Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Upp till 70 anställda saknas på svenska daghem i Helsingfors - "Finskspråkig personal kan vara tillfällig lösning"

Från 2019
Uppdaterad 18.06.2019 20:41.
Barn leker med leksaksklossar.
Bildtext Barnens säkerhet är viktigast, säger Martina Harms-Aalto. Därför är finskspråkig personal ett alternativ för att avvärja den värsta krisen.
Bild: Yle/Markku Pitkänen

Vi behöver prata positivt om yrkena inom småbarnspedagogiken för att på sikt locka fler att utbilda sig till lärare inom småbarnspedagogik och barnskötare. Löneförhöjningen som Helsingfors anställda inom barnomsorgen i år fick har inte varit tillräcklig, säger Niclas Grönholm, chef för den svenska servicehelheten i Helsingfors.

I fredags rapporterade Yle att svenskspråkiga daghem i Helsingfors kan komma att stänga om inte man till hösten lyckas rekrytera mera personal.

I ett pressmeddelande på måndagen sade sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn Liisa Pohjolainen att det handlar om ett svenskspråkigt daghem och en brist på sex eller sju lärare inom småbarnspedagogik.

Enligt Niclas Grönholm är problemet större än så.

- Vi har 60 till 70 i personalen som saknas inför hösten, och läget är kritiskt på flera daghem.

Genom kampanjer och marknadsföring försöker man nu i rask takt under sommaren, och förmodligen ännu under tidig höst, rekrytera tillräckligt många till de daghem där personalsituationen är som värst, säger Grönholm.

Direktören för den svenska servicehelheten vid sektorn för fostran och utbildning, Niclas Grönholm, står ute framför en väg. Det är höst. En bil kör förbi, Grönholm ser allvarsam ut och tittar åt höger.
Bildtext Niclas Grönholm
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Ett av daghemmen där personalsituationen är svår, är enligt Hufvudstadsbladet daghemmet Axel i Rödbergen, där föräldrarna på måndagen informerats om personalsituationen.

- Det är föreståndarna som sköter kontakten med föräldrarna, och vi har också från förvaltningens sida hjälpt till för att öppet informera på de daghem där läget är mest kritiskt, säger Grönholm.

Både sektorchef Liisa Pohjolainen och ordföranden för fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion Martina Harms-Aalto (SFP) betonar att nedstängning är en absolut sista åtgärd.

Finskspråkig personal en möjlig lösning - men den måste vara tillfällig

Just nu utreder fostrans- och utbildningssektorn i samråd med regionförvaltningsverket om finskspråkig personal tillfälligt skulle kunna rekryteras till de svenskspråkiga daghem där läget är mest akut. Niclas Grönholm ser det som en kortsiktig, men möjlig lösning.

- I det här kritiska läget finns alternativet att ta in personal som inte kan svenska, eller så bra svenska som man normalt förutsätter. Det är förstås en kortsiktig lösning.

Martina Harms-Aalto.
Bildtext Martina Harms-Aalto (SFP) kommer att föreslå ytterligare löneförhöjningar för personalen inom småbarnspedagogiken.
Bild: Yle / Ted Urho

Martina Harms-Aalto är inne på samma linje.

- Barnens säkerhet måste gå framom allt annat. Om det står mellan att stänga ett daghem eller ta in personal som talar ett annat modersmål än barnen – och det handlar inte om hela personalen – så tycker jag personligen att det är ett helt okej alternativ så länge det inte blir permanent.

En positivare syn på yrket behövs

Det har på senare tid vidtagits åtgärder för att förbättra personalläget i Helsingfors, bland annat genom att effektivisera rekryteringen och förnya vikarieverksamheten. I början av året steg lönerna för lärare och andra yrkesgrupper inom småbarnspedagogiken.

På längre sikt behövs det en mera positiv bild av yrket och hela verksamheten, det är det enda sättet att vända på det

Niclas Grönholm

Åtgärderna har inte varit tillräckliga, säger Grönholm. Rekryteringsläget är det samma som innan löneförhöjningarna.

- På längre sikt behövs det en mera positiv bild av yrket och hela verksamheten, det är det enda sättet att vända på det, säger Grönholm.

Till de föräldrar som oroar sig över situationen vill Grönholm poängtera att staden jobbar hårt för att förbättra situationen och lovar kontinuerlig information under sommaren och tidig höst.

- Jag tror att det kommer att lösa sig på ett eller annat sätt.

Här kan du lyssna på hela intervjun med Niclas Grönholm:

"Löneförhöjningarna var inte tillräckliga" - den akuta personalbristen på daghemmen i Helsingfors kräver långsiktiga lösningar

7:57

Här kan du lyssna på hela intervjun med Martina Harms-Aalto (SFP):

"Att stänga ett daghem är en absolut sista åtgärd" - Martina Harms-Aalto om personalbristen inom dagvården i Helsingfors

6:10

Artikeln har korrigerats 18.6.2019 klockan 15.05. "Barnträdgårdslärare" har ändrats till den numera korrekta titeln "lärare inom småbarnspedagogik".

Diskussion om artikeln