Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Gammal anrik skolbyggnad i Esbo töms: "Vi får inte föra in lösöre från det gamla huset till det nya"

Från 2019
En gammal vit skolbyggnad i trä med grönt koppartak. Framför huset står ett bord där tre kvinnor dukar upp kaffekoppar.
Bildtext Det var vemodiga miner då Rödskog skola tömdes på leksaker och böcker. Den äldre delen av skolbyggnaden är byggd 1917, medan en tillbyggnad uppfördes 1958.
Bild: Yle/ Anna Aaltonen

Treorna och fyrorna vid Rödskogs skola i Esbo får börja läsåret i Lagstads skola. Planen var att undervisningen skulle inledas i tillfälliga modulbyggnader på skolgården, men de försenas. Staden vill att den anrika egentliga skolbyggnaden rivs, men invånarna protesterar.

Hyreskontraktet för skolbyggnaden upphör i slutet av juli och nu under sommaren töms den gamla skolbyggnaden.

Tanken är att eleverna i årskurserna 3 och 4 ska flytta in i en ny modulbyggnad på skolgården, men byggandet av den försenas. Enligt Esbo stad är den inte färdig ännu till skolstart i augusti utan blir inflyttningsklar senast 1 november.

Förskolan samt årskurserna 1 och 2 har undervisning i en annan modulbyggnad på skolgården. Den byggdes 2015.

Skolbyggnader i Rödskog.
Bildtext Det har varit knappt med utrymme i modulskolan som finns på gården bredvid den gamla skolbyggnaden.
Bild: Bibi Jakobsen-Korvenoja

"Vi får inte föra in lösöre från det gamla huset in till det nya"

Den gamla ursprungliga skolbyggnaden i Rödskog får bara användas två timmar om dagen eftersom en undersökning visat på fukt- och mikrobskador i byggnaden.

Byggnaden töms nu under sommaren. Böcker och leksaker bärs ut, men får inte tas med till modulskolan.

- Vi får inte föra in lösöre från det gamla huset in till det nya, skolväsendet har förbjudit det, säger Nina Siivola, ordförande för Rödskogs föräldraförening.

Leksaker som är gjorda av plast eller liknande hårda material går att tvätta och putsa upp för vidare bruk, men böckerna måste tyvärr förstöras.

- Vem ansvarar för materialet? Vi har ju satsat tusentals euro på det här och nu undrar vi om vi kan bli kompenserade, frågar sig Siivola.

Byggnaden undersöktes 2014 och undersökningarna visade på fukt- och mikrobskador.

Under det gånga året har skoleleverna haft bildkonst, musik och gymnastik i den gamla byggnaden. Också eftermiddagsverksamheten har hållit till i den gamla byggnaden.

Tre kvinnor och en ung flicka står och talar framför en vit skolbyggnad. De ser glada ut och gestikulerar.
Bildtext Vem ska ersätta alla böcker som måste förstöras?
Bild: Yle/ Anna Aaltonen

Allt måste vara tomt efter juli

Hyreskontraktet med Esbo stad för den gamla skolbyggnaden tar slut i slutet av juli. Vad som händer med den gamla anrika byggnaden sedan är oklart.

- Vi har fått besked om att huset ska vara tomt efter juli och att skolan inte längre får hyra in sig där. Ska det säljas, hyras eller rivas, det vet vi inte. Men varför ska det rivas? Det är den enda skolan i Finlands jag har hört om att skulle rivas på grund av inomhusluft, där ingen har klagat över några symtom, berättar Anne Molander.

Det är den enda skolan i Finlands jag har hört om att skulle rivas på grund av inomhusluft, där ingen har klagat över några symtom

― Anne Molander

Under en invånarkväll diskuterades den gamla skolbyggnaden och dess öde. Invånarna skulle gärna se en utredning av inomhusluften i huset då de inte vill att det gamla huset rivas.

- Staden sa att de kan göra en ny utredning, men sedan har vi inte hört något mer, berättar Nina Siivola.

Rödskog skolbyggnad. Ett vitt trähus. Det är sommar och gräset framför huset är grönt och träden brevid huset är fulla med löv.
Bildtext Rödskog skola är över hundra år gammal.
Bild: Yle/ Anna Aaltonen

Turerna kring skolan i Rödskog har varit många och de har pågått länge. Skolan har varit nedläggningshotad ett flertal gånger.

- Jag är glad att det finns en svensk skola i Rödskog och att vi ens har paviljonger att vara i. Men samtidigt vill jag se att någon form av verksamhet kunde fortsätta i den gamla, över hundraåriga byggnaden också. säger Siivola.

Staden är öppen för olika möjligheter

Enligt Esbo stad är den gamla skolan i så dåligt skick att den inte anses vara värd att renoveras ytterligare. Affärsverket Esbo lokaler tycker att skolbyggnaden borde rivas.

I ett e-postmeddelande till Yle Huvudstadsregionen svarar affärsverkets verkställande direktör, Maija Lehtinen att en rivning inte måste vara det enda alternativet.

Enligt henne har byaföreningen visat intresse för att köpa huset men än så länge har ärendet inte fortskridit. Affärsverket väntar på ett förslag från föreningen och förhåller sig positivt till att ägandet går över till dem.