Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Mängden kärnvapen i världen minskar - men Nordkorea tros ha utökat sin kärnvapenarsenal kraftigt

Från 2019
Kärnprovsprängningen "Castle Bravo" vid Bikiniatollen.

I Asien och Mellanöstern ökar kärnvapnen och åtminstone Nordkorea, Pakistan, Kina och Israel tros ha satsat mer på sina arsenaler under det senaste året.

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Sipri analyserar i sin årsbok det nuvarande läget för internationell säkerhet, upprustning och nedrustning.

Jämfört med i fjol har mängden kärnvapen i världen minskat, säger säger Sipris ordförande Jan Eliasson, tidigare biträdande generalsekreterare i FN, i ett pressmeddelande.

- Trots att det totala antalet kärnstridsspetsar minskade under 2018 fortsätter kärnvapenstaterna att modernisera sina kärnvapenarsenaler, säger Eliasson.

I början av 2019 hade nio länder kärnvapen: USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. Totalt handlar det om cirka 13 865 kärnstridsspetsar.

Det här innebär en minskning på 600 stridsspetsar.

Av de nuvarande 13 685 kärnstridsspetsarna är 3750 utplacerade i operativa styrkor och nästan 2000 av dessa hålls i högsta beredskap.

Nordkorea satsar på sina kärnvapen

I Asien och Mellanöstern ökar kärnvapnen och åtminstone Pakistan, Kina och Israel tros ha satsat mer på sina arsenaler under det senaste året.

Det är också sannolikt att Nordkorea har rustat upp sina kärnvapenstyrkor kraftigt under det senaste året.

Enligt Sipri har Nordkorea erkänt att man utför tester av kärnvapen och missiler, men offentliggör ingen information om sin kärnvapenkapacitet.

Israel har också en mångårig policy av att inte kommentera sin kärnvapenarsenal.

Även brittiska International Institute for Strategic Studies (IISS) och Federation or American Scientists (FAS) bedömer att Nordkorea utökat sina kärnvapenstyrkor samtidigt som nedrustningssamtalen med USA har pågått.

Ryssland och USA minskar på kärnvapen

Minskningen av mängden kärnvapen i världen beror till stor del på att Ryssland och USA, som tillsammans står för mer än 90 procent av alla kärnvapen, fortsatt minskat sina kärnvapenarsenaler.

Det här i enlighet med nedrustningsfördraget från 2010, Nya Start.

Nya Start kommer att upphöra 2021 om inte båda parter kommer överens om att förlänga det. Inga förhandlingar om en förlängning av avtalet pågår för närvarande.

-Utsikterna för att få till stånd förhandlingar om fortsatta nedskärningar av kärnvapenarsenalerna verkar alltmer osannolika med tanke på de politiska och militära skillnaderna mellan dessa länder, säger Shannon Kile, chef för Sipris projekt för nukleär nedrustning, vapenbegränsning och icke-spridning.

Samtidigt som både Ryssland och USA minskar på sin kärnvapenarsenal satsar de omfattande summor på att byta ut och
modernisera sina kärnstridsspetsar, missiler, flygplan och produktionsanläggningar.

Kina, Indien och Pakistan ökar sina kärnvapenarsenaler

Övriga kärnvapenstater har betydligt mindre arsenaler än USA och Ryssland, men alla utvecklar eller placerar ut nya vapensystem, eller har avsikt att göra det.

Förutom Nordkorea beräknas också Kina, Indien och Pakistan öka sina kärnvapenarsenaler.

- Indien och Pakistan utökar sina produktionsanläggningar i sådan omfattning att det kan leda till en betydande storleksökning av deras kärnvapenarsenal under nästa tioårsperiod, säger Kile.

Diskussion om artikeln