Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hassan Barry har tre jobb och talar svenska – men får inte stanna i Vörå

Från 2019
Uppdaterad 19.06.2019 13:32.
Hassan Barry i Vörå. Han står i svart tröja framför en grön häck. I bakgrunden syns ett rött hus med vita knutar.
Bildtext Hassan Barry har numera ett liv i Vörå.
Bild: Yle/August Treier

Hassan Barry får inte uppehållstillstånd trots att han talar flytande svenska, har tre jobb och en vardag i Vörå. Hassan och hans vänfamilj ska nu överklaga beslutet.

Hassan Barry kom till Finland 2015. Fyra år senare har han tre jobb, finländsk examen och talar flytande svenska. Nu hotas han av utvisning.

Detta på grund av att Migrationsverket anser att han inte längre uppfyller kraven för uppehållstillstånd efter att han blivit myndig. Han anses också vara tillräckligt driftig för att kunna återvända till sitt hemland Guinea och skapa sig en framtid där.

- Det känns lite fel eftersom jag försökt göra allting för att jag ska få stanna här, säger Hassan.

Ensamkommande till Finland

Hassan Barry anlände som ensamkommande minderårig till Finland 2015 och fick då tillfälligt uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker.

När han ansökte om fortsatt uppehållstillstånd på samma grunder fick han avslag, både av Migrationsverket och förvaltningsdomstolen.

Vänfamiljen vill hjälpa

Beslutet upprörde Jessica Havulehto i Hassans vänfamilj. Hon skrev ett Facebook-inlägg där hon ifrågasatte beslutet. Jessica Havulehto har svårt att tänka sig att Hassan skulle åka tillbaka till Guinea.

- Han är en familjemedlem, säger Havulehto.

Det känns lite fel eftersom jag försökt göra allting för att jag ska få stanna här

― Hassan Barry

Jessicas Havulehtos Facebook-inlägg har delats över 70 gånger och Hassan säger att både bekanta och obekanta hört av sig och visat sitt stöd.

- Jag är jättetacksam för de som försöker hjälpa mig på något sätt, säger Hassan.

Vill stanna i Vörå

Hassan vill stanna i Finland och fortsätta jobba men han kan även tänka sig att studera vidare. För tillfället vill han inte åka tillbaka till Guinea.

Enligt honom har man som ung i Guinea inte lika många möjligheter som i Finland.

- Jag fick en positiv början i Finland. Jag har fått studera, lärt mig ett nytt språk och fått en examen, säger Hassan.

Hassan har en färsk merkonomexamen och arbetar som verksamhetsledare på 4H och det är även genom det som han lärt sig flytande svenska och även lite dialekt. Utöver det jobbar han också på en reception och i ett kök.

För Hassan var språket det mest utmanande när han kom hit. Framöver vill han fortsätta jobba och lära sig finska.

Ny helhetsbedömning

Anna-Lena Lindberg som är överinspektör på Migrationsverket, säger att hon inte kan kommentera enskilda fall. Men om en person fått sitt första uppehållstillstånd av individuella mänskliga orsaker måste man beakta ifall förhållandena är samma när man söker igen.

Om en stor grund till uppehållstillståndet faller bort måste man göra en ny helhetsbedömning, säger hon.

- Exempelvis kan en vägande orsak till uppehållstillstånd ha varit att en person är minderårig och efter att hen blir myndig faller den ursprungliga grunden bort.

- Då måste man överväga om det finns några nya grunder eller något man kan beakta i helhetsbedömningen som ändå gör att man kan bevilja ett nytt uppehållstillstånd till den personen.

Måste fylla förutsättningarna för att få stanna

Lindberg säger också att det i första hand påverkar positivt på beslutet ifall en person integrerats bra i Finland, men ifall kraven för uppehållstillstånd inte uppfylls ser Migrationsverket också på hur bra personen skulle klara sig i hemlandet.

- Finlands utlänningslag utgår från att man ska möta de krav som framställs i lagen om att få uppehållstillstånd. Fyller man inte förutsättningarna för ett uppehållstillstånd kan man inte stanna i landet.

- Då kan det leda till sådana situationer att någon som fått möjlighet att integrera sig ändå inte möter kraven för uppehållstillstånd, säger Lindberg.

Hur viktigt är det att man ansöker om uppehållstillstånd på rätt grunder?

- I och för sig är det viktigt för att Migrationsverket undersöker den grunden och tar den i beaktande. Men ifall det genast från början är väldigt tydligt att personen söker på fel grunder kan vi ge råd att det finns andra möjligheter.

- Till exempel om den starkaste grunden är ett jobb, borde man kanske söka uppehållstillstånd söka utifrån arbete, säger Lindberg.

Lindberg tillägger också att ifall det blir ett negativt beslut baserat på den grund man ansökt om, och det ser ut som att man kan få uppehållstillstånd på annan grund, kan man lämna in en ny ansökan.

Hassan Barry planerar nu att överklaga beslutet till högsta förvaltningsdomstolen och att ansöka om uppehållstillstånd på grund av arbete.

Artikeln uppdaterad 19.6 kl. 9:05 med en förtydling av Migrationsverkets motivering till Barrys negativa beslut.

Artikeln uppdaterad 19.6 kl. 13:30 med info om att Barry planerar överklaga beslutet och göra en ny ansökan.

Diskussion om artikeln