Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

UNHCR: Över 70 miljoner på flykt i världen - flyr från fattiga länder till fattiga länder

Från 2019
Syrier som är på flykt i inne i Syrien fyller kanistrar med vatten.
Bildtext Syrier som är på flykt i inne i Syrien fyller kanistrar med vatten. Nästan 6,2 miljoner syrier är på flykt inne i landet.
Bild: AFP / Lehtikuva

Flyktingarna blir allt fler. Antalet människor som tvingas fly på grund av förföljelser, konflikter, våld och brott mot de mänskliga rättigheterna har nu överskridit 70 miljoner, visar FN:s flyktingorgan UNHCR:s rapport för 2018.

Nivån är den högsta som UNHCR konstaterat på nästan 70 år. I dag är var 108:e människa på flykt.

– De här siffrorna är ytterligare en bekräftelse för den växande trenden att fler människor behöver skydd från krig, konflikter och förföljelser, säger Filippo Grandi som är FN:s flyktingkommissionär och chef för UNHCR.

Merparten av alla flyktingar (41,3 miljoner) är på flykt i sitt hemland.

Den näst största gruppen, 25,9 miljoner, är flyktingar som registrerats av UNHCR. I siffran ingår även 5,5 miljoner palestinska flyktingar som registreras av FN-organet UNRWA.

Antalet flyktingar som registrerats av UNHCR har nästan fördubblats sedan 2012. Kring hälften av alla flyktingar är barn och tiotusentals av dem är små barn som flyr ensamma.

– Behoven är extremt stora och de planer och den budget vi har är väldigt underfinansierade. För 2019 är bara 23 procent av behoven täckta än så länge, säger UNHCR-talespersonen Caroline Bach.

Syrien toppar dyster lista

Hon tillägger att det positiva är att det globala intresset för att visa solidaritet i flyktingfrågan faktiskt har ökat.

Nästan två tredjedelar av den här gruppen kommer från fem länder – Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar (Burma) och Somalia.

Det vill säga länder där konflikter och grova människorättsbrott pågått i årtionden.

Den dystra listan toppas fortfarande av Syrien. 6,7 miljoner syrier har flytt sitt hemland på grund av kriget och nästan 6,2 miljoner är på flykt inne i landet.

Minsta gruppen intresserar i EU

Den tredje och klart mista gruppen i rapporten (3,5 miljoner) är asylsökande. Det vill säga personer som ansökt om asyl till exempel i Finland och väntar på beslut.

Samtidigt är asylsökande den grupp som får den kanske största uppmärksamheten. I Finland och resten av EU kretsar flyktingdebatten kring just den här förhållandevis lilla gruppen.

– När man ser på den globala siffran tas endast 14 procent av alla flyktingar om hand av Europa. Då är det ju förvånande att man talar om en europeisk flyktingkris, då det som pågår i Europa snarare är en solidaritetskris mellan länder, säger Bach.

Bach understryker att EU kan hantera de flyktingmängder som anländer till Europa. Men det kräver ett samarbete och solidaritet mellan länderna.

Fattiga tar emot fattiga

Merparten av alla som flyr sina hemländer gör det till ett grannland. Något förenklat kan man säga att människor flyr från fattiga länder till fattiga länder.

Länder i utvecklade regioner är värd för 16 procent av alla världens flyktingar, medan de minst utvecklade länderna har tagit emot en tredjedel av alla flyktingar.

Siffrorna över vilka läder som har flest flyktingar i förhållande till sin population talar ett tydligt språk. Det enda europeiska landet på listan är Sverige som ligger på sjunde plats med 25 flyktingar per 1000 personer.

Listan toppas av Libanon där andelen är 156 på 1000. Libanon har varit ett av de stora mottagarländerna för flyktingar från kriget i Syrien.

Grafik på länder med mest flyktingar enligt antal flyktingar per 1000 invånare. Libanon toppar listan överlägset. Sedan kommer Jordanien, Turkiet, Tchad, Uganda, Sudan,Sverige, Sydsudan, Malta och Djibouti.
Bildtext Källa: UNHCR
Bild: Miro Johansson. Källa: UNHCR

Hållbara lösningar

En av UNHCR:s huvuduppgifter är att hitta hållbara lösningar för att flyktingar ska kunna återvända hem. Men det arbetet har blivit allt svårare i takt med att antalet flyende ökat.

Klyftan mellan antalet flyktingar som väntar på att återvända och antalet som kan göra det har vuxit stadigt under de senaste fem åren.

Bach lyfter fram att ett annat viktigt verktyg är att hitta ett tryggt tredje land som kan ta emot kvotflyktingar.

Sårbara behöver hjälp

Det öppnar även möjligheter att hjälpa speciellt utsatta flyktingar.

– Det behövs fler vidarebosättningsplatser för de mest sårbara flyktingarna. Det kan vara kvinnor och barn som är särskilt utsatta, svårt sjuka, hbtqi-personer eller personer som av andra skäl inte är säkra i grannlandet, säger Bach.

Den gruppen uppgår enligt UNHCR:s uppskattning till 1,4 miljoner personer. Av dem var det endast drygt 92000 som fick en kvotflyktingsplats i fjol.

Därför välkomnar Bach också Finlands regerings planer att öka den finska flyktingkvoten.

Miljontals flyr Venezuela

UNHCR identifierar även en ny snabbt växande flyktinggrupp. Vid slutet av 2018 hade minst 3 miljoner människor flytt krisdrabbade Venezuela. Endast av en liten del av dem har hittills sökt asyl eller flyktingstatus.

Venezuelaner som köar i Peru efter blanketter för en flyktingansökan.
Bildtext Venezuelaner köar i Peru för att kunna ansöka om asyl i landet.
Bild: AFP / Lehtikuva

Trots det kommer den största gruppen nya flyktingar just från Venezuela. Nästan 350 000 venezuelaner har sökt asyl.

UNHCR uppskattar att upp till 5 miljoner människor kommer att ha flytt Venezuela vid slutet av 2019 om utvecklingen inte ändras.

Rapporten konstaterar att orsaken till att människor flyr Venezuela varierar, men att merparten av de flyende är berättigade till internationellt skydd.

UNHCR berömmer länderna i regionen för deras insats för att hjälpa de flyende.

– Mottagarländerna har visat berömvärd solidaritet med venezuelanerna som anlänt till deras territorium, konstaterar rapportens författare.

Diskussion om artikeln