Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gruvlagen behöver inga stora förändringar, bara små preciseringar, säger ministerieutredning

Från 2019
Talvivaaragruvan i Sotkamo.
Bildtext Talvivaaragruvan i Sotkamo.
Bild: All Over Press

Kommunernas rättigheter och miljöansvaret för eftervården av gruvor borde förstärkas, säger en ny utredning om lagarna kring gruvdrift i Finland. I dag regleras gruvdriften av för många olika lagar och instanser.

Lagstiftningen kring gruvdrift i Finland är splittrad och oenhetlig och på en del punkter också motstridig, beskriver juris doktor Pekka Vihervuori som sammanställt utredningen.

- Grunddilemmat är att två olika lagar reglerar ansökningsskedet, sade Vihervuori när hans utredning lämnades över till Arbets- och näringsministeriet måndag morgon.

Vihervuori ser inget behov av att grundligt förnya gruvlagen, men ser att både den och andra andra lagar som reglerar gruvbolagens verksamhet i Finland behöver preciseringar.

Gruvföretagen betalar för låga ersättningar och säkerheter för eftervården

Vihervuori föreslår bland annat att miljö- och gruvdriftstillstånd skulle sökas från samma instans eller till och med slås ihop. I dag ska tillstånd för gruvdrift sökas från Säkerhets- och kemikalieverket Tukes, medan miljötillstånd ska sökas från regionförvaltningsverken.

Utredningen konstaterar också att de ersättningar som krävs av gruvföretag för eftervården av ett gruvdriftsområde borde vara högre. Också här handlar det delvis om att säkerheterna ställs enligt olika lagar: det är miljöskyddslagen som bestämmer hur gruvans avfallsområden ska återställas, medan det är gruvlagen som bestämmer hur gruvområdet kan göras tryggt igen.

Kommunens ställning behöver stärkas

Utredningen föreslår också att kommunens ställning och rättigheter vid gruvdrift stärks. Det här kunde göras genom att kräva general- eller detaljplaner för alla gruvprojekt.

Kritiken mot gruvlagen har ofta bestått av att kommunerna har lite att säga till om, och av att de internationella gruvbolagen betalar för lite skatt för att utvinna mineraler i Finland. Flera partier har uppgett att de stöder en högre gruvskatt, men det är en politisk fråga som den aktuella utredningen inte tog ställning till.

Också det nya regeringsprogrammet innehåller förslag om gruvskatt och om att förstärka miljöskyddet och kommunernas rättigheter i fråga om gruvdrift.

Gruvindustrin kritisk, naturskyddsförbund hoppfullt

Branschorganisationen för gruvindustrin kommenterar i ett pressmeddelande att utredningen innehåller flera förslag som innebär svårigheter för industrin. Kritiken gäller till exempel förslaget att förkorta tiden som får användas för malmletande.

På Finlands naturskyddsförbund säger miljöjurist Pasi Kallio att utredningen visserligen inte föreslår något radikalt, men nog visar rätt riktning.

- Särskilt när den kombineras med linjedragningarna i regeringsprogrammet har vi en bra start, säger Kallio.

Rapporten med uppdrag att reda ut hur väl lagstiftningen om gruvdrift i Finland fungerar i dag beställdes av Arbets- och näringsministeriet i samarbete med miljöministeriet i februari.

Diskussion om artikeln