Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Värmen får oss att begå fler våldsbrott – sommaren högtid för misshandel och våldtäkter

Från 2019
Fot som trycker ner en mans huvud mot golvet.
Bildtext Det finns en tydlig korrelation mellan högre temperaturer och våldsbrott. Därför kan man säga att sommarmånaderna är högtid för brott så som misshandel och våldtäkt.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Våldsbrott så som misshandel, våld i parförhållanden och våldtäkter ökar i samband med att temperaturen stiger. Även det kollektiva våldet, alltså upplopp, ökar då det blir varmare.

Inom kriminologin har länge diskuterats vädrets och klimatets samband med brottslighetens säsongsvängningar.

Exempelvis de europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorganisation (EASAC) refererar till en amerikansk studie som visar på tydlig korrelation mellan högre temperaturer och våldsbrott.

I de vetenskapliga undersökningar där man undersökt detta samband har man tittat på en mängd faktorer som har med vädret att göra, exempelvis temperaturer, regnmängd, lufttryck, luftfuktighet, vindhastighet och längd på dagen.

Det var redan i början på 1800-talet som den belgiske matematikern, astronomen och sociologen Adolphe Quetelet upptäckte och kunde etablera att brott som riktas mot människor ökar sommartid.

Även i vår vardag förknippas höga temperaturer med aggressioner och våld. Vi har till och med uttryck för detta, exempelvis ”hetlevrad”, ”blodet kokar” och "det kokade över".

I populärkulturen skildras exempel på hur det kan gå då värmen stiger en åt huvudet i exempelvis filmen Falling down med Michael Douglas i huvudrollen.

Två kvinnor dricker vin på stranden
Bildtext Under sommarmånaderna ändras ofta våra rutiner. Då vi avviker från vardagen ökar risken att utsättas för brott i samband med fler sociala tillställningar och eventuellt ökat alkoholintag.
Bild: Yle/Melica Broman

Utomhushäng ökar våldet

Mika Sutela är doktor inom rättsvetenskap och jobbar inom polisen som informationsanlytiker.

Han berättar att sambanden mellan temperatur och brottslighet varierar beroende på om undersökningen är gjord på södra eller norra halvklotet, och vilken typ av brott som undersökts.

De flesta brott begås ändå under sommarmånaderna, så även i Finland. Toppen sker i augusti och september.

Det gäller i synnerhet egendomsbrotten som ökar då folk är mindre hemma än annars.

Våldsbrotten ökar under månaderna från maj till september.

Enligt den kriminologiska rutinaktivitetsteorin ökar en viss typ av brottslighet då det sker förändringar i rutiner eller andra typiska aktiviteter hos individen. Då ökar även sannolikheten att falla offer för vissa typ av brott.

En sådan förändring i vardagen är exempelvis just värme.

Varmt väder gör att människor rör sig mycket mer utomhus än annars, är på semester och använder alkohol oftare.

– Dessa faktorer sammantaget påverkar brottsfrekvensen.

För ju mer folk söker sig utomhus, desto oftare uppstår sociala sammankomster där risken för konfrontationer ökar.

Kriminologiprofessor Ellen G. Cohn och hennes kollega James Rotton menar att allt som får människor att hållas borta från varandra, minskar våld och aggressioner.

Den magiska gränsen

I USA har man till och med kunnat mäta att brottsligheten är som störst vid 29 grader celsius.

– Det är ganska känt att aggressivitet och impulsivitet ökar då temperaturen stiger. Folk blir känsligare vid värme men då man når en viss gräns, man har mätt att gränsen är där vid 32 grader, börjar våldsbrottsligheten minska.

Då drar man sig hellre tillbaka i skuggan än att slåss.

Också i England har man märkt att misshandel och våld i parförhållanden ökar i samband med stigande temperatur.

I Finland publicerades för två år sedan en vetenskaplig rapport där man kunde konstatera att impulsivitet och ökad social aktivitet stiger i takt med temperaturen och därmed ökar risken för att bli utsatt för ett våldsbrott.

Sutela påpekar att man borde få tillgång till nytt forskningsmaterial, att uppgifterna borde uppdateras med moderna metoder.

Mika Sutela
Bildtext Informationsanalytiker Mika Sutela är doktor inom rättsvetenskaper och han anser att vi borde undersöka sambandet mellan väder och brottslighet närmare i Finland för att få mera information om hur bland annat polisen kan rikta sina resurser på ett effektivt sätt.
Bild:

Enskilda högtider kan vara värst

Han säger också att enskilda stora högtider och sammankomster kan påverka andelen ökad våldsbrottslighet mera än väderleken i vissa fall.

– Om det är en speciell helgdag så kan det öka brottsligheten mycket, oavsett väder. Det påverkar statistiken direkt.

Ellen G. Cohn upptäckte även hon att andelen misshandelsfall, våld i parförhållanden och våldtäkter ökade i samband med att temperaturen steg.

Också det kollektiva våldet, alltså upplopp, ökade då temperaturen steg, konstaterar hon.

Det är känt att aggressivitet och impulsivitet ökar då temperaturen stiger

Kriminolog Simon Field konstaterar att fastän andelen våldtäkter ökar då temperaturen stiger, påverkade inte längden på dagen eller timmar ljus antalet våldtäkter.

Både Field och forskarna James Horrocks och Andrea Kutinova Menclova har samtliga kunnat konstatera att dåligt väder minskar egendomsbrotten eftersom kriminella då är mindre motiverade att begå brott, de hålls hellre hemma vid dåligt väder.

Varmare planet, ökad brottslighet?

I samband med att samhället förändras, förändras även brottsligheten och exempelvis klimatförändringarna kan komma att ha avsevärda effekter på brottsligheten i framtiden.

Att ta i beaktande hur väderförhållandena påverkar brottsligheten gör det möjligt för polisen att rikta sina resurser på ett mera effektivt sätt.

Med tanke på de stigande temperaturerna så tror forskarna att våldsbrotten kommer att öka.

Sutela är försiktig i sitt uttalande, men menar att detta är ett möjligt scenario.

– De kommer antagligen inte att minska i alla fall.

Rök och ånga från brunkolskraftverk nära Köln
Bildtext Det finns en tydlig korrelation mellan våldsbrott och ökade temperaturer. Forskarna har under de senaste åren frågat sig vad klimatuppvärmingen innebär för brottsstatistiken.
Bild: EPA/HENNING KAISER

Diskussion om artikeln