Svenskfinland

Sofia Ulfstedt säger att på de orter där svenskan är stark kanske man klarar att producera de här tjänsterna själva. Men det blir värre på orter där finskan är starkare.

- Där det finns en väldigt stark finsk majoritet kommer de svenskspråkiga brukarna att föras samman med de finska. Om vi inte har en egen svenskspråkig organisation. De här besluten påverkar hela Svenskfinland, säger Ulfstedt.

Dessutom handlar det om en ganska krävande service där Kårkulla har spetskompetens säger Ulfstedt.

- Jag säger inte att kommunerna inte klarar av att producera de här tjänsterna, men jag undrar om man är medveten om hur krävande det är. Är de medvetna om hur mycket expertis som krävs för att upprätthålla ett boende?, säger Ulfstedt.

Diskussion om artikeln