Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Minister Christoffer Taxell menar att det är svårt att nå resultat i opposition: “Det är mycket viktigt att SFP sitter med i regeringen”

Från 2019
Uppdaterad 15.06.2019 10:01.
Christoffer Taxell sitter i en blå fåtölj.
Bildtext Christoffer Taxell är en veteranpolitiker.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

Den tidigare ministern, företagsledaren, den finlandssvenska politikens grå eminens - Christoffer Taxell har under årens lopp samlat på sig många titlar. En del ser honom till och med som Svenskfinlands gudfader. Men det epitet han själv föredrar är helt enkelt Toffe.

Taxell är född år 1948 i Åbo där han levt i stort sett hela sitt liv, ett faktum han ofta och gärna lyfter upp.

- Det är ju viktigt att lyfta upp huvudstaden, säger han med glimten i ögat.

Helsingfors kallar han “den tillfälliga huvudstaden”.

Politiker i ung ålder

Taxells karriär inom politiken inleddes redan i ungdomen. Som 22-åring blev han ordförande för Svensk ungdom. Bara fem år senare 1975 valdes han in i riksdagen där han blev ordförande för lagutskottet.

Svensk Ungdoms kandidater i riksdagsvalet 1975 poserar i solsken på en gräsmatta. Nere i mitten: Michael Franck och Hans Invesgård, övriga fr v.: Christoffer Taxell, Björn Månsson, Pär Stenbäck, Per-Håkan Slotte och Håkan Nordman.
Bildtext Svensk ungdoms kandidater i riksdagsvalet 1975. Nere i mitten Michael Franck och Hans Invesgård. Övriga från vänster: Christoffer Taxell, Björn Månsson, Pär Stenbäck, Per-Håkan Slotte och Håkan Nordman.
Bild: Svenska centralarkivet

- Det var helt enkelt slumpen som avgjorde. Slumpen spelar en större roll i människors karriär än vad många skulle medge. Jag var ju intresserad av juridik och politik, och någon tyckte kanske att jag kunde något, säger han.

Bara ett par år senare blev Taxell utnämnd justitieminister. Året var 1979, och den politiska situationen i Finland skulle snart se en historisk omvälvning.

När Kekkonen avgick

År 1982 avgick president Urho Kekkonen under skandalomsusade omständigheter. Många spekulerade kring den ålderstigna presidentens hälsa och mentala tillstånd, och huruvida han till fullo insåg vad det var han gjorde.

Minister Christoffer Taxell minns president Kekkonens avgångsdag - Spela upp på Arenan

- Jag hade under juni månad år 1981 gjort iakttagelser i två olika sammanhang som fick mig att inse att det här inte kan sluta väl, och jag hade sagt åt mina tjänstemän att vi måste höja beredskapen för elektorsval, berättar Taxell.

Mot slutet av sin presidentperiod hade Kekkonens tillstånd förfallit så pass allvarligt att han inte längre kunde skriva sitt eget namn. Det var den då 33-årige justitieministern Taxell som höll i föredragningen.

- En journalist frågade i samband med presskonferensen då vi konstaterade att presidenten hade, som det hette i den gamla författningen, bestående förfall, om presidenten förstod vad det var han skrev under. Jag undvek att svara direkt på den frågan.

Taxell anser att den frågan var felställd.

- Om han förstod så visste han att han var förhindrad att sköta ämbetet, och om han inte förstod var det bevis på att han var förhindrad att sköta ämbetet.

Kassaskåpsavtalet "i högsta grad parlamentariskt"

En annan händelse som kom att prägla Taxells karriär var det så kallade kassaskåpsavtalet.

Det var ett avtal Taxell i egenskap av SFP:s partiordförande tillsammans med Centerpartiets Paavo Väyrynen och Samlingspartiets Ilkka Suominen ingick i hemlighet 1987 om att bilda majoritetsregering efter riksdagsvalet.

