Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sagan är inte all för Övik lägergård - om man hittar utomstående aktör som sköter verksamheten

Från 2019
Röd träbyggnad.
Bildtext Arkivbild från år 2017.
Bild: Yle/ Jenny Kähärä

Övik lägergård i Borgå kan kanske återuppstå. Det kräver ändå att en utomstående aktör tar på sig att investera i och sköta lägergården.

Lägergården i Övik stängdes i oktober 2017 på grund av att byggnaderna var i dålig kondition och det dessutom fanns problem med inneluften.

Sedan dess har man funderat på vad som ska ske med Övik. Hösten 2018 lämnade byinvånarna in en vädjan om att verksamheten ska fortsätta.

I april publicerades en utredning om Övik lägergård där man behandlar ordnandet av stadens lägerverksamhet, verksamheten i Övik lägergård, en eventuell fortsättning på verksamheten och ersättande alternativ.

Utredningens fyra alternativ i korthet:

När stadsstyrelsen behandlade utredningen på måndagen såg det på förväg ut att bli nådastöten för Övik lägergård.

Stadsdirektörens förslag var nämligen att välja utredningens alternativ 3 eller 4 vilka skulle betyda att Övik lägergård rivs och blir ett allmänt rekreationsområde.

Stranden. Fjärden. björkar.
Bildtext Badstranden vid Övik lägergård. Arkivbild.
Bild: Yle/ Jenny Kähärä

Efter två omröstningar beslöt stadsstyrelsen ändå att välja Elin Blomqvist-Valtonens (SFP) förslag om att föra vidare alternativ 1 eller 2, alltså att bygga en ny lägergård.

Förslaget innehöll också ett tillägg om att den preliminära placeringsplatsen skulle vara Övik.

Det här kräver att staden hittar en utomstående aktör som är villig att dela på investeringskostnaderna och ta huvudansvaret för att driva lägergården.

Bildningssektorn ska nu fortsätta bereda ärendet utifrån de kvarstående alternativen.

Stadsstyrelsen beslöt också att inga omedelbara rivningsarbeten ska påbörjas.