Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Bryssels "Mr China" vill öppna dörrar till Europa - "Kineserna känner oss bättre än vi känner dem"

Från 2019
Luigi Gambardella vill se tätare handelsförbindelser mellan EU och Kina.
Bild: Rikhard Husu / Yle

Kinas ekonomiska ambitioner i Europa öppnar möjligheter för lobbyister som kan öppna de rätta dörrarna i Bryssel. Samtidigt kan bristen på transparens utgöra ett problem varnar medborgarorganisationer.

Bryssel

Själv vill han inte kalla sig lobbyist. Men det är många i Bryssel som ser Luigi Gambardella som en inflytelserik förespråkare av kinesiska intressen i Europa. Tidningen Politico har kallat honom för "Mr China."

Italienaren Gambardella leder organisationen ChinaEU som vill öka dialogen och förståelsen mellan EU och Kina i syfte att främja handeln.

- Frågan är inte om vi ska engagera oss i Kina utan hur vi ska göra det, säger Gambardella.

- Min känsla är att kineserna känner oss bättre än vi känner dem. Det här kan vara en bidragande orsak till att det råder brist på förtroende och förståelse för en annan kultur.

Kinas intresse för Europa ökar

Ett faktum är att Kinas intresse för den europeiska marknaden ökar. Inom ramen för infrastrukturprojektet "Den nya sidenvägen" byggs nya handelsvägar som ska sträcker sig från Kina till Europa.

Förutom hamnar och järnvägar handlar det om om att bygga ut digital infrastruktur som snabba 5G-nätverk.

Samtidigt frågar man sig hur långt man kan gå i samarbetet med en auktoritär regim som begränsar friheten för sina egna medborgare.

- Jag ser inte hur man kan kritisera det faktum att de (Kina) har en annorlunda regim. Om vi beslutar oss för att inte samarbeta med Kina, hur gör vi då med andra länder i världen?

- De vill inte att man blandar sig i deras inre angelägenheter, men de blandar sig inte heller i andras. För dem är stabilitet det viktigaste eftersom de är ute efter tillväxt.

Handelskriget öppnar möjligheter för EU

Det pågående handelskriget mellan USA och Kina väcker frågan om vilka slutsatser Kina kommer att dra om tonläget höjs ytterligare.

Enligt Gambardella kan EU bli mer intressant för Kina om man inte längre känner sig välkommen i USA.

- Om de känner att de inte är välkomna i USA längre så kommer de att rikta fokus på andra delar av världen.

- Men det är inte säkert att de kommer att öka sina investeringar här. Mycket beror på oss: om vi ser detta som en möjlighet eller om vi går in för att begränsa Kinas möjligheter att investera i Europa.

För Finland kan det blir intressant att samarbeta med Kina kring 5G-nätverk.

- Jag skulle försöka involvera Kina eftersom Kina är en stor investerare och eftersom man satsar på denna teknologi, säger Gambardella.

Theresa Crysmann
Bildtext Theresa Crysmann är kommunikationsansvarig vid medborgarorganisationen Corporate Europe Observatory.
Bild: Yle

Medborgarorganisation efterlyser transparens

I Bryssel märks Kinas växande inflytande i ett ökat att intresse för att påverka beslutsfattandet i Bryssel.

Förutom organisationen China EU finns flera andra lobbyföretag och tankesmedjor som specialiserar sig på att främja handelsförbindelserna mellan Kina och EU.

- Kina har både ökat sina diplomatiska ansträngningar men även sina ansträngningar inom lobbning i Europa och speciellt i Bryssel. Detta har varit en framträdande trend under de senaste åren bekräftar Theresa Crysmann vid medborgarorganisationen Corporate Europe Observatory.

- (Den kinesiska) regeringen är inriktad på att öka sin mjuka makt i Europa.

- Det som oroar oss med detta är att lobbyföretag och tankesmedjor i Bryssel verkar vara intresserade av att jobba för kinesiska intressen även om det handlar om ett land med ett ytterst diskutabelt rykte vad mänskliga rättigheter beträffar.

Men det är svårt att uppskatta vidden av lobbyverksamheten fortsätter Crysmann eftersom EU:s regler inte ger full insyn i den lobbyverksamhet som sker.

- Det här är speciellt oroväckande om vi har en misstanke om att det är en auktoritär regim som försöker driva sina intressen.

Inte som amerikanska bolag

Om man får tro Luigi Gambardella så är Kinas och de kineiska bolagens lobbyverksamhet i Europa småskalig - åtminstone om man jämför med Europeiska och amerikanska bolag.

- Kinesiska bolag är inte som amerikanska eller europeiska. Vi vet vad lobbning är och vill diskutera reglerna. Kinesiska bolag väntar tills en ny lag är stiftad. Sedan kommer de tillrätta med situationen, säger Gambardella.

Har vi fördomar mot Kina i Europa?

- Jag tror att det främsta handlar om brist på kunskap, man känner inte Kina och inser inte hur landet har förändrats.

Diskussion om artikeln