Svenska riksdagsgruppen poserar 1975. På bilden finns Kristian Gestrin, Ragnar Granvik, Evald Häggblom, Håkan Malm, Ingvar S. Melin, Elly Sigfrids, Pär Stenbäck, Christoffer Taxell, Henrik  Westerlund och Jutta Zilliacus.
Bildtext SFP:s riksdagsgrupp år 1975. På bilden Håkan Malm, Pär Stenbäck, Christoffer Taxell, Jutta Zilliacus, Kristian Gestrin, Ragnar Granvik, Evald Häggblom, Ingvar S. Melin, Elly Sigfrids, och Henrik Westerlund.
Bild: Svenska centralarkivet

Då president Mauno Koivisto fick reda på detta utsåg han Esko Rekola till regeringssonderare och Harri Holkeri till regeringsbildare i stället för Suominen. Hans motivering var att partiordförandenas agerande bröt mot normal praxis.

- Det klandrades för att ha varit oparlamentariskt, men det var ju inte oparlamentariskt alls. Tre partier kom överens om att de skulle bilda en regering om de fick majoritet. Det är i högsta grad parlamentariskt. Att ingen berättade om saken, det kan man ha olika synpunkter på, säger Taxell.

Juridiken i blodet

I en artikel i Suomen kuvalehti från 1985 beskrivs Taxell som “ättling till självaste Hammurabi i direkt nedstigande led.” Detta är inte särskilt långt ifrån sanningen: Taxell är jurist i fjärde generationen.

Hans föräldrar var en tidigare SFP-ordförande och ett hovrättsråd. Han minns hur hans intresse för juridiken fick sin början.

- Min mamma som var hovrättsråd brukade sitta hemma och arbeta, och jag minns hur hon visade mig skisser av hur det gått till i trafikolyckor i mål som hon behandlade. Det var då jag visste att jag ville studera juridik.

Chrsitoffer Taxell poserar med Finlands lag.
Bildtext Christoffer Taxell är jurist i fjärde generation.
Bild: Svenska centralarkivet / Foto: Matias Uusikylä

Taxell blev utexaminerad år 1972. Häradshövding blev det aldrig av honom, mycket till hans häradshövdings förtret. Innan han hann auskultera blev han nämligen utnämnd till justitieminister.

Pojken Taxell

Christoffer Taxell har minst sagt en hel del gemensamt med sin far, Lars Erik Taxell. Far och son har båda tjänstgjort som kansler vid Åbo Akademi och som ordförande för SFP.

I början av sin politiska karriär hade Taxell den yngre smeknamnet - eller öknamnet - “pojken Taxell”.

- Ja, jag och min syster som var med i Svensk ungdom före mig kallades ibland för “de elaka barnen Taxell”. Men inte har jag tagit det så hårt: jag har alltid handlat enligt den principen att man ska klara sig på egna meriter, inte på lånade eller av släkten givna, säger Taxell.

Pär Stenbäck & Christoffer Taxell poserar tillsammans i slutet av 70-talet.
Bildtext Bill och Bull: Pär Stenbäck och Christoffer Taxell följdes åt i politiken. Stenbäck efterträddes av Taxell som ordförande både i SU och SFP.
Bild: Svenska centralarkivet / Foto: Matias Uusikylä

"Det viktigaste vi har åstadkommit"

Under åren 1987-1990 tjänstgjorde Taxell som undervisningsminister i regeringen Holkeri. Utbildningen och skolsystemet har alltid varit hans hjärta nära.

- Det viktigaste vi åstadkommit under våra 100 år är kanske grundskolan, säger han.

Taxell har ibland kallats för yrkeshögskolans fader.

- Det systemet kom till under min tid på ministeriet. Nu var det inte så att Toffe satt på sitt rum och skrapade sig på huvudet tills han kom på det här, det fanns helt enkelt ett problem med vissa som gått ut grundskolan.

För att hitta en lösning anlitade regeringen tre arbetsgrupper, som utan att tala sinsemellan skulle skissa upp olika förslag till en lösning.

- Det var förslaget om yrkeshögskolor som vann. Vi föreslog utöver det att sänka gränsen mellan yrkesutbildning och gymnasium. Vi gjorde kanske då misstaget att kalla det för ungdomsskola, vilket ledde till att alla konserverande krafter i landet blev väldigt upphetsade, men det var ett klokt och bra förslag, och vi rör ju oss i den riktningen nu.

Taxell vill inte kommentera förlängningen av läroplikten.

Från politiker till affärsman

Efter sin tid som politiker gick Taxell in i näringslivet år 1990. Han var vd för Partek ungefär lika länge som han var minister.

