Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö-Hyvingebanan elektrifieras - spadarna i marken 2020

Från 2019
Uppdaterad 18.06.2019 12:02.
Olika tåg vid en järnvägsstation.
Bild: Petra Thilman / Yle

Den nya regeringen satsar på tågtrafiken i Västnyland. I regeringens förslag till årets andra tilläggsbudget förbinder man sig till att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan. Det arbetet ska inledas år 2020.

Genom elektrifieringen vill regeringen motverka tågrafikens utsläpp och förbättra konkurrenskraften inom godstrafiken. Dessutom ska man i samband med arbetena se över säkerheten vid plankorsningarna längs banan.

En karta över Hangö-Hyvingebanan.
Bild: Yle

Planeringen av arbetet har redan inletts, och väntas vara klart senast år 2020. Då skall man inleda själva banarbetena. Hela projektet väntas kosta 62 miljoner euro.

Kustbanan får 60 miljoner

Utöver förbättringarna på Hangö-Hyvingebanan finns det i även ett tillägsanslag på 60 miljoner för kustbanan.

Det handlar om pengar för det som kallas bastrafikledshållningen, med andra ord pengar som ska hålla bastrafiklederna i skick.

Regeringen reserverar i tilläggsbudgeten 40 miljoner euro nya pengar för olika bastrafikleder i år. Men kustbanan ska utöver det få pengar också kommande år så allt som allt blir summan för kustbanan 60 miljoner euro, förklarar Joonas Rahkola, statsminister Antti Rinnes (SDP) ekonomipolitiska specialmedarbetare.

Tågräls där det pågår byggarbeten.
Bildtext Kustbanan ska förbättras. Arbetena har pågått redan en tid. Bilden är från Ingå station.
Bild: Yle/Pia Santonen

– Det gläder mig att vi kan göra en investering i trafiken på hela kustbanan. Investeringen gagnar alla som använder kustbanan och den stöder därtill starkt Västnylands livskraft, säger ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP).

Regionens andra riksdagsledamot, SDP:s Johan Kvarnström, jublar också över beslutet.

– Att kustbanan får 60 miljoner i tilläggsbudgeten är enormt viktigt, dels för att hålla banavsnittet i skick, dels för regionens tro på förbindelsens ljusa framtid.

– Elektrifieringen är en lönsam investering för hela Finland, samt en viktig miljöhandling som också direkt påverkar luftkvaliteten vid bangården i Hangö. Elektrifieringen kommer ske, bättre sent än aldrig. Den dag vi ser den förverkligad bör vi ägna tankar till alla de som arbetat för den i årtionden.

Bland annat Hangö hamn har länge lobbat för en elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan.

Tilläggsbudgeten innehåller inga beslut som gäller nya snabba tågförbindelser, till exempel norrut eller mellan Åbo och Helsingfors. De projekten kommer igång med separata beslut som hänger ihop med planeringssituationen för respektive banprojekt, uppger regeringen.

Artikeln kompletterades 18.6.2019 vid 12-tiden med kommentarer av Johan Kvarnström.