Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö permitterar Outi McDonald - staden och tidigare ledande läkaren hittade ingen lösning på jobbfrågan

Från 2019
Uppdaterad 21.06.2019 22:22.
kvinna i hästsvans utomhus
Bildtext Outi McDonald och Hangö stad är oense om många saker.
Bild: Yle / Monica Slotte

Hangö stad har beslutat att permittera den felaktigt uppsagda läkaren Outi McDonald. McDonald anser att detta inte är acceptabelt.

Enligt staden har McDonald inte velat godkänna de alternativ som staden har erbjudit henne och därför är enda möjligheten att permittera henne.

Hangö sköter inte längre stadens läkarmottagning, utan köper tjänsten av vårdbolaget Attendo/Terveystalo.

Därför anser grundtrygghetsdirektören Elisabeth Kajander att det inte längre finns någon tjänst som ledande läkare inom Hangö stad som kunde erbjudas åt Outi McDonald.

Hangö ville att McDonald tar kontakt med Attendo/Terveystalo

Attendo/Terveystalo har också erbjudit Outi McDonald att börja jobba som inhyrd arbetstagare för vårdbolaget. Både personalförmånerna och lönenivån skulle då vara de samma som när hon var i stadens tjänst.

Hangö stad har därför erbjudit Outi McDonald möjlighet att flytta dit. Staden har också gett henne kontaktuppgifter till vårdbolaget så att de kan förhandla vidare om saken.

Outi McDonald har enligt staden skriftligen meddelat att hon varken kan godta att hon permitteras eller börja jobba för Attendo/Terveystalo. Enligt McDonald finns det fortfarande uppgifter som borde skötas av en ledande läkare inom staden.

Grundtrygghetsdirektören Elisabeth Kajander konstaterar också att staden inte har rätt att förordna att McDonald flyttar som uthyrd arbetskraft till Attendo/Terveystalo eftersom hon inte har gett sin tillåtelse till detta.

Flera utdragna processer kring McDonald

Stadens beslut att permittera Outi McDonald är en del av en omfattande och utdragen process som startade i november år 2014. Hangö stad flyttade då Outi McDonald från sin tjänst som ledande läkare till en tjänst som vårdcentralsläkare.

McDonald blev i mars 2015 uppsagd eftersom hon bland annat misstänktes för förskingring.

I tingsrätten dömdes McDonald för brott, men hon lämnades utan straff. Den högre rättsinstansen Åbo hovrätt förkastade åtalen - McDonald är med andra ord inte dömd för något brott.

Tvisten kring uppsägningen ledde också till en lång förvaltningsrättsprocess som avslutades i november 2018.

Då slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att Hangö stad begick ett formellt fel då Outi McDonald avskedades.

Eftersom McDonald hade flyttats över till en tjänst som vårdcentralsläkare var det grundtrygghetsnämnden som skulle avskeda henne och inte stadsfullmäktige.

Det här ledde i sin tur att Outi McDonald krävde att staden betalar lön för den tid som hon har varit felaktigt uppsagd.

Processen kring lönen har också tagit tid och krävt en hel del diskussioner och omgångar inom stadens beslutsfattande organ.

Stadsstyrelsen beslöt på sitt senaste möte (17.6) efter omröstning att staden betalar den uteblivna lönen.

Staden beslutade i februari i år att McDonald får komma tillbaka på jobb och att man inte tänker säga upp henne på nytt.

Men staden och McDonald har alltså inte kunnat komma överens om saken och resultatet blev att McDonald permitteras.

Tillägg 20.6.2019 vid 23.45: Artikeln bygger på ett tjänstemannabeslut av Hangö stads grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander samt på uppgifter i Yle Västnyands tidigare artiklar.
Precisering 21.6.2019 vid 22.20-tiden: Två hon-ord har ersatts med personernas namn i meningen som tidigare började: "Hon konstaterar också att staden inte har rätt att förordna att hon flyttar som uthyrd arbetskraft till Attendo/Terveystalo".

Diskussion om artikeln