- Jag visste alltid att jag inte skulle stanna i politiken hela mitt liv. Här nyligen blev det en sådan uppståndelse över att en minister från den förra regeringen blev utsedd till en styrelsepost vid en svensk bank, och eftersom jag försöker vara en ärlig person brukar jag erinra att jag under min tid i regeringen satt i styrelsen för tre olika börsbolag.

I en tv-intervju där han blev ställd en fråga om detta sade Taxell att det kunde vara nyttigt för andra att också bekanta sig med verkligheten.

- Jag erkänner att det var lite arrogant sagt.

Partek "en dålig affär för staten"

År 2002 fick Taxells tid som Parteks vd ett plötsligt slut. Fem år tidigare hade Partek köpt upp lastbilstillverkaren Sisu Auto av staten och betalat med aktier i företaget, vilket gjorde staten till delägare i Partek.

År 2002 sålde staten, med handels- och industriminister Sinikka Mönkäre i spetsen, sina aktier i Partek till Kone Oyj och släkten Herlin, utan vare sig Taxells eller med Parteks styrelses vetskap.

Detta var en besvikelse för Taxell och han meddelade följande dag om sin omedelbara avgång som vd för bolaget och som ordförande för Industrin - och arbetsgivarna TT.

- Jag skulle inte nödvändigtvis kalla det för ett nederlag - vi blev snarare utsatta för bedrägeri.

Taxell anser det hela ha varit en dålig affär för staten.

- Det som inte lyfts upp är att Partek då det såldes var i färd med att fusionera sig med Wärtsilä, med en vision om att bli ett slags europeisk Caterpillar. Ser man i dag på den verksamhet som bedrevs i huvudsak av Partek kan man konstatera att det hade varit en lysande industriell lösning och en lysande affär för staten. Man kan inte klandra köparna, men den finska staten sålde, av för mig okända skäl, bort aktierna till ett förskräckligt lågt pris.

Det var Antti Herlin som satt vid rodret för Kone även på den tiden. Bland dem som låg bakom beslutet att sälja var bland andra dåvarande handels- och industriminister Sinikka Mönkäre.

- Antti Herlin har jag ett mycket bra förhållande med. Man får ju köpa vad man vill: inte är det köparnas fel. Mönkäre har jag inte talat med efteråt, hon behagade inte ens ringa mig och berätta vad som försiggick.

Hyser stor respekt för dagens politiker

I den nya regeringen sitter SFP med. Detta anser Taxell vara ytterst viktigt.

- När man är liten är det mycket viktigt att man sitter med vid borden där de stora besluten fattas. Det är också därför jag anser det vara viktigt att Finland sitter med i EU.

Taxell erkänner att det politiska klimatet i Finland har förändrats sedan hans tid.

- Det är ett tufft jobb, och jag har stor respekt för dagens politiker, säger Taxell.

“Varken taxellskt eller en paradox”

Taxell är, och har alltid en förespråkare för det svenska i Finland.

- Svenskan är en förutsättning för att Finland har en roll i Norden, och därför är det viktigt att inte bara finlandssvenskarna utan också den finskspråkiga befolkningen har en insikt i svenskans roll i Finland, säger han.

Taxell är känd av många för den så kallade taxellska paradoxen, något förenklat: “tvåspråkighet kräver enspråkiga lösningar”.

- Det är varken någon paradox eller något taxellskt: det är en beskrivning av verkligheten.

Christoffer Taxell på SFP:s partidag 1982. I bakgrunden Pär Stenbäck.
Bildtext Christoffer Taxell på SFP:s partidag 1982. Pär Stenbäck i bakgrunden.
Bild: Svenska centralarkivet / Foto: Matias Uusikylä

Taxell anser att skolan spelar en central roll för svenskans framtid i Finland.

- Jag är en stor anhängare av språkbad. Det är klart att mycket ligger i hur finlandssvenskarna själva agerar, men jag anser att vi borde ha en öppnare och mer substantiell diskussion i allmänhet hellre än att utgå ifrån några dunkla principer.

Christoffer Taxell är gäst i programmet Daniel Olin. På Arenan på lö 15.6 kl 9:00 och på Yle Fem sö 16.6 kl 20:00.

I programmet kommenterar Christoffer Taxell sin tid som Konstsamfundets ordförande under tiden med stora nedskärningar vid KSF Media som drabbade speciellt Hufvudstadsbladet mycket hårt, och den kritik som riktats mot honom.