Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Miljonsatsning på biogasanläggning i Pedersöre – råvaran är gräs från åkrar i regionen

Från 2019
Uppdaterad 20.06.2019 15:26.
Kommundirektör Stefan Svenfors och  Kjell Gripenberg, vd för Pedersöre kommuns koncernbolag
Bild: Pedersöre kommun/Malin Henricson

En ny biogansanläggning ska byggas i Kållby i Pedersöre. Råvaran ska bestå av gräs från åkrar i regionen. Hela projektet går loss på 9,5 miljoner euro.

PK Biogas Ab håller på att bildas för ändamålet att satsa på biogas i Pedersöre. Det är ett samarbete mellan Pedersöre kommuns dotterbolag och lokala företag.

Målet är att utveckla närsamhället och skapa en mer hållbar energikonsumtion i regionen.

– Det här är ett projekt som ligger i tiden och svarar på de samhälleliga kraven att vi ska bidra till att sänka koldioxidutsläppen, säger Pedersöres kommundirektör Stefan Svenfors i ett pressmeddelande.

Budgeten för projektet ligger på 9,5 miljoner euro. Man hoppas på statligt stöd. Förutom statsstöd bygger finansieringen på aktiekapital från en rad olika aktörer.

För Pedersöre kommun är biogassatsningen en naturlig utveckling. Ända sedan Pedersöre värme bildades 2006 har kommunen jobbat för att ersätta oljeuppvärmningen i de kommunala fastigheterna med förnybara energikällor.

Gas till företag och till biogasbilar

Projektet fick sin start redan 2016 då en utredning gjordes om biogasens potential i Pedersöres närregion.

Genom att bygga en biogasanläggning skapar man förutsättningar för företag och privatbilister att kunna ersätta fossila bränslekällor med förnybar biogas.

Gasen ska dels distribueras via gasledningar till företagskunder i Kållby-, Edsevö- och Lepplaxområdet och dels ska den säljas som fordonsgas vid en tankstation i Edsevö.

Till en början är det Pedersöre värme och Kronoby energi andelslag som startar biogasbolaget. De kommer att föra diskussioner med företag som är intresserade att ersätta olja med biogas.

Verksamheten byggs upp successivt under några år. 2024 räknar man med att anläggningen ska gå på full effekt.

LNG i första skedet

Redan nästa onsdag kommer kommunstyrelsen i Pedersöre att behandla Pedersöre värmes anhållan om att för det bolag som ska bildas få reservera en tomt på detaljplaneområdet intill riksväg åtta i Edsevö.

Där kommer man bland annat ett bygga en tankstation för biogasbilar.

I det första skedet kommer det nya bolaget PK Biogas att bygga en påfyllningsstation för flytande naturgas, LNG, samt gasledningar till de företag som förbinder sig att köpa gasen.

Tanken är att man till en början ska mata nätet med LNG för att skapa en marknad för biogasen. Naturgasen köps in av utomstående aktörer.

Andra skedet är en anläggning

I övergången mellan etapp ett och två planerar PK Biogas att bygga en fjärrvärmeanläggning intill biogasanläggningen.

Det andra skedet inleds 2022.

– Då bygger vi den nya biogasanläggningen och kan efter det stegvis ersätta naturgasen med biogas, säger Pedersöre kommuns koncernbolags vd Kjell Gripenberg i ett pressmeddelande.

Exakt var biogasanläggningen ska placeras är inte helt klart. Ett alternativ är kommunens mark längs Långskogsvägen i Kållby.

Från åkrarna tillbaka till åkrarna

Råvaran skulle alltså bestå av gräs från åkrar i regionen. Rejekt som är en biprodukt från framställningen kan återföras till åkrarna i form av gödsel.

– Konceptet baserar sig på att det finns åkerarealer där gräset kan odlas. I Pedersöre finns fortfarande många djurgårdar, vilket innebär att jordbrukarna själva behöver gräset. Norrut, österut och söderut är möjligheterna större. Det blir en utmaning att få igång produktionen, därför bygger vi upp verksamheten stegvis, säger Gripenberg.

I dag värms Pedersöre kommuns byggnader till 90 procent med biobränsle.

– Kommunen har redan gjort mycket och nu erbjuder vi samhället, industrierna, företagen och privatbilisterna samma möjligheter, säger Gripenberg.