Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

“Vi måste följa lagen och vi kan inte se mellan fingrarna” - Raseborgspolitiker förklarar varför staden är tvungen att stoppa olovlig uthyrningsverksamhet

Från 2019
Temabild: En manshand håller i en nyckelknippa medan en kvinnohand håller upp ett miniatyrhus i bakgrunden.
Bildtext Det krävs rätt sorts lov om man vill hyra ut sitt hus som näringsverksamhet.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Nyheten att Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd kräver att en privatperson slutar hyra ut sitt hus till turister har väckt mycket diskussion. Nämnden kan inte syssla med tyckande utan måste följa lagen, säger ordförande Mikael Nylund (SFP).

Nämnden har beslutat att husägaren måste betala 10 000 euro i vite om hen inte upphör med sin uthyrningsverksamhet före 31 juli.

En del tycker att det handlar om vanvettig byråkrati och småaktighet från stadens sida, medan andra anser att staden idkar förmynderskap och att man borde få göra vad man vill med sitt eget hus.

Mikael Nylund, som är ordförande för miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg, förklarar att nämnden helt enkelt måste följa lagen.

Problemet är att det finns många som hyr ut sina stugor som näringsverksamhet och som har alla lov i skick. Om nämnden börjar se mellan fingrarna med ett ärende så måste den göra det med alla, säger han.

- Då fattas beslut som baseras på känslor och vad man tycker. I och med att vi är en myndighetsnämnd så kan vi inte tycka så mycket, utan vi måste följa lagen.

Identiska fall har prövats i Högsta förvaltningsdomstolen och därför måste Raseborgsnämnden följa de beslut som har fattats där, fortsätter Nylund.

"Fint att folk hyr ut stugor och lägenheter"

I det aktuella fallet handlar det om en person som hyr ut sitt hus, som finns på ett planerat område. Husägaren är inte ortsbo.

En granne upplever att uthyrningsverksamheten är störande och har därför skickat in en anmälan till byggnadstillsynsmyndigheten. Byggnadstillsynen har i sådana fall en skyldighet att kontrollera situationen.

Husägaren har uppmanats att förklara sig och att vidta åtgärder för att korrigera situationen. Men eftersom inga åtgärder har vidtagits blev ärendet ett fall för miljö- och byggnadsnämnden, säger Mikael Nylund.

- Vi är inte emot att man hyr ut sina hus och lägenheter, men det är en stor skillnad om det är en verksamhet som sker nu och då eller om det är en näringsverksamhet som man idkar.

Många faktorer inverkar på beslutet

Huset i fråga finns på planerat område i närheten av andra hus. Bygglovet är beviljat för permanent boende och därför har nämnden avgjort att uthyrningsverksamhet inte är lämplig där.

Eftersom uthyrningsverksamheten kan innebära att hyresgästerna byts ut dagligen kan det upplevas störande av grannarna.

- Det är många faktorer som påverkar om man kan se det som en ringa verksamhet eller inte. Men i och med att det är huvudverksamheten för fastigheten, och den är vid ett känsligt område vid stranden och nära många andra hus, så var vi tvungna att tolka på det här sättet, säger Mikael Nylund.

Längre tid att betala vite

Han understryker att nämnden tycker det är fint att också folk som inte bor i regionen jobbar för att turister ska komma hit.

För att underlätta för husägaren beslöt nämnden därför att förlänga tiden att betala vite till den sista juli.

- Vi ville ge personen möjlighet att inte avbryta mitt i högsäsongen eftersom vi anser att det blir oskäligt för hen.

Hur kan staden ha koll på att det inte finns liknande fall på andra håll i kommunen?

- Inte är det så att staden kategoriskt håller koll på vad folk gör med sina hus. Om det kommer in en anmälan av grannar om att verksamheten är så omfattande att den är störande, så är staden skyldig att kolla upp hurdan verksamhet som försiggår där. Man kan inte kolla upp det på annat sätt.

Det som husägaren kan göra är att ansöka om ändring av användningsändamålet av byggnaden. Om det är möjligt att bevilja den sortens lov i området är det okej att idka uthyrningsverksamhet där, säger Mikael Nylund.


Artikeln baserar sig på en intervju gjord av Sebastian Dahlström.