Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Barcelona prioriterar aktivt de äldre: "Om en äldre kvinna som brukar köpa bröd i samma bageri varje dag helt plötsligt inte dyker upp ska en varningsklocka ringa"

Från 2019
Två händer som håller varandra.
Bild: Christin Sandberg

De äldre och alla som tar hand om en anhörig prioriteras i Barcelona. Stadens borgmästare Ada Colau vill att både äldre och deras anhöriga synliggörs och att deras behov tillgodoses.

Nästan alla kommer någon gång under livets gång att ta hand om en närstående eller själva bli omhändertagna av någon annan. Ibland sker omhändertagandet på professionella inrättningar, men oftast sker det hemma.

Nio av tio som sköter om anhöriga är kvinnor

Det är en förälder som tar hand om ett barn, en dotter som tar hand om sin åldrande mamma eller en mamma som tar hand om en sjuk anhörig.

Nio av tio av dem är kvinnor.

Barcelonas första kvinnliga borgmästare Ada Colau - som valdes till borgmästare 2015–2019 - beslutade att de äldre och de kvinnor som tar hand om dem ska prioriteras och att deras behov ska tillgodoses.

De kvinnor som vårdar någon hemma eller professionellt ska också synliggöras. Det blev en del av Colaus feministiska politik.

Europas åldrande befolkning en utmaning

Med en åldrande befolkning står Europa inför en stor samhällsutmaning. Allra mest akut är situationen i södra Europa, såsom i Spanien.

Under våren slog staden upp portarna till ett unikt centrum för omvårdnad.

Laia Ortiz, ansvarig för sociala frågor i stadshuset
Bildtext Laia Ortiz, ansvarig för sociala frågor i stadshuset
Bild: Christin Sandberg

- Vi brukar säga att staden ska vara som en kompis, någon som bryr sig om en, säger Laia Ortiz, ansvarig för sociala frågor och en av dem som varit med och drivit igenom det omfattande arbetet.

Hon och de andra i stadshuset tog ett helhetsgrepp om den så ofta ignorerade omvårdnadsfrågan.

- Det var dags att synliggöra alla som någon gång tagit hand om någon i eller utanför familjen eller som själva haft behov av att få hjälp. Det är en fråga som berör men som det knappast talas om, säger Ortiz.

I maj öppnades Barcelona Cuida - ungefär "Barcelona tar hand om". Det är en samlingsplats för allt som rör omvårdnad. Centret är unikt i världen.

Nieves Ávila, samordnare på Barcelona Cuida.
Bildtext Nieves Ávila, samordnare på Barcelona Cuida.
Bild: Christin Sandberg

- Hit kan anhöriga som har en släkting med alzheimers vända sig för att få stöd och hjälp och kontakt med vårdare. Eller personer som letar efter arbete inom hemvården, eller de som redan arbetar med att vårda äldre i hemmet och har problem, säger Nieves Ávila, samordnare på centret.

Hon fortsätter:

- Vi vill finnas till för alla som behöver omvårdnad, alla som vårdar i hemmet och alla som arbetar inom omvårdnadssektorn.

Oftast vet man ju inte - innan man drabbas - att man behöver ett ställe som centret, konstaterar Ávila.

- Vi finns här om man från en dag till en annan helt plötsligt har en äldre förälder eller annan anhörig som inte klarar sig själv. Då kan man ringa hit och få information och vägledning kring vart man kan vända sig för att få hjälp och vilka kraven är, säger Ortiz.

I Spanien, liksom många andra länder i södra Europa, är inte välfärden tillräckligt utbyggd för att täcka alla behov. Många är därför hänvisade till att ordna omvårdnaden om äldre anhöriga på egen hand.

Om man inte kan lösa det inom familjen så betalar man någon som tar hand om personen i dess bostad. De flesta som arbetar som hemvårdare är invandrarkvinnor.

Barcelona Cuida gör ingen skillnad på vem det är som kontaktar centret.

- Vi vet att många kvinnor som arbetar inom hemvården inte har uppehållstillstånd, men de är ändå välkomna hit, säger Ávila medan hon visar de nyrenoverade lokalerna i ett gammalt båthus inte långt från hamnen i Barcelona och ett stenkast från det katalanska parlamentet.

Det är alltid öppet och alla är välkomna, men vid centret är man medveten om att många som arbetar inom sektorn är hårt bundna till bostaden hos den de vårdar. Därför har centret främst satsat på generösa öppettider och tillgänglighet via telefon och sociala medier.

Om en äldre kvinna som brukar köpa bröd i samma bageri varje dag helt plötsligt inte dyker upp ska en varningsklocka ringa

Innan centret öppnades hade stadsledningen grundligt kartlagt situationen för de äldre och de som arbetar med att ta hand om den. Både avlönat och oavlönat.

Var bor de äldre? Hur bor de? Är de ensamma? Insatserna har därefter gjorts efter närhetsprincipen.

- Vi har flyttat äldre, som givit sitt medgivande, till mindre bostäder och sett till att de bor där det finns gemensamma ytor som ger möjlighet till socialt umgänge, säger Laia Ortiz i stadshuset.

Genom grannsamverkan har de utarbetat ett slags informellt kontrollsystem.

- Om en äldre kvinna som brukar köpa bröd i samma bageri varje dag helt plötsligt inte dyker upp ska en varningsklocka ringa. Då ska bagaren försöka kontakta kvinnan direkt för att se hur det står till, säger Ortiz.

Två fötter fotograferade bakifrån.
Bild: Christin Sandberg

De som arbetar inom äldrevården omhändertas också

Samtidigt som de äldre tas om hand sker samma sak för de som arbetar med de äldre.

Hur ser villkoren ut för de som arbetar i äldrevården? Vilken typ av kontrakt har de? Hur många timmar arbetar de och hur många timmar skulle de vilja arbeta. Inom vilka områden?

- Vi har omorganiserat så att hemvårdarna inte har för långa avstånd mellan de personer de vårdar. Alla som önskar det har fått heltidsanställningar. Så var det inte tidigare.

- Vi har också ordnat utbildning eftersom vi vet att många som söker arbete som hemvårdare saknar erfarenhet av den här typen av arbete och kunskap om vilka rättigheter de har, säger Ortiz.

Hon tillägger stolt:

- Nu har vi fått en stämpel som kompis till de äldre. Men vi strävar efter att alla åldrar ska rymmas i gemenskapen.

Diskussion om artikeln