Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Finländska EU-parlamentariker i hetluften då fyra grupper förhandlar om program för de kommande åren: "Det är viktigt att inse situationens allvar"

Från 2019
Europaparlamentariker i parlamentet i Strasbourg den 13 februari 2019.
Bild: PA-EFE/PATRICK SEEGER

I EU-parlamentet försöker fyra politiska grupper som bäst enas om en gemensam programförklaring för den kommande mandatperioden. Det är borgerliga EPP, socialdemokraterna, liberala Förnya Europa och den gröna gruppen som deltar i förhandlingarna.

Bryssel

– Det är klart att det finns frågor som förenar. Men visst finns det också politiska nyansskillnader. Det här är något vi vill bejaka i det här skedet av förhandlingarna, att vi alla inte är av samma skrot och korn, säger socialdemokratiska EU-parlamentarikern Miapetra Kumpula-Natri.

Kumpula-Natri är en av tre finländska EU-parlamentariker som deltar i förhandlingarna om ett program för den kommande mandatperioden.

Hon säger att behovet av en bredare koalition har sin förklaring i resultatet i Europaparlamentsvalet.

Då parlamentets två största grupper, EPP samt S&D, inte längre utgör en enkel majoritet i parlamentet måste man se sig om efter stöd från andra EU-vänliga grupper i parlamentet.

– Vi vill bygga upp innehåll för den kommande femårsperioden tillsammans med de konstruktiva krafterna i Europa.

Miapetra Kumpula-Natri
Bildtext Socialdemokraten Kumpula-Natri är en av tre finländare som deltar i förhandlingarna om programmet.
Bild: © European Union 2018 - Source : EP

"Viktigt att inse situationens allvar"

SFP:s Nils Torvalds som företräder den liberala gruppen Förnya Europa (tidigare Alde) säger att de pågående förhandlingarna är historiska.

– Aldrig tidigare har fyra grupper redan i början av perioden försökt definiera vilka beslut man vill ha ut ur kommissionen under de följande fem åren.

– Det här är naturligtvis ingen enkel operation eftersom man med viss sannolikhet åtminstone har fyra olika åsikter med fyra partier.

Nils Torvalds
Bildtext De EU-vänliga partierna måste samarbeta för att stävja högerpopulisterna, anser Nils Torvalds.
Bild: © European Union 2018 - Source : EP

En förutsättning för att man ska kunna enas är att de medverkande partierna inser situationens allvar, säger Torvalds.

– Det vill säga att om de EU-vänliga partierna inte kommer överens så betyder det i praktiken att vi splittras och då finns det risken för att vi vid olika avgöranden inte har en fungerande majoritet.

Avsaknaden av en fungerande majoritet i parlamentet kan i sin tur leda till att högerpopulisterna får mer att säga till om i parlamentet, befarar Torvalds.

Konkreta sakfrågor efterlyses

De pågående diskussionerna ska inte förväxlas med förhandlingarna om vem som ska få de toppjobb som blir lediga i EU inom de närmaste månaderna, påpekar Torvalds.

– Det här handlar enbart om sakfrågor. Jag tror att det är enormt viktigt att man håller borta utnämningsfrågorna från det här därför att så fort någon säger att jag vill bli "kalif på kalifens plats" så kommer det andra frågor in i processen som kan göra att slutresultatet ser annorlunda ut.

– Det här blir inga långa ideologiska utläggningar utan korta formuleringar om vad vi vill ha ut av kommissionen.

Kommer kommissionen att lyssna? Vilken är parlamentets tyngd i sammanhanget?

– Kommissionen lyssnar alltid så mycket de har förstånd att lyssna. Därför finns det sådan i det här paketet som kommissionen borde vara intresserad av.

Finländarna välrepresenterade i förhandlingarna

Beslutsfattandet i EU bygger på ett samarbete mellan kommissionen som är unionens verkställande organ och EU-parlamentet som tillsammans med rådet utövar lagstiftande makt.

Ett parlament som kan komma överens är ett starkt parlament tror Miapetra Kumpula-Natri.

– Parlamentet måste förbli en stark lagstiftare som gör att medborgarnas röst hörs i EU. Det ligger inte i någons intresse att medborgarnas, det vill säga parlamentets röst, försvagas på grund av oenighet.

De finländska EU-parlamentarikerna är välrepresenterade i de pågående förhandlingarna. Förutom Miapetra Kumpula-Natri och Nils Torvalds hör även de grönas Heidi Hautala till den grupp på drygt 40 parlamentariker som ska staka ut framtiden för unionen.

– Det är delvis ett sammanträffande. I den ekonomiska gruppen har jag haft nöjet eller besväret att vara ansvarig för några av de centrala frågor som igen kommer upp, förklarar Torvalds sin egen roll i förhandlingarna