Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

FFC om sysselsättningen: Effektivare service för arbetslösa, läroplikten ska förlängas, invandrare ska ha lättare att få jobb

Från 2019
Animerat CV, kaffekopp, glasögon, telefon och händer.
Bildtext Arbetslösa ska få hjälp i ett tidigt skede, anser FFC. De ska bland annat få hjälp med att söka jobb.
Bild: Mostphotos

Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) kommer med förslag för att förbättra sysselsättningen. FFC vill göra tilläggssatsningar på service för arbetslösa och se till att de som är i arbetsför ålder hålls välutbildade.

Finlands Näringsliv, EK, kom med åtgärder för att förbättra sysselsättningen i går. Nu är det FFC:s tur.

De åtgärder som FFC föreslår kan enligt dem verkställas enligt snabb tidtabell. Organisationen kräver bland annat effektivare service för de som är utan jobb.

– Det bästa sättet att förebygga att arbetslöshetsperioderna drar ut på tiden är att stöda dem som blir arbetslösa och att erbjuda dem service genast i början av arbetslösheten, säger ordförande Jarkko Eloranta i ett pressmeddelande.

– Man borde träffa alla arbetslösa redan under de första arbetslöshetdagarna, och samtidigt borde man också utse en personlig coach åt dem, tillägger han.

FFC vill också att man förbättrar kunnandet hos dem som är i arbetsför ålder.

Kommunerna ska få en större roll

Eloranta anser att pengar borde läggas på högklassiga arbetskraftstjänster. Pengarna ska gå till service i början av arbetslösheten.

Servicen för arbetslösa borde förnyas så att den stöder jobbsökning, utbildning och arbetsförmågan, anser FFC.

FFC anser också att kommunerna borde ta mer plats – de borde få en större roll när det kommer till att ordna tjänster för arbetslösa.

– Vi kunde ta modell av de regionala sysselsättningsförsök som genomfördes under den förra regeringsperioden, där en del arbetslösa fick de olika sysselsättningstjänster de behövde via ett kommunalt verksamhetsställe, säger Eloranta.

Arbetande folk ska också kunna studera

Finländarna måste också bli bättre på att söka jobb och alla måste hållas uppdaterade. Det ska vara möjligt att studera vid sidan om arbetet. Om tillräckligt kunnande inte finns så är det en faktor som väsentligt begränsar sysselsättningen.

FFC lyfter fram att det exempelvis finns 600 000 vuxna i Finland som har bristande grundläggande färdigheter, bland annat problem med att läsa och skriva.

Elever i en klass.
Bildtext Man ska kunna arbeta och utbilda sig samtidigt, tycker FFC.
Bild: Mostphotos / Matej Kastelic

– Det borde vara lätt och smidigt att studera och uppdatera sitt eget kunnande vid sidan av jobbet eller som arbetslös. FFC föreslår att vuxenutbildningsstödet ska förnyas så att det stöder möjligheterna att kombinera jobb och studier, samt att man ska införa en modell med öppna yrkesinstitut där personer i arbetsför ålder kan gå korta studiehelheter, säger Eloranta.

Invandrare ska integreras, lönestöd ska hjälpa arbetslösa

FFC föreslår att kunskapskartläggningarna och karriärshandledningen ska utvidgas och att rekryteringsutbildningen utvecklas.

Organisationen anser också att systemet med utkomstskydd för arbetslösa borde förenklas så att det blir tydligare och lättare att förstå.

Lönestöd ska också bidra till att arbetslösa kan få snabbare jobb och omställningsskyddet ska hjälpa uppsagda att snabbt på jobb igen.

Händer och bubblor med olika ikoner.
Bildtext Arbetslösa och uppsagda ska hitta jobb snabbare, anser FFC.
Bild: Mostphotos

Sysselsättningen borde stärkas bland de unga och läroplikten förlängas. Dessutom ska man bättre invandrarnas möjligheter att få jobb och integreras i samhället.

FFC anser att man borde satsa på att sysselsätta partiellt arbetsföra, samt utveckla en ny modell för deltidsarbete.

Äldre arbetslösa och svårsysselsatta personer borde även få mer individuellt stöd, samt fler utbildningsmöjligheter, tycker FFC.

Diskussion om artikeln