Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Friluftsled runt Södra Stadsfjärden upprör markägare i Solf: "Vi vill inte ha en friluftsled på privat jordbruksmark"

Från 2019
Man vid å.
Bildtext Kenth Nedergård vid en av knutpunkterna på den tilltänkta friluftsleden, där utflödet från Söderfjärden kommer ut och småningom leder ut till Stadsfjärden. Här har man byggt vallar för att förhindra översvämningar.
Bild: Yle / Anna Kurtén

Vasas och Korsholms gemensamma planer på en friluftsled runt Södra Stadsfjärden gillas inte av alla. Väglag, markägare och samfälligheter i Solf är kritiska till planerna.

- Problemet vid den här delen av Stadsfjärden är att de flesta områden är i privat ägo och aktiv jordbruksmark. Vill man skaffa bättre möjligheter att röra sig i naturen borde man röra sig på områden som inte är i aktivt bruk, säger Kenth Nedergård, kommunalpolitiker i Korsholm och representant för väglaget som sköter en av åkervägarna som den planerade friluftsleden ska gå längs.

Å med grönska.
Bild: Yle / Anna Kurtén

Rädda att skadegörelsen ökar

I Solf är man också rädd att skadegörelsen ökar om den planerade friluftsleden blir av.

- Det är bra att människor är ute och rör på sig men då blir området också mer tillgängligt för oönskade besök. Här kan man härja fritt och det ser vi på de byggnader som finns här. Fönsterrutor krossas, lampor skjuts sönder och så vidare, säger Kenth Nedergård.

Den totala sträckan blir mellan 30 och 35 kilometer. Hur många av oss är beredda att vandra så långt?

― Kenth Nedergård

Den största frågan är ändå hur man prioriterar, säger Nedergård.

- Så länge vi har ett aktivt jordbruk och vi befinner oss på ett område där man kan livnära sig på jordbruket är det viktigt. Jag tror det går att skapa friluftsleder där man i större utsträckning använder sig av befintliga vägar och stråk. Man behöver inte gå över åkermark och känsliga områden.

"Värt att satsa på en friluftsled i spartider"?

Kenth Nedergård frågar sig också om det är meningsfullt att satsa tid och pengar på en friluftsled.

- Vi har inte sett några siffror men man kan lätt räkna ut att det kommer att röra sig om miljoner euro innan leden är färdig. Är man beredd i Vasa och Korsholm att sätta dessa pengar på en friluftsled i spartider?

Nedergård frågar sig också vem som ska använda friluftsleden.

- Den totala sträckan blir mellan 30 och 35 kilometer. Hur många av oss är beredda att vandra så långt? Jag tror att de flesta nöjer sig med att gå 5-10 kilometer och det kan man göra redan i dag på befintliga leder.

Det är ganska galet att börja lösa in åkrar och bygga nya vägar om där redan finns åkervägar. Man måste se på vilken rutt som är vettigast, förmånligast och intressantast.

― Annukka Kuoppala, landskapsarkitekt vid Vasa stad

Nedergård undrar också hur det går med översvämningsvallarna som finns längs åarna och utfallen om det blir en friluftsled.

- Invallningsföretagen och andra som sköter om de här vägarna har en lagstadgad skyldighet att sköta om att vallarna är i skick. Det är ett väldigt drygt arbete. Börjar man använda vallarna till något annat är risken att man inte längre kan använda dem till det som de har tänkts för.

Landskapsarkitekt: Stor nytta för allmänheten

Annukka Kuoppala, landskapsarkitekt vid Vasa stad, förstår markägarnas kritik och farhågor.

- Jag är själv från landsbygden och dotter till en jordbrukare. Men det här är ett projekt som planerats i många år och som är till stor nytta för allmänheten i både Korsholm och Vasa.

Enligt Kuoppala blir det knappast frågan om några stora mängder trafik på området om det blir en friluftsled.

- Det borde inte ge upphov till några stora olägenheter.

Om det blir lite trafik till den nya friluftsleden kan ju byaföreningar sälja korv och ordna evenemang.

― Annukka Kuoppala, landskapsarkitekt vid Vasa stad

Enligt Kuoppala skulle friluftsleden runt Södra Stadsfjärden bli väldigt attraktiv.

- Området sammanbinder så många natur- och kulturvärden och friluftsleden främjar motion och rörelse.

Men måste leden gå längs privata åkervägar?

