Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

HUS-utredaren: Sjukhusets nattjour i Ekenäs stänger i augusti

Från 2019
Uppdaterad 14.06.2019 10:59.
Bild på Raseborgs sjukhus.
Bildtext Raseborgs sjukhus har haft samjour sedan slutet av år 2015.
Bild: Yle/Minna Almark

Raseborgs sjukhus ser ut att bli av med den viktiga samjouren i höst.

Det konstaterar ledande överläkaren Markku Mäkijärvi vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS. Det är Mäkijärvi som har utrett sjukhusets framtid.

Motiveringen är läkarbrist. Det är enligt Mäkijärvi så svårt att rekrytera läkare till Ekenäs att jouren inte fyller kraven i lagen.

Olaglig jour?

"Som det nu ser tvingas man av dessa skäl att avstå från samjouren vid Raseborgs sjukhus strax efter sommarperioden", skriver Mäkijärvi i sin beredning till HUS styrelse som styrelsemedlemmarna fick på onsdagen.

Tillägg fredagen 14.6 vid 11-tiden: Med samjouren menas jouren nattetid från klockan 22 på kvällen till klockan 7 eller 8 på morgonen.

Skälen Mäkijärvi nämner är det är svårt att ordna operations- och jourverksamhet i Ekenäs. Läkarrekryteringen stapplar trots att jourersättningarna har höjts och nu är högre än på någon annan samjour inom HUS.

Allra svårast har det varit att trygga anestesiläkartjänsterna. Utan dem kan sjukhuset inte sköta operationer och ingrepp med nedsövning och inte heller ha en samjour.

Markku Mäkijärvi är HUS projektansvariga för nya patientdataprojektet Apotti.
Bildtext Markku Mäkijärvi har utrett framtiden för Raseborgs sjukhus.
Bild: Anna Savonius / Yle

"Sjukhusets jour bygger på en mycket liten och sårbar grupp läkare som håller på att specialisera sig samt några färdiga specialistläkare" skriver Mäkijärvi.

"De här läkarna jourar vid samjouren oberoende av vilken specialitet de egentligen har. Det här är en kvalitetsrisk", varnar Mäkijärvi.

"Att upprätthålla operationsverksamhet där både kirurgerna och patienterna kommer utifrån är allt svårare och fungerar i praktiken inte i tillräckligt stor utsträckning."

Kvaliteten och beredskapen uppfyller inte längre de lagliga kraven varnar Mäkijärvi.

Få besökare nattetid

"Å andra sidan är det verkliga behovet för en specialiserad nattjour ganska liten, i medeltal har 3-4 klienter besökt jouren mellan midnatt och klockan 7 på morgonen."

Mäkijärvi tycker därför att nattjouren i praktiken kunde ersättas med att stärka första hjälpen med till exempel en ambulans.

I stället borde man enligt Mäkijärvi jobba för en långsiktig plan som är hållbar också ur ekonomisk synvinkel.

Ny arbetsgrupp

I övrigt ska sjukhusets framtid dryftas vidare under hösten. Det ska därför nu bildas en arbetsgrupp som tar fram en verksamhetsmodell med tidtabell och en bedömning av de språkliga konsekvenserna.

Mäkijärvi föreslår att arbetsgruppen utreder hurdana tjänster vid sjukhuset som bäst skulle gagna invånarna och stöda primärvården i Västnyland.

Arbetsgruppen ska också hitta sätt att sänka kostnaderna för den specialiserade sjukvården i Västnyland som i dag är betydligt högre än i övriga Nyland.

Arbetsgruppen ska bestå av människor från både sjukhusets ledning och kommunernas social- och hälsovårdsledning.

Arbetsgruppen ska i sin tur ha en styrgrupp med medlemmar från kommunerna, den lokala sjukhusnämnden samt HUS-styrelsen. Arbetsgruppens ordförande ska rapportera om arbetet till styrgruppen.

I HUS styrelse på måndag

Styrelsen för HUS diskuterar på måndag (17.6) Raseborgs sjukhus framtid.

Det officiella förslaget är att styrelsen antecknar Mäkijärvis redogörelse för kännedom och föreslår en medlem för den arbetsgrupp som ska fundera vidare på sjukhusets framtid.

Den västnyländska medlemmen i styrelsen för HUS, Petri Kajander (SDP) är upprörd över planerna att stänga jouren.

Han tycker det saknas en genuin vilja att jobba för sjukhusets framtid. Dessutom tycker Kajander att utredningarna och mötena hittills har skett tjänstemännen emellan.

- Vad i hela världen behövs politikerna till om tjänstemännen sköter allt?, frågar Kajander och säger att det i första hand har varit tjänstemän vid HUS och i kommunerna som har varit involverade.

Beslutsfattare träffades i Ekenäs

I onsdags hölls ett möte i Raseborg där också politiker var inbjudna. Det var enligt Kajander Raseborgs, Ingås och Hangös stadsdirektörer som hade kallat kommun- och stadsstyrelserna till möte.

Efter mötet kom kommunernas ledande politiker med ett gemensamt uttalande där de krävde att sjukhusets framtid tryggas och att samjouren bevaras.

Kajander är också arg också för att det inte finns några siffror på om det alls sparar några pengar att stänga jouren.

- Vi vet att Raseborg och Hangö har de högsta kostnaderna per invånare för specialiserad sjukvård. Men vi vet inte om det sparar något att lägga ner verksamheter i Ekenäs.

Rubriken ändrades fredagen 14.6.2019 vid 11-tiden så att ordet jouren ändrades till nattjouren.

Diskussion om artikeln