Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nattjouren vid Ekenäs sjukhus läggs inte ner i augusti - men bristen på anestesiläkare finns kvar

Från 2019
Uppdaterad 18.06.2019 09:43.
Ekenäs sjukhus sett från baksidan med en skylt i förgrunden
Bildtext Delen om nattjouren hade strukits från listan.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Raseborgs sjukhus framtid ska dryftas i en ny arbetsgrupp. Det blev beslutet styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS på måndagen. Artikeln är uppdaterad.

Styrelsen fattade inget beslut om samjouren vid Raseborgs sjukhus.

- Vi försöker hitta en lösning till hur man kan fortsätta med samjouren, säger styrelseordförande för HUS Ulla-Marja Urho från Samlingspartiet.

I beredningstexten till styrelsen hade ledande överläkaren Markku Mäkijärvi vid HUS tidigare skrivit att samjouren, eller nattjouren, sannolikt måste stänga efter sommaren. Den här delen av beredningstexten ströks på mötet. Styrelsen tog med andra ord inte alls ställning till hur det går med samjouren i Ekenäs.

Enligt styrelsemedlem Björn Månsson ledde beredningstexten till att många blev på alerten. Ett gemensamt engagemang i Västnyland, bland annat en skrivelse från de tre kommunernas ledning, ledde till att meningen om att lägga med samjouren ströks.

- Men framför allt var det ju helt logiskt. Om man ska ha en utredning ska man inte på förhand veta slutresultatet av den, säger styrelsemedlem Björn Månsson, SFP.

Personalbrist låg bakom stängningsförslaget

Enligt Mäkijärvi är det extremt svårt att hitta specialister, i synnerhet anestesiläkare, till samjouren vid Raseborgs sjukhus. Om samjouren inte uppfyller lagens krav eller om det till exempel sker ett vårdfel, är ansvaret i sista hand Mäkijärvis.

Ordförande för styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Ulla-Marja Urho är ense med Mäkijärvi om att personalbristen är pudelns kärna.

- När man kommer till den punkt att arbetskraften minskar så mycket att ansvaret ligger på en enskild läkare och patientmängden inte ger möjlighet att anställa en specialist i samma genre så blir det svårt, säger Urho.

Då fattas det kollegiala stödet som enligt Urho fortfarande går att finna vid större sjukhus.

Månsson har lösningsförslag - Urho mera skeptisk

Björn Månsson har flera lösningsförslag. Ett är att flera personer från huvudstadsregionen i framtiden skulle opereras i Raseborg.

Bakom det här förslaget ligger det faktum att det är brist på operationssalar i Helsingfors, medan de är underutnyttjade i Raseborg och Borgå.

Enligt styrelseordförande Ulla-Marja Urho är det här en modell som har testats också tidigare, men den fungerar inte så länge det råder personalbrist vid Raseborgs sjukhus.

Månsson föreslår också att Raseborg kunde vara en pilotregion för att slå samman primärvården och specialsjukvården. På det sättet kunde personalresurserna fördelas bättre.

Han föreslår dessutom att Raseborgs sjukhus kunde bli ett språkbadssjukhus för läkare vid HUS. Mariehamns sjukhus har enligt samma modell blivit språkbadssjukhus för läkare vid Åbo universitets centralsjukhus.

Rapporten torde vara klar senare i år

Arbetsgruppen som ska ta ställning till Raseborgs sjukhus ska tillsättas i augusti.

Hangö, Ingå och Raseborg ska ha sina grundtrygghetschefer med i arbetsgruppen. Där sitter också läkare och administrativa chefer från Helsingfors universitetssjukhus. Sedan tillsätts en politisk styrgrupp.

Målet är att arbetsgruppen ska ha sin rapport klar under hösten.


Texten korrigerades 17.6.2019 vid 13-tiden: Det stod först felaktigt att textavsnittet om samjourens stängning ströks redan före mötet.

Artikeln har uppdaterats med kommentarer 17.6 klockan 16.55. Artikelns rubrik har också uppdaterats.