Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Medvinden för fartygsindustrin och sjöfarten fortsätter i Egentliga Finland - de miljömedvetna passagerarna väljer båten framom flyget

Från 2019
Illustrationsbild på nya rotorsegeln som installeras på Viking Grace
Bildtext Resenärernas miljömedvetenhet syns i passagerarmängderna. Att ta båten hör till de mest utsläppsnåla sätten att ta sig ner till kontinenten.
Bild: Norsepower

Marinindustrin och transporter till havs både av passagerare och frakt har medvind i Sydvästra Finland, det visar en färsk rapport från Braheacentret vid Åbo universitet.

År 2017 steg omsättningen till 3,3 miljarder euro, vilket är en fjärdedel av den totala omsättningen för marinklustret i Finland. Och kurvan fortsätter att peka uppåt. I spetsen finns naturligtvis varven i landskapet.

Raumovarvet
Bildtext Raumovarvet ska bygga Tallinks nya färja och den nya Kvarkenfärjan.
Bild: Yle / Peter Karlberg

Meyer Turku är förstås den största industrin. Varvet har en positiv utveckling och omsättningen växer väldigt fort.

Raumovarvet Rauma Marine Constructions har också fått två nya beställningar, vilket också sysselsätter underleverantörerna i regionen.

De miljömedvetna passagerarna kommer att bli allt fler

Passagerartrafiken har också fått ett lyft tack vare en ökad miljömedvetenhet. En ytterligare ökning är att vänta under kommande år, förutspår Tapio Karvonen som är specialforskare vid Åbo universitets Braheacenter.

- Det har blivit ganska mycket diskussion om flygtrafikens miljöpåverkan. Och vill man ta den snabbaste vägen från Finland till Centraleuropa och inte ta flyget, då är rutten mellan sydvästra Finland och Sverige den viktigaste. Det är en trend som jag tror att kommer att bli starkare under kommande år.

En nyckel till framgångarna inom marinklustret i Egentliga Finland är också de nya innovationerna som det satsats på i regionen.

Förutom Meyers inriktning på LNG-drivna kryssningsfartyg, så har också Langh Ships skrubbrar varit efterfrågade då utsläppsbegränsningar införts inom sjöfarten.

Konkurrensen från Asien kommer att öka

Läget inom världsekonomin har förstås betydelse för utvecklingen på sikt. Sjunker efterfrågan på till exempel kryssningsfartyg, påverkar det läget i Egentliga Finland. Också Kinas framfart kan bli ett hot i framtiden.

Ceremoni kring skärning av den första plåten.
Bildtext Viking Lines nya fartyg Viking Glory byggs som bäst på varvet i Xiamen.
Bild: af16/Viking Line

- Frågan är om kinesiska varv börjar bygga mer och mer kryssningsfartyg och när. Jag tror att de kommer att börja bygga dem, men när de utgör ett hot mot den europeiska varvsindustrin vet man inte, kanske om tio, tjugo år.

Fler innovationer och nytänkande krävs i framtiden

För att trygga den positiva utvecklingen i framtiden och kunna stå mot konkurrensen från till exempel Asien, måste marinindustrin bygga vidare där man står, framhåller Tapio Karvonen.

- Då måste vi här vara ännu mera i spetsen för utvecklingen av nya metoder och innovationer och skapa någonting nytt, som inte genast kan kopieras av kinesiska varv.

Den långa skeppsbyggartraditionen och det täta nätverket av underleverantörer och kompetent arbetskraft kommer också att vara en styrka man kan luta sig mot, säger Karvonen.

- Just dessa nätverk är mycket starka här. Man behöver dem då man bygger de specialfartyg som kryssningsfartygen är, eftersom varvet inte kan bygga allting själv.

Diskussion om artikeln