Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Männen besluter fortfarande om försvaret och kvinnor om hälsovården - men jämställdheten har blivit bättre i riksdagen

Från 2019
En grafisk bild av en kvinna och en man som står på en gungbräda på riksdagashustrappan.
Bild: Jyrki Lyytikkä Yle/ Mostphotos

Könsfördelningen har blivit mera jämlik i flera av riksdagens utskott, men det är fortfarande klart flera kvinnor som besluter om social- och hälsovården och mest män som sitter i försvarsutskottet.

Fem av sjutton medlemmar i social- och hälsovårdsutskottet är män och fjorton män och tre kvinnor sitter i försvarsutskottet.

Riksdagen fattade i tisdags beslut om vem som ska sitta i vilket utskott utgående från riksdagsgruppernas förslag.

Viceordföranden för riksdagens feministgrupp, Svenska folkpartiets gruppordförande Anders Adlercreutz hör till dem som gläds över att situationen har blivit bättre.

- För vissa utskotts del ser det ju klart bättre ut. Förvaltningsutskottet som var klart mansdominerat är nu faktiskt kvinnodominerat.

Porträtt på Anders Adlercreutz.
Bildtext Anders Adlercreutz blir SFP:s representant i försvars- och finansutskottet. Båda är mansdominerade.
Bild: Johan Hagström SFP

Då han som gruppordförande fördelade utskottsplatserna mellan partiets riksdagsledamöter utgick han inte från könsfördelning, utan från ledamöternas preferenser.

- Där ska man förstås primärt se på vad folk vill så att alla ska ha sådana uppgifter att de känner sig motiverade.

Vänsterförbundets Honkasalo vill se en ännu mera jämlik fördelning

Nyinvalda riksdagsledamoten för Vänsterförbundet Veronika Honkasalo ville sitta i kulturutskottet, där majoriteten av medlemmarna fortfarande är kvinnor.

Hon ser inte med blida ögon på att könsfördelningen fortfarande är förvriden i en del utskott.

- Jag tycker nog att det är ett problem och det är lite för sent att ta itu med det här då medlemmarna väljs.

Honkasalo anser att problematiken borde lyftas upp betydligt tidigare. Man borde fundera på varför kvinnor inte är intresserade av försvarspolitik och i större utsträckning få män intresserade av social- och hälsovård.

Helsingforspolitikern Veronika Honkasalo (VF).
Bildtext Enligt Veronika Honkasalo ser Vänsterförbundet på könsfördelningen bland annat då representanter väljs till olika utskott.
Bild: Yle / Hanna Othman

Kommunerna har en lagstiftning som förpliktigar partierna att tillsätta nämnder där minst fyrtio procent är kvinnor eller män. Det här har enligt Honkasalo visat sig vara en effektiv väg till förändring.

- Man borde socialisera kvinnliga politiker mera och kanske utbilda, men partierna har också ganska mycket ansvar för det.

Enligt SFP:s Anders Adlercreutz fungerar inte det kommunala systemet i riksdagen eftersom det bara finns ett visst antal riksdagsledamöter som ska fördelas på ett visst antal utskott.

Riksdagen publicerade i fjol en jämställdhetsrapport. Enligt rapporten är det svårt att fördela utskottsplatserna jämt mellan kön. Under förra riksdagsperioden satt klart flera män än kvinnor i utrikes- och i finansutskottet.

Utskottsordförandena i riksdagen

Stora utskottet: Satu Hassi (Grön)
Grundlagsutskottet: Johanna Ojala-Niemelä (SDP)
Utrikesutskottet: Mika Niikko (Sannf)
Finansutskottet: Johannes Koskinen (SDP)
Revisionsutskottet: Riikka Purra (Sannf)
Lagutskottet: Leena Meri (Sannf)
Kommunikationsutskottet: Suna Kymäläinen (SDP)
Jord- och skogsbruksutskottet: Anne Kalmari (C)
Försvarsutskottet: Ilkka Kanerva (Saml)
Kulturutskottet: Paula Risikko (Saml)
Social- och hälsovårdsutskottet: Anu Vehviläinen (C)
Finansutskottet: Juhana Vartiainen och Sanni Grahn-Laasonen (Saml)
Framtidsutskottet: Joakim Strand (SFP)
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: Anna Kontula (VF)
Miljöutskottet: Hannu Hoskonen (C)

Diskussion om artikeln