Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Värmestolpar får duga när elbilen ska laddas och husbolaget inte lyckas enas om laddningsstation

Från 2019
skylt som visar att här finns laddningsstation för elbil
Bildtext Laddningsställena blir sakta men säkert fler.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Ivern i husbolag att installera laddningsstationer för el- och hybridbilar låter fortfarande vänta på sig - trots att staten sedan ifjol höstas subventionerar ändamålet. I väntan på fler regelrätta laddningsstationer tyr sig bilägare till värmestolpar för el.

Enligt Svenska Yles uppgifter har ett husbolag i Esbo tvingats påminna invånare om att man inte får ladda sin el- eller hybridbil i husbolagets värmestolpe.

Ett husbolag meddelar invånare om förbud att ladda elbilar i värmestolpe.
Bildtext Ett husbolag i Esbo meddelar invånare om förbud att ladda elbilar i värmestolpar.
Bild: Yle

Fastighetsjuristen Marina Furuhjelm känner till liknande fall.

– Det är bra att husbolagen reagerar på det. Värmestolpen är inte avsedd för att ladda en hybrid- eller elbil och det är ofta begränsat i hur många timmar man kan använda stolpen. Det större problemet är att hyran som husbolaget uppbär för bilplatsen inte täcker laddningskostnaden, säger Furuhjelm.

– Jag har tyvärr också sett fall, där man dragit en elledning från sin egen bostad ut för att ladda sin bil. Det är inte heller tryggt, säger Furuhjelm.

Fler laddningsstationer - men när?

Ifjol blev det lättare för husbolag att besluta om att installera laddningsstationer för el- och hybridbilar och staten lovade stå för upp till 35 procent, eller högst 90 000 euro, av kostnaderna. Anslagen för ändamålet uppgick till 1,5 miljoner euro per år 2018-2020.

Den nya regeringen har lovat fortsätta stödet och höja stödnivån.

Överinspektör Kari Lappalainen på Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, ARA, säger att det inledningsvis fanns en uppdämd efterfrågan som syntes i ett stort antal ansökningar när stödet blev tillgängligt. Men efter en rask start har ansökningarna varit färre än väntat.

– Husbolag har skridit till verket först när de fått veta om stödet och många förbereder sina ansökningar som bäst, säger Lappalainen.

Hittills har ARA beviljat stöd för drygt 900 000 euro på basis av 90 ansökningar. I praktiken betyder det 1 700 laddningsstationer, främst i huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors.

52 ansökningar för kring 650 000 euro behandlas som bäst. Beviljas de pengar ger det ytterligare 2 000 laddningsstationer. De flesta ansökningarna har skickats in av husbolag, och endast enstaka av parkeringsföretag.

Aktionärer som kanske inte ens äger en bil har ju inte ett intresse att betala för att grannen ska kunna ladda sin bil på gården.

― Marina Furuhjelm, fastighetsjurist

Marina Furuhjelm ser samma tröga trend i vårens bolagsstämmor.

– Jag har följt med många bolagsstämmor i vår, men förvånansvärt sällan har frågan funnits med på listan över beslut som ska fattas, säger Furuhjelm.

Frågorna är många och svåra för aktionärer att lösa. Är det enskilda aktionärer eller alla som ska betala för laddningsstationerna. Vad händer med husets elnät den dagen då det behövs fler stationer?

Det som väcker känslor är att det finns några aktionärer som har en el- eller hybridbil och ett utstakat intresse för en laddningsstation, medan ett trettiotal övriga aktionärer kanske inte har bil alls.

– De har ju inte ett intresse att betala för att grannen ska kunna ladda sin bil på gården. Det är det största problemet och man borde kunna föra diskussionen i husbolag mer med fokus på framtiden och att det som en investering kan gynna alla, säger Furuhjelm.