Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands Näringsliv EK tycker till om sysselsättningen: Förkorta tiden för arbetslöshetsskyddet, förnya familjeledigheten och förkorta hemvårdsstödet

Från 2019
Kaksi tuntematonta naista lastenvaunujen kanssa.
Bildtext Illustrerande arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

EK:s idéer går i stora drag ut på att förkorta tiden för arbetslöshetsskyddet, göra det enklare för företag att göra upp korta viss tidskontrakt och förnya familjeledigheten.

Finlands Näringsliv EK har publicerat en lista på tio åtgärder för att öka sysselsättningen.

EK:s lista är ett svar på statsminister Antti Rinnes önskan om att arbetsmarknadsorganisationerna skulle delta i diskussionen kring hur sysselsättningen kunde förbättras.

Listan väntas få mothugg när arbetstagarorgansationerna kommer med sin idéer senare i veckan.

EK föreslår bland annat att dagpenningen för arbetslösa skulle förkortas med 50 dagar. Den skulle vara högre i början av arbetslösheten men sedan sjunka efter 3 och 6 månader med 10 procent .

EK vill också att det ska bli enklare för företag att göra upp arbetskontrakt på viss tid – företag ska inte behöva uppge en orsak för arbetskontrakt på under ett år.

Hemvårdsstödet ska förkortas

Familjeledigheten borde förnyas och EK vill att mammor får 7 månader och pappor 6 månader. Hemvårdsstödet ska förkortas och betalas ut tills barnet är 18 månader – för tillfället betalas hemvårdsstödet ut tills barnet är 3 år.

Det här skulle enligt EK förbättra kvinnornas ställning på arbetsmarknaden – men också medföra högre kostnader för dagvård.

Enligt EK:s beräkningar skulle den här förnyelsen skapa 10 000 nya arbetsplatser.

Självrisken för bostadskostnader borde återinföras och bli sju procent för personer med utkomststöd, tycker EK.

Fler lokala avtal och kortare examina

Möjligheterna att utnyttja hushållsavdraget skulle utvidgas – och föräldrar borde få utnyttja det också när de egna barnen utför sysslor i hemmet.

Samarbetslagen för arbetslivet gäller för tillfället företag med 20 anställda – EK vill att den ska tillämpas först då bolaget har 50 anställda för att få företag att anställa fler personer utan att det leder till extra byråkrati.

EK önskar också större möjligheter för lokala avtal på arbetsplatser, kortare examina inom yrkesutbildningen, lönesubventioner för att sysselsätta elever som studerar på läroavtal samt skattelättnader för experter.

Dessutom vill EK göra det ännu mer sporrande för att arbetstagare att pendla eller flytta för att skaffa ett nytt jobb.

Med dessa åtgärder kunde 40 000 personer sysselsättas, enligt EK.

Diskussion om artikeln