- Man har många gånger utrett var det lönar sig att dra leden. Det är ganska galet att börja lösa in åkrar och bygga nya vägar om där redan finns åkervägar. Man måste se på vilken rutt som är vettigast, förmånligast och intressantast.

Vill hitta lösning som alla är nöjda med

Enligt Kuoppala har man inte tänkt tvinga någon att överlåta sin mark till den nya friluftsleden.

- Om markägarna har andra förslag på var det lönar sig att dra leden beaktar vi det säkert och tittar på det ännu på nytt. Därför har planen varit framlagd en lång tid så att vi ska hitta en lösning som tillfredsställer alla.

Friluftsleden runt Södra Stadsfjärden är inte bara tänkt för vandrare utan också för terrängcyklister och skidåkare.

- Det stämmer att rätt få människor går 30 kilometer men om det kommer broar och annat betjänar leden också sådana som vill gå kortare sträckor.

Kuoppala hoppas att man skulle se möjligheterna som friluftsleden kunde ge lokalinvånarna.

- Om det blir lite trafik till den nya friluftsleden kan ju byaföreningar eller andra aktiva utnyttja det och till exempel sälja korv och ordna evenemang. Kanske man kunde ordna en årlig cykelrunda runt Södra Stadsfjärden?

Leden blir bara en halv meter bred

Enligt Annukka Kuoppala påverkas vallarna inte alls av att folk går på dem. Den planerade friluftsleden är tänkt att vara en smal stig som är en halv meter bred.

- Vallarna är så bra byggda att det inte är något problem alls om folk går på dem. I Österbotten har vallar använts att gå på hur mycket som helst.

Om det blir en friluftsled har staden ansvar för att upprätthålla den men tanken är också att många olika aktörer kunde hjälpas åt med underhållet, till exempel organisationer, säger Kuoppala.

Södra stadsfjärden i november.
Bildtext Det finns ingen tidtabell för när den nya friluftsleden kunde öppnas. Man kan i princip gå leden redan nu förutom vid åarna där man måste gå runt.
Bild: Christian Nylund

Att skadegörelsen skulle öka om åkervägarna blir en friluftsled tror Annukka Kuoppala inte på.

- Jag tror att ungdomar dras till platser med mycket folk. Jag ser ingen stor risk för att de skulle börja köra till en tyst plats där det inte annars heller är mycket trafik.

Inget miljonprojekt

Att friluftsleden skulle bli väldigt dyr stämmer inte alls, enligt Annukka Kuoppala.

- Planeringens andel av friluftsleden är ganska liten eftersom hela rutten går längs befintliga vägar och åkervägar i Korsholm och på befintliga lättrafikleder på Vasasidan. Det som kan komma att kosta är till exempel en bro över Toby å. Vi pratar om kostnader på tiotusentals euro om ens det.

Så det är inget miljonprojekt?

- Verkligen inte. Men nyttan av friluftsleden kunde nog räknas åtminstone i hundratusentals euro på längre sikt. Avståndet minskar framförallt från Risö och Solf till Vasa centrum. Om jag själv skulle bo där skulle jag tänka att det är en fantastisk möjlighet, man kunde cykla därifrån till Vasa centrum. Dessutom kan man tänka sig en värdeökning på till exempel stugor nära friluftsleden.

Muddermassorna från muddringen.
Bildtext Södra Stadsfjärden, Toby å
Bild: Yle/Anna Ruda

Kuoppala har också fått ett tips som kan få ner kostnaderna för att bygga de broar som behövs.

- När ishallens tak rivs kan det rivas så att takbjälkarna kunde användas till brokonstruktioner. Då skulle vi få det dyraste materialet gratis. Det önskemålet har vi fört vidare till rivningsentreprenören vid ishallen.

"Folk ser ofta hotbilder när något nytt föreslås"

Anmärkningar mot planen för friluftsleden ska lämnas in senast den 20 juni. Sedan kommer det in utlåtanden från Vasa och Korsholm och NTM-centralen fattar beslut om huruvida leden blir av.

Å med grönska.
Bild: Yle / Anna Kurtén

Annukka Kuoppala håller tummarna för att projektet går framåt och hoppas att folk skulle se möjligheter istället för hotbilder.

- Till exempel när man vid grönområdesenheten föreslog att får skulle sköta om gräset vid ruinerna i Gamla Vasa uppstod en debattstorm på sociala medier. Folk var rädda för allt som kan hända. Men när fåren väl var på plats kom det bara positiv respons. Man ser alltid hot när det kommer något nytt men jag hoppas att man skulle ge det här en chans.

Diskussion om artikeln