Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Attendo resultatvarnar: Aggressiv tillväxtstrategi och problem med rekrytering minskar kunderna

Från 2019
Attendos flagga vajar utanför pyttis hälsovårdscentral.
Bild: Yle/Lone Widestam

Det privata vårdbolaget Attendo hade tidigare väntat sig goda resultat från årets andra kvartal, men den lägre försörjningstillväxten av nya omsorgsplatser gör att man från bolagets sida förutspår sämre resultat än väntat.

Det svenska bolaget har fler tomma platser i Finland och det förklarar Attendo med att man haft svårigheter att rekrytera personal till nya enheter.

Det har i sin tur minskat möjligheten att ta emot nya kunder. Det har dessutom varit lägre efterfrågan på omsorgsplatser än väntat i somliga kommuner och städer.

Bolaget förväntar sig ett rörelseresultat på cirka 120 miljoner svenska kronor, alltså ungefär 11 miljoner euro.

"Vår tillväxtstrategi har varit för aggressiv"

Attendo har expanderat kraftigt sedan den nya tillväxtstrategin etablerades år 2016. Takten man expanderat på har gett stora negativa resultateffekter, vilket har påfrestat den finländska organisationen stort.

– Det är en besvikelse att vi måste justera ned våra framtidsutsikter ytterligare. Vår analys- och prognostiseringsförmåga i Finland har varit klart otillfredsställande och det är tydligt att vår tillväxtstrategi i Finland varit för aggressiv, säger Martin Tivéus, verkställande direktör och koncernchef för Attendo, i ett pressmeddelande.

– Expansionen i kombination med lägre försäljningstillväxt än förväntat och den aktuella situationen inom finländsk omsorg ger en stor negativ resultatpåverkan, tillägger han.

Attendo kommer att initiera ett åtgärdsprogram för att uppnå bättre balans mellan öppningstakt av nya boenden och beläggning i befintliga boenden.

Verkställande direktör, Martin Tivéus, för Attendo.
Bildtext Verkställande direktör, Martin Tivéus.
Bild: Attendo / Creative Commons

Bolaget ska stärka ledarskapet i den finska organisationen genom att anställa en ny affärsområdeschef och finanschef för Finland och även minska antalet nyetableringar.

– Bolagets nuvarande affärsområdeschef Pertti Karjalainen går in i en roll för att fokusera på försäljning, prisförhandlingar samt kommun- och myndighetskontakter, vilket är centralt för att vi långsiktigt ska kunna öka beläggning och lönsamhet. I ett längre perspektiv ser vi att Attendo Finland kan återgå till god beläggning och lönsamhet, säger verkställande direktör Martin Tivéus avslutningsvis.

Inte enda vårdbolaget det går sämre för

För två dagar sedan meddelade den privata vårdkoncernen Pihlajalinna att man inleder samarbetsförhandlingar som berör 2 400 personer i personalen.

Bolaget hade under fjolåret gjort en vinst på flera miljoner, men nu är 380 arbetsplatser hotade.

Pihlajalinna har precis som Attendo vuxit kraftigt under de senaste åren och är en av de ledande producenterna av social- och hälsovårdstjänster i landet.

Diskussion om artikeln