Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ägarkommunerna ryter till: "Raseborgs sjukhus är det enda i Nyland som garanterar avdelningsvård på svenska och finska"

Från 2019
Fasaden på Raseborgs sjukhus.
Bildtext Raseborgs sjukhus betjänar många västnyländska patienter.
Bild: Yle/Minna Almark

Raseborg, Hangö och Ingå uttalar i ett ställningstagande sitt entydiga stöd för att ha kvar ett fungerande sjukhus i Raseborg.

Så här formulerar man sig i ställningstagandet:

- Vi inte bara stöder, utan som ägarkommuner kräver vi att HUS fortsätter med specialiserad sjukvård på sjukhuset.Vi har ett intresse av att utveckla verksamheten vidare och ser samjouren som en livsviktig del av sjukhuset.

Pressmeddelandet (12.6) har undertecknats av fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist (SFP) och stadsstyrelseordförande Anders Walls (SFP) i Raseborg, Hangös fullmäktigeordförande Jouko Kavander (SDP) och stadsstyrelseordförande Torbjörn Ekholm (SFP) samt fullmäktigeordförande Robert Lemström (SFP) och kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP) i Ingå.

Hänvisar till ett vidsträckt upptagningsområde

Ägarkommunerna stöder samjouren som skulle vara öppet dygnet runt och betonar dess regionala betydelse hänvisande till patientsäkerhet, språk, beredskap och geografi.

Kommunernas representanter påminner om att upptagningsområdet är vidsträckt och har en stor skärgård.

- Från sjukhuset är det 93 km till Mejlans, 45 km till Lojo, 35 km till Hangö och 40 km till Bromarv. Från Hangö till Mejlans är avståndet ungefär 130 km.

I ställningstagandet nämns Dragsviks garnison, bevärings- och försvarsutbildningen i Syndalen, hamnverksamheten i Hangö samt skärgården och sommargästerna i regionen som faktorer som ökar behovet av ett sjukhus med jour.

Raseborg hör till de kommuner som har mest fritidsbosättning i hela landet.

Språket viktigt

I uttalandet konstateras det att 58,8 procent av befolkningen i Västra Nyland är svenskspråkig och att andelen svenskspråkiga i Raseborg är ungefär 65 procent.

Raseborg och Ingå är de två kommunerna i Nyland som har svenskspråkig majoritet.

Personalen vid sjukhuset är i regel tvåspråkig och patienterna bemöts både på svenska och finska.

- Raseborgs sjukhus kan som enda sjukhus i Nyland garantera avdelningsvård på sjukhus på svenska
och finska.

I uttalandet påminner man om att en stor del av den äldre befolkningen har svaga kunskaper i finska och då befolkningen är äldre än den genomsnittliga befolkningen i Nyland, är servicen på svenska av särskilt stor betydelse.

- Enheter med svenska som internt språk behövs för att bevara och utveckla termer och begrepp på svenska. Vi utgår från att HUS följer planen över organisering av sjukvården. Raseborgs sjukhus bör utnyttjas ännu mera och profileringsarbetet bör fortsätta tillsammans med kommunerna. Kommunerna behöver få ner kostnader för specialsjukvården men det kan inte ske på bekostnad av Raseborgs sjukhus verksamhet.

Kommunerna anser att ett fungerande sjukhus är en av de viktigaste förutsättningarna för att Ingå, Hangö och Raseborg ska vara attraktiva och kunna uppnå en befolkningstillväxt och en bättre ekonomi.

- Ett fungerande sjukhus är en väsentlig del av det ekonomiska ekosystemet.

HUS styrelse behandlar framtidsplanen vid sitt möte nästa vecka.

Diskussion om artikeln