Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Åtalen mot den tidigare polisöverdirektören Mikko Paatero och de andra polischeferna förkastades

Från 2019
Uppdaterad 12.09.2019 09:38.
Mikko Paatero, Robin Lardot, Lasse Aapio och Jukka Riikonen.
Bildtext De åtalade polischeferna Mikko Paatero, Robin Lardot, Lasse Aapio och Jukka Riikonen
Bild: Yle

Åklagaren krävde villkorligt fängelse eller böter för polischeferna som stod åtalade för tjänstebrott, men nu är det klart att alla åtal förkastas.

De som stod åtalade var tidigare polisöverdirektören Mikko Paatero, Helsingfors tidigare polischef JuIkka Riikonen, hans efterträdare Lasse Aapio, Centralkriminalpolisens chef Robin Lardot och den tidigare knarkpolischefen Jari Aarnio.

I dag, onsdag, kom domen från Helsingfors tingsrätt. Alla åtal förkastades.

I korthet handlar rättegångshärvan om hur polisen i Helsingfors använt sina informationskällor och övervakat dem.

Lasse Aapio och Robin Lardot hade avhållits från tjänst och fick inte sköta sina jobb på grund av åtalet. Inrikesminsiteriet meddelade i samband med domen att Aapio och Lardot nu återgår till sina tjänster.

Staten ska betala över 600 000 euro

Enligt tingsrätten hade ingen av de åtalade brutit mot sina tjänsteplikter, och därför förkastades alla åtal.

Finska staten ska ersätta de svarandes rättegångs- och biträdeskostnader för över 620 000 euro.

Enligt åtalet hade verksamheten kring Helsingforspolisens informationskällor inte följt reglerna. Källor registrerades inte och poliserna träffade sina källor ensamma och inte parvis, som reglerna föreskrev.

På grund av bristerna i tillvägagångssätten var det omöjligt att övervaka polisens sätt att hantera sina informationskällor, enligt åtalet.

Tingsrätten konstaterade i domen att Helsingforspolisen använde sig av källor som borde ha godkänts och registrerats, och att Helsingfors polisinrättning därmed inte hade följt reglerna gällande källverksamheten.

Enligt tingsrätten borde polisen ha instiftat ett nationellt källregister, men ett sådant register inrättades först 2018.

Därmed konstaterade rätten att det inte fanns ett lagenligt tillvägagångssätt för att registrera informationskällorna under tiden åtalen syftar till. De åtalade kan alltså inte ses som skyldiga i fallet.

Paatero och Lardot hade inte tillräckligt med vetskap om registret

Varken den tidigare polisöverdirektören Mikko Paatero eller Centralkriminalpolisens chef Robin Lardot kan anses ha haft tillräckligt med information kring registerverksamheten för att agera.

När Lardot väl fick vetskap om bristerna, hade han tagit tag i saken.

Lasse Aapio och Jari Aarnio var däremot inte förpliktigade till att ansvara för registerverksamheten rörande informationskällorna, enligt tingsrätten.